Galvenā lapa  -  Partija  -  Partijas kongress


26.05.2005   PAR PARTIJAS PROGRESU 2004.-2005. GADOS UN PARTIJAS DISKUSIJAS SĀKUMU (II kongresa rezolūcija, 21.05.2005.)

PCTVL 2. konferences rezolūcija 

  

 

      Pagājušā gada maijā notikusī atjaunotās apvienības PCTVL Pirmā konference uzdeva partijai turpināt cīņu par krievu skolām, par denacionalizēto namu iemītnieku interesēm un starptautiskajā līmenī aktualizēt Latvijas cilvēktiesību aizstāvības problēmas. Risinot noteiktos uzdevumus, apvienība PCTVL pagājušā laika posmā apstiprināja savu efektivitāti kā parlamentārā tipa partija un tiešas darbības akciju iniciatore.

      

      Saeimas PCTVL frakcija pēc iesniegto likumdošanas priekšlikumu skaita un līmeņa, kā arī pēc šo priekšlikumu aizstāvēšanas intensitātes ir kļuvusi par opozīcijas līderi. Mūsu pārstāvji Eiroparlamentā ir nodrošinājusi PCTVL integrāciju Eiropas vispārējā politiskajā procesā. Kopš šā brīža krievu Eiropas balss pārliecinoši skan Eiropas Savienības līmenī.

    

     PCTVL ir vienīgā Saeimā pārstāvētā partija, kuras darbība sniedzas  ārpus parlamentāro aktivitāšu robežām. Mūsu biedri ņēma dalību desmitu mītiņu un piketu organizēšanā, daudzu dienu ilgajā bada streikā, pieķēdēja sevi pie Ministru Kabineta ēkas durvīm un stājās ceļā neonacistu gājienam. Mūsu biedrus daudzkārt aizturēja policija, viņi stājās tiesas priekšā un paši iesniedza tiesas prasības, kas bija vērstas pret ierēdņu patvaļu. Nevardarbīgās pretošanās akciju dalībnieki kļuva par partijas uzticamu kadru rezervi. Partija kļuva vēl stiprāka un jaunāka, tajā iestājās daudzi spējīgi un principiāli cilvēki.

 

      Pagājušā gada laikā notika Eiroparlamenta un pašvaldību vēlēšanas. Vēlēšanu rezultātā valsts krievvalodīgās kopienas politiskā pārstāvniecība, kas 2003. gadā cieta no bijušo partneru nodevības, tika atjaunota un pat pieauga.

 

      Panākumi Eiroparlamenta vēlēšanās paātrināja Eiropas Savienības krievu kopienu konsolidāciju. Šī sadarbība guva praktisku turpinājumu - tika rīkotas pirmās kopējās protesta akcijas, kuras organizēja PCTVL, Igaunijas un Lietuvas krievu partijas. Patlaban Rīgā ir izveidojies patstāvīgs krievu diasporas konsolidācijas centrs, kas kalpo par stabilu nodrošinājumu pret konjunktūras svārstībām Krievijas Federācijas politikā tautiešu tiesību aizstāvības jomā.

      

       2005. gada pašvaldību vēlēšanas nodrošināja trīsdesmit divu PCTVL deputātu pārstāvniecību astoņpadsmit pašvaldībās. Partija ieguva sazarotu un efektīvu reģionālo tīklu. PCTVL deputāti iestājās Daugavpils, Salaspils un Ludzas valdošās koalīcijās, kas liecina par mūsu prasmi un gatavību izmantot jebkuru labvēlīgu iespēju, lai iegūtu varu, neatkāpjoties no programmas principiem.

 

     Valsts sabiedriskajā dzīvē PCTVL spēlē galvenā opozicionārā spēka lomu. Šis spēks ir pretstatīts valdošās etnokrātiskās elites prettautiskai politikai. Labējās partijas ir norūpējušās par nacionālā mēroga mērķu zaudēšanu un vēlētāju vilšanos par pirmā atrašanās Eiropas Savienībā gada rezultātiem, kā arī par valsts krievu kopienas politiskās ietekmes izaugsmi. Tādēļ labējie bija veikuši mēģinājumu pievērst sabiedrības uzmanību vēsturiskiem aizvainojumiem un nospraust jaunu visas tautas mērķī – revanšu. Ņemot vērā to apstākli, ka ārpolitiskās konfrontācijas iespējas Latvijas labējiem politiķiem ir ierobežotas, par galveno vēsturiskās atriebības objektu atkal var kļūt Latvijas krievvalodīgā kopiena. Šā gada pavasarī parlamentārā līmenī atsākās diskusijas par “krievu repatriāciju uz etnisko dzimteni”. PCTVL konference pauž cerību, ka labējām partijām tomēr pietiks veselā saprāta un tās apstādinās savu destruktīvo retoriku, samierinādamās ar neizbēgamo nepieciešamību sadarboties ar valsts krievu kopienas partijām.

 

      Latvijas krievu kopiena un krievu partijas – tā ir vēstures gaitā izveidojusies realitāte. Šā gada 9. maija masu mītiņi, kas notika daudzās valsts pilsētās, kļuva par garīgā spēka un apņēmības aizstāvēt savu pašcieņu demonstrēšanu. PCTVL ar optimismu lūkojas nākotnē un apstiprina savu gatavību ilgai cīņai par taisnīgu sabiedrisko iekārtu un Latvijas krievvalodīgās kopienas tiesību ievērošanu, par sociāli orientēto ekonomiku un veselīgu apkārtējo vidi.

 

       Tuvākajā nākotnē PCTVL darbība saglabās tradicionālos pamatuzdevumus un ierastās formas. Tanī pat laikā partija atzīst, ka pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, pēc mazākumtautību izglītības aizstāvībai veltītām bezprecedenta masu akcijām, pēc reālu draudu rašanās Latvijas krievu lingvistiskās kopienas atražošanai, ir izveidojušies jauni vēsturiskie apstākļi, kas aicina nopietnām pārdomām.

 

      Atzīmējot, ka mūsu biedru vidū un sabiedrībā kopumā pastāv viedokļu par partijas nākotni daudzveidība, PCTVL Otrā konference pasludina par partijas diskusijas uzsākšanu. Šī diskusija būs veltīta PCTVL jaunajai taktikai, kā arī jaunās programmas izstrādei, kuras uzdevums nospraust partijas sabiedriskos mērķus mūsdienu iekšpolitiskajos un ģeopolitiskajos apstākļos.

 

2005. gada 21. maijā, Rīgā

Komentāri


Atlikuši simboli: