Galvenā lapa - Arhīvs - 2009


10.09.2009   Vladimira Buzajeva runa, apspriežot likumu par svētku un atzīmējamām dienām

Cienījamais Prezidij! Dāmas un kungi!

 

Atbildīgā komisija piedāvā svītrot no likuma rindkopu „Pareizticīgie, vecticībnieki un pie citām konfesijām piederošie ticīgie Lieldienas un Ziemassvētkus atzīmē šo konfesiju noteiktajās dienās.” Šī rindkopa likumā pastāvēja jau kopš likuma pieņemšanas brīža, tātad gandrīz divdesmit gadus, un nevienam netraucēja.  

Derētu ņemt vērā, ka komisija neatbalstīja arī deputāta Blūmberga priekšlikumu uzskatīt  6. un 7. janvāri nevis par svētku, bet par atzīmējamām dienām. Tādā veidā, ja visi atbildīgās komisijas priekšlikumi tiks atbalstīti, tad pareizticīgo un vecticībnieku pieminēšana, kas likumā pastāvēja 20 gadus, izzudīs vispār.

Dāmas un kungi!

Attiecībā par Pareizticīgo un Vecticībnieku konfesijām nesen tika pieņemti atsevišķi likumi. Mēs esam pateicīgi tam deputātu vairākumam, kuri šos likumus atbalstīja. Bet tomēr tas nav iegansts, lai tā izsvītrotu no likuma jebkādu šo konfesiju pieminēšanu, viena, no kurām pastāv Latvijā jau vismaz 900 gadus, bet cita – apmēram 400 gadus. Tā ņemt un izsvītrot no likuma 400 tūkstošu iedzīvotāju, tātad vienas piektdaļas Latvijas iedzīvotāju pieminēšanu.  

Es pastāstīšu Jums, kā šī rindkopa likumā parādījās.

No Augstākās Padomes 1990. gada 3. oktobra stenogrammas izriet, ka, iespējams, šo grozījumu likumprojekta pēdējam lasījumam bija iesniedzis deputāts Zotovs. Starp citu, viņš bija vienīgais pareizticīgo mācītājs starp toreizējiem 200 deputātiem.

Savā runā Zotovs bija izklāstījis arī motivējumu, kuru es daļēji citēšu: «Es gribu ierosināt kompromisa variantu. Galvenā problēma, kas saistīta ar piemiņas dienu noteikšanu, ja aplūkotu to no garīdznieka un pareizticīgā kristieša viedokļa, pastāv nevis brīvdienās, bet gan tur, ka tādā lēmumā, kuru jūs tūlīt pieņemsiet, skaidri redzams necieņas moments, es negribu minēt citu vārdu, pret citām konfesijām. Pareizticīgā Baznīca vai citas konfesijas, kuras atzīmē Ziemassvētkus pēc vecā stila, svin tos saskaņā ar savām paražām. Tas nenozīmē, ka 7.datums kļūs par brīvdienu. Te tiks ievērota cieņa pret citām konfesijām, kuras 700 gadus atrodas Latvijas teritorijā, t.i., lūk, tāds ierosinājums. Ja mēs nevaram nedēļu svinēt Ziemassvētkus kā Rietumos, ja mēs nespējam piešķirt brīvdienu tiem darbaļaudīm, kuri 7. datumā atzīmē Ziemassvētkus – vienu dienu pielikt klāt, tad kaut vai tā izteikt mūsu cieņu pret citām konfesijām. Lūk, tāds mans ierosinājums. Tas jāiesniedz rakstiski ? ».

Par šo rindkopu bija nobalsojuši 125 deputāti no 165 reģistrētajiem. Un ne jau mums to tagad grozīt !

Protams, daudz korektāk būtu nobalsot par deputāta Blūmberga priekšlikumu, un papildināt atzīmējamo dienu sarakstu ar 6. un 7. janvāri. Bet, es atkārtošu, arī šo priekšlikumu komisija nebija atbalstījusi.

Tādēļ piedāvāju neatbalstīt Cilvēktiesību komisijas priekšlikumus, kuru būtība ir pilnībā izsvītrot no likuma 400 tūkstošu pareizticīgo un vecticībnieku pieminēšanu.

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124