Galvenā lapa - Arhīvs - 2008


11.12.2008   PCTVL: atļaut nepilsoniem piedalīties vēlēšanās

 

J. Plinera runa

 Cienījamais Prezidij! Cienījamās dāmas un kungi!

 

PCTVL priekšlikumi Jums ir labi zināmi. Ja cilvēks, kam nav Latvijas un ES pilsonības, ir nodzīvojis Latvijā trīs gadus, viņš balso pašvaldību vēlēšanās. Ja viņš nodzīvojis Latvijā piecus gadus, viņam ir tiesības kandidēt.

Jums visiem ir ļoti labi zināms arī, ka tas nav nekāds PCTVL izgudrojums. Triju gadu stāžs vēlētājiem – tā ir Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas 2003. gada rekomendācija, bet piecu gadu stāžs kandidātiem – Konvenciju par ārzemnieku piedalīšanos vietējā līmeņa sabiedriskajā dzīvē 6. panta prasības, kuru Eiropas Padome pieņēma vēl pirms 16 gadiem.

Pievienoties tieši šai Konvencijai mums rekomendēja  Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress, kas decembra sākumā pulcējās kārtējā sesijā Strasbūrā. Kongress pieņēma rezolūciju – Demokrātija Latvijā pašvaldību līmenī: nepilsoņu līdzdalība sabiedriskajā un politiskajā dzīvē pašvaldību līmenī. Kongress pievērsa ievērību tam, ka nepieciešams sadalīt politisko tiesību un naturalizācijas jautājumus, un izteicās par labu tam, lai visiem nepilsoņiem piešķirtu tiesības piedalīties politiskajā dzīvē vietējā līmenī, kas veicinātu nepilsoņu integrāciju Latvijas sabiedrībā. Kongress aicināja vietējās varas institūcijas piešķirt nepilsoņiem tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās un izskatīt iespēju automātiski naturalizēt visus vecos ļaudis un Latvijā dzimušos.

Anotācijā rezolūcijas projektam īpaši atzīmēts, ka pirmo šādu rekomendāciju Kongress bija devis Latvijai vairāk nekā pirms desmit gadiem. Pēc tam, kad Latvija neko neatbildēja uz otro rezolūciju, kas tika pieņemta pirms trim gadiem, Kongress nosūtīja uz Latviju speciālo misiju. Misija bija pie mums aprīlī un uzmanīgi uzklausīja visu Latvijas valdības argumentāciju. Bet pašā decembra Kongresā iespēja pārliecināt tā dalībniekus tika dota integrācijas lietu ministram Oskaram Kastēnam.

Tomēr, kas nobrieda, tas nobrieda, un mēs pieprasām nekavējoties apmierināt un īstenot šis Eiropas Padomes rekomendācijas prasības. Bet nevis gaidīt vēl desmit gadus, kā Jūs rīkojaties ar iepriekšējo rekomendāciju.

 Lai Jums būtu saprotama Kongresā izskanējusī argumentācija, es citēšu Jums galvenā referenta rezolūcijas jautājumā, Francijas pārstāvja Frekona kunga uzstāšanās nelielu daļu: «Mēs domājam, ka tas, ka šiem Latvijas iedzīvotājiem ir liegta iespēja piedalīties politiskajā dzīvē vietējā līmenī, grauj Eiropas Vietējās pašvaldības Hartas garu, kuru Latvija parakstīja un ratificēja 1996. gadā… Kaut arī Latvijas valdība uzskata, ka naturalizācija ir pietiekams nosacījums, lai saņemtu balsstiesības; tanī pat laikā, dažādu iemeslu dēļ, tai skaitā saistīto ar valsts vēsturi, daudzi nepilsoņi nevēlas iziet naturalizācijas procedūru. … Mēs domājam, ka nepilsoņu integrācijas Latvijas sabiedrībā problēmas atrisināšana atšķiras no tās, ko piedāvā valsts. Mēs uzskatām, ka tiesību piedalīties vietējās vēlēšanās piešķiršana dos viņiem lielāku iesaistīšanās sajūtu tās sabiedrības dzīvē, kuras locekļi viņi jau sen ir, un tas pamudinās viņus naturalizēties. Bet nevis otrādi». Citāta beigas.

Dāmas un kungi! Es aicinu Jūs neuzstāties pret visu pārējo pasauli un balsot «par».

 

Par balsoja 23 deputāti, pret - 65, atturējās - 7.

Komentāri


Осталось символов:  4124124