Galvenā lapa - Arhīvs - 2009


01.12.2009   PCTVL deputātu piedāvātie grozījumi likumā „Par valsts pensijām”

 

3. – partijas „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcijas priekšlikums. Izteikt likuma pārejas noteikumu 1.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

„1. Līdz 1990.gada 31.decembrim apdrošināšanas stāžam pielīdzināts bijušās PSRS teritorijā uzkrātais darbs (izņemot darbu, ko persona veikusi, izciešot sodu brīvības atņemšanas vietā) un darbam pielīdzinātie periodi, kā arī šā punkta 2.apakšpunktā minētais ārpus Latvijā uzkrātais darbam pielīdzinātais periods, un šā punkta 10.apakšpunktā minētais ārpus Latvijas uzkrātais periods. Līdz 1990.gada 31.decembrim, bet šā punkta 11.apakšpunktā minētajā gadījumā – līdz 1995.gada 31.decembrim apdrošināšanas stāžam pielīdzināti šādi darbam pielīdzinātie periodi:”

Neatbalstīts.

 

Sēdes vadītājs. Sākam debates.

 

V.Buzajevs (PCTVL frakcija).

Cienījamais Prezidij! Deputāti! Valdības locekļi!

PCTVL priekšlikuma būtība saskaņot likuma pārejas noteikumu 1.punktu ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvenciju. Gribu jums atgādināt, ka jau deviņus mēnešus netiek izpildīts Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas spriedums lietā „Andrejeva pret Latviju”. Ar 16 no 17 tiesnešu balsīm Latviju atzina par vainīgu nepilsoņu diskriminācijā attiecībā uz pensijas stāžu, kas uzkrāts ārpus Latvijas padomju laikos.

Deviņu mēnešu laikā varēja radīt kaut ko kaut cik necik daudz pieņemamāku nekā Godmaņa–Šlesera valdības priekšlikumu atņemt tiesības uz to stāžu arī Latvijas pilsoņiem. Novembrī šo jautājumu citā likumprojektā trīsreiz izskatīja divas Saeimas komisijas. Savos centienos pamatot nepamatojamo valdība morāli nolaižas līdz sīkai blēdībai. Tā visos savos izskaidrojumos viņa citē tikai tiesas sprieduma 110.paragrāfa pirmo daļu, proti, tiesa vairākkārt atkārtoja jau no paša sākuma, ka atbildētājvalsts var brīvi izvēlēties līdzekļus, ar kuriem tā izpilda tiesas spriedumu, bet slēpj no sabiedrības teikuma otro daļu – „nodrošināt, ka šie pasākumi saskan ar tiesas spriedumā minētajiem secinājumiem”. Bet par sekojošo paragrāfu valdība atzīst par labāku pat vispār neminēt. Tiesa tāpat atkārto, ka taisnīgas atlīdzības pamatprincips paredz, ka pieteicējs pēc iespējas jāatjauno tajā stāvoklī, kuru viņš varētu baudīt, ja konvencijas pārkāpums nebūtu noticis.

Attiecībā pret nepilsoņu pensijām tas nozīmē, ka jāizpilda divi nosacījumi:

- jāpalielina vecuma pensijas sakarā ar apdrošināšanas stāža papildināšanu;

- jāaprēķina starpība starp reāli izmaksāto vecuma pensiju un to vecuma pensijas apmēru, ko nepilsonis būtu saņēmis, ja viņam apdrošināšanas stāžam tiktu pielīdzināta bijušā PSRS teritorijā uzkrātā darba periodā. Kā noskaidrojās komisijas sēdēs, pret valdības piedāvātās pasaulē viskroplākās tiesas sprieduma izpildīšanas imitācijas uzstājās arodbiedrības, Pensionāru federācija un Tiesībsarga birojs. Tādēļ būtu visai lietderīgi izlemt jautājumu budžeta paketes ietvaros.

