Galvenā lapa  -  Partija  -  Vizītkartes  -  Reģionālās nodaļas


Jurijs Mašošins

Kontakta informācija E-pasts: jurijs.masosins@du.lv, jurima@inbox.lv
Tālr. 29580033
Dzimšanas datums 1955-09-12
Dzimšanas vieta Ļeņingrada
Dzīves vieta Rīga
Valodas Krievu, latviešu, franču, angļu
Izglītība 1977. - Orlas augstākā sakaru kara skola.
1980.-1985. - PSRS IeM Kijevas augstskolas adjunktūra
1985 - Juridisko zinātņu kandidāts. Diploms К
Д

004713. Disertācijas tēma “Cilvēka funkcionālas pazīmes (tos izmantošana noziegumu izmeklēšanā)”.
1993.- Tiesību doktors, Latvijas Universitāte
Profesionālās aktivitātes 1977.-1980. g. - operatīvas tehnikas pasniedzējs Latvijas IeM Rīgas milicijas sākumsagatavošanas skolā
1980.-1986. g. - operatīvas tehnikas un kriminālistikas pasniedzējs PSRS IeM Rīgas vidējās speciālās milicijas skolā
1986.-1993. g. - PSRS (LR) IeM Rīgas vidējās speciālās milicijas skolā Kriminālistikas un kriminālprocesa katedras vadītājs
1993.-1998. g. - Latvijas Policijas akadēmijas kriminālistikas katedras lektors
1998.-2003. g. - Latvijas Policijas akadēmijas kriminālistikas katedras docents
2003. g. - asoc. profesors (LPA profesoru padome 22.01.2003.)
2003.-2010. g. - Daugavpils Universitāte, tiesību katedras vadītājs, tiesību katedras asoc. profesors
2010. g - Daugavpils Universitāte, tiesību katedras docents