Galvenā lapa - Arhīvs - 2009


27.08.2009   PCTVL piedāvā novērst mazākumtautību diskrimināciju darba tirgū

 

Frakcija PCTVL iesniedz Saeimā likumprojektu „Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā”.

 Likumprojekts paredz:

- iekļaut likumā normu, kas aizliedz tiešu un netiešu diskrimināciju pēc etniskā principa

- paredz realizēt bezdarbnieku pārkvalifikāciju ne tikai latviešu, bet arī krievu valodā

- uzdod ministru kabinetam līdz 2009. gada 31. decembrim sastādīt to normatīvo aktu sarakstu, kas veicina paaugstināto bezdarba līmeni mazākumtautību pārstāvju vidū un izstrādāt priekšlikumus šo normatīvo aktu grozīšanai. Kā pirmo no MK veicamajiem pasākumiem likumprojekta autori iesaka- samazināt amatu un profesiju skaitu, kas tiek pakļautas atestācijai un, kuru saraksts 2008. gadā nepamatoti tika palielināts 25 reizes. 

Par iemeslu likumprojekta izstrādei un iesniegšanai, kļuva tas, ka reaģējot uz diviem PCTVL deputātu jautājumiem Ministru prezidentam, pēc 5 gadu pārtraukuma, atkal tika uzsākta statistisko datu publicēšana par bezdarbnieku etnisko sastāvu.

 Likumprojekta autori norāda uz sekojošiem statistiskajiem datiem, ka iegūti apstrādājot oficiālo Valsts nodarbinātības dienesta apkopoto statistiku.

 Bezdarba līmenis rēķinot uz vienu iedzīvotāju starp nelatviešiem ir par 30% augstāks nekā starp latviešiem.

Šī disproporcija ir novērojama arī vairākumā bezdarbnieku riska grupu:

 - ilgstoši bezdarbnieki – par 43%

 - invalīdi – par 15%;

 - vecāki pēc bērna kopšanas atvaļinājuma – par 13%;

 - bijušie ieslodzītie – 2,7 reizes;

 - personas pirmspensijas vecumā – par 95%.

Viss bezdarbnieku pārkvalifikācijas process tiek realizēts tikai latviešu valodā. Ja mēs ņemam vērā latviešu valodas zināšanu līmeni starp bezdarbniekiem (balstoties uz valodas prasmes apliecībās noradīto zināšanu līmeni), tad sanāk, ka aptuveni 34% nelatviešu tikai daļēji saprot pārkvalifikācijas ietvaros pasniegto informāciju, savukārt 54% pie mazākumtautībām piederošajiem bezdarbniekiem, valsts valodas nezināšanas dēļ, kursi ir pilnīgi neefektīvi.

 Riska grupās šie radītāji ir sekojoši

- ilgstoši bezdarbnieki – 28 un 62%

 - invalīdi – 30 un 59%;

- jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem– 39 un 49%;

- vecāki pēc bērna kopšanas atvaļinājuma – 36 un 45%;

- bijušie ieslodzītie – 15 un 83%;

- personas pirmspensijas vecumā – 31 un 57%.

Likumprojektu atbalsta virkne ietekmīgu mazākumtautību organizāciju. 3. septembrī plkst. 8.30 pie Saeimas ēkas ir pieteikts mītiņš likumprojekta atbalstam.

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124