Spriežot pēc paskaidrojumiem budžeta projektam, kā arī pēc Repšes kunga atbildes uz PCTVL deputāt maija jautājumā, budžeta sociālajā daļā jau tiek ņemts vērā sociālais līgums ar Krieviju, kura stāšanās spēkā prasa 15 miljonus gadā, par ko lielākais vairākums deputātu bija nobalsojuši jau pērnajā rudenī. Tādēļ ir runa tikai par diviem tūkstošiem cilvēku, kuri bija uzkrājuši darba stāžu Moldovā, Aizkaukāza republikās un Vidusāzijā. Pēc PCTVL aprēķiniem, kurus apstiprina Labklājības ministrija, runa ir par niecīgu
summu – 1,2 miljoni latu, kas varētu glābt Latviju no kauna un starptautiska skandāla. Kā Latvijas patriots, es aicinu balsot „par”!

 

PCTVL priekšlikums - Izteikt likuma pārejas noteikumu 34.punktu šādā redakcijā:

34. Līdz 2012.gada 31.decembrim vecuma pensijas minimālais apmērs nevar būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kuram piemērots šāds koeficients:

1) personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir līdz 20 gadiem, - 1,21;

2) personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir no 21 gada līdz 30 gadiem, - 1,43;

3) personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir no 31 gada līdz 40 gadiem, - 1,65;

4) personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir 41 gads un vairāk gadu, - 1,87.”

 

 

 

J.Pliners (PCTVL frakcija).

Cienījamais Prezidij! Deputāti! Valdības locekļi!

PCTVL priekšlikumā runa ir par tā saucamajām minimālām pensijām. Ja kāds nezina, tad, ja aprēķinātais pensijas apmērs ir zemāks par noteikto minimumu, tad tiek izmaksāts šis minums. Minimālā pensija, tas nav fiksēts lielums, bet tas apmērs ir proporcionāls sociālās apdrošināšanas pabalstam ar koeficientu, kas svārstās no 1,1 līdz 1,7 atkarībā no darba stāža.

PCTVL frakcijas priekšlikums, kas tabulā ir noraidīto skaitā, faktiski daļēji ir atbalstīts. Minimālo pensiju aprēķina mehānisma termiņš iztecēs šogad. Un valdība par to vienkārši ir piemirsusi. Mēs piedāvājam pagarināt termiņu līdz 2013.gadam. Valdība piekrita 2012.gadam, kā tirgojoties tirgū. Neatbalstīta PCTVL priekšlikuma otrā daļa – palielināt visus iepriekšminētos koeficientus par 10 procentiem, tas nozīmētu, ka no jūlija ieviesti 10 procentu ieturējumi no minimālajām jāpalielina vecuma pensijas sakarā ar apdrošināšanas stāža papildināšanu, jāaprēķina starpība starp reāli izmaksāto vecuma pensiju un to vecuma pensijas apmēru, ko nepilsonis būtu saņēmis, ja viņam apdrošināšanas stāžam tiktu pielīdzināta bijušā PSRS teritorijā uzkrātā darba periodā. Kā noskaidrojās komisijas sēdēs, pret valdības piedāvātās pasaulē viskroplākās tiesas sprieduma izpildīšanas imitācijas uzstājās arodbiedrības, Pensionāru federācija un Tiesībsarga birojs. Tādēļ būtu visai lietderīgi izlemt jautājumu budžeta paketes ietvaros.

Spriežot pēc paskaidrojumiem budžeta projektam, kā arī pēc Repšes kunga atbildes uz PCTVL deputāt maija jautājumā, budžeta sociālajā daļā jau tiek ņemts vērā sociālais līgums ar Krieviju, kura stāšanās spēkā prasa 15 miljonus gadā, par ko lielākais vairākums deputātu bija nobalsojuši jau pērnajā rudenī. Tādēļ ir runa tikai par diviem tūkstošiem cilvēku, kuri bija uzkrājuši darba stāžu Moldovā, Aizkaukāza republikās un Vidusāzijā. Pēc PCTVL aprēķiniem, kurus apstiprina Labklājības ministrija, runa ir par niecīgu
summu – 1,2 miljoni latu, kas varētu glābt Latviju no kauna un starptautiska skandāla. Kā Latvijas patriots, es aicinu balsot „par”!

 

Sēdes vadītāja. Balsosim par 3. – „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcijas priekšlikumu.


Par – 24, pret – 57, atturas – 5. Priekšlikums nav atbalstīts.

Komentāri


Осталось символов:  4124124