Galvenā lapa - Arhīvs - 2009


02.10.2009   The Equal Rights Trust (Londona) lūdz Saeimu pārskatīt grozījumus likumā par Valsts pensijām

2009. gada 30.septembrī neatkarīga starptautiskā organizācija The Equal Rights Trust nosūtīja Saeimai savu vērtējumu-ekspertīzi par valdības iesniegtajiem grozījumiem likumā Par valsts pensijām. Grozījumi bija atbildes reakcija uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmumu lietā „Andrejeva pret Latviju” (2009. gada 18.februāra lēmums Nr.55707/00), kurā pensionāri Andrejevu pārstāvēja Vladimirs Buzajevs.Andrejevas lietā tiesa lēma, ka Latvija ir diskriminējusi nepilsoņus salīdzinājumā ar pilsoņiem, neatzīstot viņu līdz 1991. gadam uzkrāto darba stāžu organizācijās, kuras bija likumīgi reģistrētas citās padomju republikās.

 

6 lappušu garajā dokumentā The Equal Rights Trust kritizē piedāvātos grozījumus, kuri paredz novērst augstākminēto nepilsoņu diskrimināciju samazinot pensijas gan nepilsoņiem, gan pilsoņiem. The Equal Rights Trust apgalvo, ka šie grozījumi ir pretrunā ar Latvijas starptautiskajām saistībām, un neatbilst vietējās likumdošanas iedzīvotāju līdztiesību jomā objektam un mērķim.

 

The Equal Rights Trust paziņojumā norādīts, ka:

 

- Pensiju samazinājums ir pretrunā Latvijas starptautiskajām saistībām un saistībām pret Eiropas Savienību

 

- ANO Ekonomikas un sociālo un kultūras tiesību komitejas instrukcijas un komentāri norāda, ka regresīvi pasākumi nav pieļaujami, izpildot saistības diskriminācijas novēršanai

 

- Eiropas Cilvēktiesību tiesa neļauj retrospektīvi ierobežot tiesības, lai novērstu dzimumu diskrimināciju un šis princips ir jāievēro arī attiecībā uz citiem diskriminācijas veidiem

 

Augstākminētie grozījumi pašreiz gaida otro lasījumu. Pirmajā lasījumā tie tika pieņemti 2009. gada 27.augustā. The Equal Rights Trust ir vērsusies pie Saeimas, lai tā 2. lasījumā pārskata grozījumus likumā Par valsts pensijām un atbalsta tādu grozījumu pieņemšanu, kuri novērš diskrimināciju pozitīvā veidā – nevis atņemot tiesības pilsoņiem, bet piešķirot šīs tiesības uz darba stāža uzskaiti arī nepilsoņiem.

Komentāri


Осталось символов:  4124124