Galvenā lapa  -  Partija  -  Programmas


07.07.2004   Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” Daugavpils Domes 2001. gada vēlēšanu programma

Sociālā solidaritāte, varas godīgums un pilsētas iedzīvotāju patriotisms - Daugavpils atdzimšanas pamats.

1.DARBS UN LABKLĀJĪBA

Politiskā apvienība “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” piedalās domes vēlēšanās, lai nodrošinātu efektīvu pašvaldības iestāžu darbību un radītu apstākļus rūpniecības atdzimšanai Daugavpilī. Mūsu mērķis - darba vieta katram Daugavpils iedzīvotajam, kurš vēlas strādāt.

Pilsēta nedrīkst kļūt vienīgi par centrālā budžeta barotāju. PCTVL ir par taisnīgu nodokļu pārdali starp centru un pilsētu pašvaldībās budžeta labā. Mēs panāksim, lai Latvijas valdība piešķirtu pietiekamas investīcijas Daugavpilij un reģionam.

Mēs iesaistīsim pilsētu Eiropas Savienības fondu līdzekļu apgūšanā. Izmantojot šos līdzekļus mēs modernizēsim siltumtīklus un pazemināsim maksu par siltumenerģiju. Mūsu dome izveidos pilsētas banku un sāks starptautiskas lidostas celtniecību. Daugavpilij jākļūst par Dienvidlatgales administratīvo centru.

Mainīsim attieksmi pret privatizāciju. Tā pilsētai dos reālus ienākumus, kurus virzīsim tām vajadzībām, par kurām sabiedrības viedokļa aptaujās izteiksies iedzīvotāji. Mēs nodrošināsim pilsētnieku aktīvu dalību lēmumu pieņemšanā par pilsētas saimniecību un tās attīstību.

2. IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA

Mūsu prioritāte - izglītota, kulturāla jaunatne, PCTVL nodrošinās vidējās izglītības sistēmas saglabāšanu un attīstību. Mēs izveidosim jaunās iespējas profesionālās izglītības iegūšanai Daugavpils mācību iestādēs. Sevišķu uzmanību veltīsim specialitātēm, kas saistās ar datoru tehniku. PCTVL izveidos apstākļus, lai katrs Daugavpils skolas absolvents brīvi pārvaldītu, kā minimums, latviešu un krievu (un/vai poļu) valodu. Papildu finansējumu skolas saņems uz taisnīga konkursa pamata. Pāriesim skolās uz autonomu saimniekošanas režīmu.

Daugavpils dome veicinās sabiedrības integrāciju, pamatojoties uz mūsu daudznacionālā novada tradīcijām. Mūsu dome veidos savu darbu saskaņā ar principiem, kas ieverti Vispārējā konvencijā par mazāktautību tiesību aizsardzību. Katrs pilsētas iedzīvotājs saņems garantētu iespēju griezties pie pašvaldību dienestiem kā latviešu, tā arī krievu valodā. Mēs veicināsim latviešu, latgaliešu un poļu valodas lietošanas sfēras paplašināšanu. Dome katru gadu palielinās nacionālo kultūru centru un sabiedrisko organizāciju kultūras programmu finansējumu uz konkursu pamata.

3.KOMUNĀLIE MAKSĀJUMI UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Maksa par komunālajiem pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt vienu trešo daļu no katras ģimenes ienākumiem. Mūsu Dome izveidos municipālo dzīvojamo fondu ar zemu īres maksu maznodrošinātajiem pilsētas iedzīvotājiem. Mēs nodrošināsim stringru kontroli sociālās palīdzības sadalē.
Jauna dome izveidos sociālo kuratoru dienestu bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm. Vecākās paaudzes cilvēkiem, kuriem nepieciešama sabiedrība, mēs izveidosim interešu klubu tīklu.

4. KĀRTĪBA IESTĀDĒS UN KADRU POLITIKA

Likvidēsim rindas visos valsts un pašvaldībās dienestos. Mūsu domes deputāti sevišķu uzmanību pievērsīs dzīvokļu privatizācijas procedūras paātrināšanai.

Mēs atlaidīsim no darba korumpētus un nekompetentus ierēdņus. PCTVL nodrošinās Daugavpils talantīgajai jaunatnei prioritāti iecelšanā prestižajos amatos.

Mēs nodrošināsim efektīvu funkciju sadali un mijiedarbību starp municipālo un kārtības policiju. Papildus stimulēsim labākos policistus.

Piešķirsim tiesības sabiedriskajām organizācijām deleģēt savus pārstāvjus domes komisiju sastāvā.

5.IEDZĪVOTĀJU VESELĪBA

Reformējam Daugavpils slimokasi, atbrīvotos līdzekļus izmantosim medicīnas personāla algām. Mainīsim ģimenes ārstu finansējuma sistēmu, lai ģimenes ārstiem būtu izdevīgi slimniekus sūtīt uz izmeklēšanu pie speciālistiem. Atjaunosim obligātās regulārās skolēnu medicīniskās apskates.

6. PILSĒTAS MIKRORAJONI

Mūsu dome atcels autostāvvietu maksu pilsētas centrā. Sāksim celt tiltu uz Jauno Forštadti. Katru gadu pēc kārtas remontēsim viena mikrorajona ceļus un trotuārus. Atteiksimies no pilsētas galveno ielu “bedrīšu” remonta prakses. Daugavpils ielām - Eiropas kvalitāti!

Savedīsim kārtībā grants ceļus Grīvā, Poguļankā, Nīderkūnos, Vecajā Forštadtē un Jaunbūvē. Mēs, trīs partijas – saskaņas, Līdztiesība un Sociālistiskā partija, apvienojamies, lai kopīgiem spēkiem uzvarētu nabadzību, netaisnību un varas vienaldzību. Ja mūsu savienībai pievienosies vēlētāji, mums viss izdosies!

Komentāri


Atlikuši simboli: