Galvenā lapa - Arhīvs - 2008


11.12.2008   V. Buzajevs novēlk svītru zem debatēm

 

Cienījamās dāmas un kungi!

 

Balsošanas rezultāti demonstrē, ka Saeimas valdošais vairākums nevēlas pat ieklausīties Eiropas Padomes un citu autoritatīvu starptautisko struktūru rekomendācijās. Pirmoreiz šī nevēlēšanās tiek demonstrēta tik uzskatāmi, jo no brīža, kad rekomendācija tika dota, līdz brīdim, kad to noraidīja Saeima, pagāja mazāk kā astoņas dienas.

Šis notikums nekļuva par pārsteigumu valsts nacionālo minoritāšu organizācijām, kuras daudzkārt kolektīvi vērsās gan Saeimā, gan pie Valsts Prezidenta, uzstājīgi pieprasot izpildīt starptautiskās sabiedrības prasības attiecībā par nepilsoņu pielaišanu pašvaldību vēlēšanām.

9. decembrī šo sabiedrisko organizāciju Koordinācijas padomē bija pieņemts lēmums uzsākt plašu informācijas kampaņu par Latvijas varas pārstāvju nevēlēšanos ņemt vērā starptautiskās sabiedrības viedokli. Mēs, krievi, ukraiņi un baltkrievi nebūt neesam kaut kādi pagrīdnieki vai Latvijai naidīgās personas, un tādēļ šodien es no Saeimas tribīnes izstāstīšu, kādas tad būs Jūsu negatīvās balsošanas tuvākās sekas.

Kampaņa iekļauj sevī patiesas informācijas par nepilsoņiem un attieksmi pret tiem apkopošanu un izplatīšanu, ielu protesta akcijas, vēršanās Satversmes Tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Šajā stadijā Eiropas Tiesā tiek izskatītas divas lietas saistībā ar Latvijas nepilsoņiem. Pirmā ir nepilsones Andrejevas lieta, kurai netika ieskaitīts darba stāžs, kas uzkrāts ārpus Latvijas teritorijas. Šī lieta jau bija izgājusi klausīšanos Eiropas Tiesas Lielajā palātā un spriedumu varētu sagaidīt tuvāko mēnešu laikā.

Otrā ir Jurija Petropavlovska lieta, kura uzvārds pēc balsošanas Ministru kabinetā tika izsvītrots no naturalizēto pilsoņu saraksta. Šī lieta jau ir izgājusi tiesā pieņemamas lietas stadiju.

Sagaidāmi arī tiesas procesi Latvijas iekšienē, kuru detaļas kļūs Jums zināmas vēlāk.

Minētā starptautiskās sabiedrības informēšanas kampaņa sāksies jau šodien. Manā darba kabinetā atrodas desmit Latvijas Cilvēktiesību komitejas vēstules, kas datētas ar 11. decembri un adresētas tām starptautiskām organizācijām, kuras deva rekomendācijas piešķirt nepilsoņiem tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās.  

Pirmām kārtām, protams, tas ir Eiropas Padomes Vietējo un Reģionālo pašvaldību kongress, kura trešo pēc kārtas rekomendāciju Jūs tikko cēlsirdīgi bijāt noraidījuši.

Pie tam, adresātu vidū ir ANO Rasu diskriminācijas izskaušanas un ANO Cilvēktiesību komitejas, EDSO Parlamentārā Asambleja, EDSO Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību birojs, Eiropas Parlaments, Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja, Eiropas Padomes Eiropas Komisija pret rasismu un neiecietību, Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisārs un, beidzot, ANO Specialais ziņotājs mūsdienīgo rasisma, rasu diskriminācijas, ksenofobijas un cita veida diskriminācijas izskaušanas jautājumos. Divdesmit pirmajā gadsimtā visas šīs organizācijas un augsta ranga komisāri deva viennozīmīgas rekomendācijas attiecībā par to, lai piešķirtu nepilsoņiem tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās, un daudzi no tiem – daudzkārt.  

Latvijas valdošā elite ir nopietni slima, tā sirgst ar demokrātijas deficītu, un pirmais ārstu konsilijs, kas noteiktu diagnozi, jau ir pieaicināts.

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124