Galvenā lapa - Arhīvs - 2009


01.12.2009   V.Buzajeva runa apspriezōt Grozījumus likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”

  

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija piedāvā

Izteikt likuma 3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Nekustamā īpašuma nodokļa likme ir:

1) 1,0 procents no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības zemei, izņemot neapstrādātu lauksaimniecības zemi, ēkām un inženiertehniskajām būvēm, izņemot dzīvokļu īpašumus bez zemes domājamās daļas, individuālo dzīvojamo, daudzdzīvokļu dzīvojamo un nedzīvojamo māju daļas, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana;

2) 0,1 procents no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vai nedzīvojamās ēkas daļai, kuras funkcionālā izmantošana ir dzīvošana;

3) 0,1 procents no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības individuālām dzīvojamām mājām, dzīvokļu īpašumiem bez zemes domājamās daļas, ja kadastrālā vērtība ir no 5001 lata līdz 50 000 latiem;

4) 0,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības individuālām dzīvojamām mājām, dzīvokļu īpašumiem bez zemes domājamās daļas, ja kadastrālā vērtība ir no 50 001 lata līdz 100 000 latiem;

5) 1,0 procents no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības individuālām dzīvojamām mājām, dzīvokļu īpašumiem bez zemes domājamās daļas, ja kadastrālā vērtība ir virs 100 000 latiem;

6) 3,0 procenti no kadastrālās vērtības neapstrādātai lauksaimniecības zemei, kas ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kurā nenotiek lauksaimniecības produktu ražošana vai audzēšana, ieskaitot ražas novākšanu, dzīvnieku ganīšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, vai nenotiek zemes uzturēšana labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, izņemot, ja normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi.”

 V.Buzajevs (PCTVL frakcija).

Godātais Prezidij! Cienījamie kolēģi! Valdības locekļi!

Dažos šajos priekšlikumos sākot ar 39. un beidzot ar 48., ir runa par vienu un to pašu likuma normu – par nodokļu ieviešanu uz dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājās un viendzīvokļu mājām. Un šeit pieejas ir ļoti dažādas. Un daudz priekšlikumu ir par progresīvā nodokļa likmi. Tajā skaitā šī ideja arī atbalstīta ar valdību un iekļauta Budžeta komisijas priekšlikumā.

Ir šī progresīvā norma arī mūsu, PCTVL, priekšlikumā. Un pat nodokļu likmi vairāk nekā piedāvā valdība, vairāk kā trīs reizes. Bet ir būtiska starpība starp mūsu un valdības priekšlikumu. Jo pēc mūsu uzskata ar paaugstinātu nodokļa likmi nevar aplikt daudzdzīvokļu mājas, jo, ja tomēr šis priekšlikums būtu atbalstīts, tad būs lielas problēmas ar denacionalizēto namu īrniekiem. Šī slodze arī paliek uz viņu pleciem.

Saskaņā ar to acīmredzami, ka 41. – PCTVL frakcijas priekšlikums – ir visprātīgākais no visiem šeit piedāvātajiem un tieši to es aicinu jūs atbalstīt.

Paldies.Un arī balsot pret visiem analoģiskajiem priekšlikumiem. Diemžēl visiem šiem ir kļūdas, un sekas, ja mēs to pieņemsim, būs ļoti bēdīgas.

Komentāri


Осталось символов:  4124124