Galvenā lapa  -  Partija  -  Vizītkartes  -  Reģionālās nodaļas


Tatjana Feigmane

Kontakta informācija e-mail: t.feigmane@inbox.lv
Darbības virziens politika, zinātne, pedagoģija
Dzimšanas datums 1952-01-29
Dzimšanas vieta Rīga
Dzīves vieta Rīga
Valodas krievu - dzimtā, latviešu - otrā, angļu - pamati
Izglītība 1991-1992 - LU, vec. zin. darbinieks (doktorantūra)
1979-1983 - LVU, aspirantūra
1969-1975 - LVU Vēstures un filozofijas fakultāte
Учёная степень 1993 - vēstures doktore
1985 - vēstures zinātņu kandidāte
Profesionālās aktivitātes 2007-2011 - CVK locekle
2005-2007 Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas locekle
2001-2004 - vēstures skolotāja Informācijas sistēmu vidusskolā
2001 - Kultūrkapiltāla fonda stipendiāte - dokumentu kopojuma "Rīgas vecticībnieki" sagatavošanai
2000-2001 - BKI stundu pasniedzēja
1998-1999 - Sorosa fonda stipendiāte - monogrāfijas "Krievi pirmskara Latvijā" sagatavošanai
1997-1998 - muzeja un dokumentācijas centra "Latvijas ebreji" zinātniskā darbiniece
1995-1996 - Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātniskā darbiniece
1994-1995 - laikraksti "Diena" un "Labrīt", tulkotāja
1993-1994 - RTU, docente
1988-1992 - LU, vec. pasniedzēja, vec. zin. darbiniece
1976-1988 - biedrība "Zinības", referente, vec. referente
1974-1976 - 4. pamatskola un 38 vidusskola, skolotāja
1970-1973 - Starpnozaru kvalifikācijas celšanas institūts, sekretāre
1969-1970 - RPI, sekretāre
Hobiji ceļojumi, sports, kino