Galvenā lapa - Arhīvs - 2008


27.11.2008   Par Drošības policijas neadekvāto rīcībusakarā ar nepatiesu datu vai ziņu izplatīšanupar Latvijas Republikas finanšu sistēmas stāvokli

LR Iekšlietu ministram

Marekam Segliņam

 

 

 

 

2008. gada 26.novembris

Nr.__________________

 

 

DEPUTĀTU JAUTĀJUMS

 

Par Drošības policijas neadekvāto rīcību

sakarā ar nepatiesu datu vai ziņu izplatīšanu

par Latvijas Republikas finanšu sistēmas stāvokli

 

Šī gada novembrī aizdomās par nepatiesu datu vai ziņu izplatīšanu par Latvijas Republikas finanšu sistēmas stāvokli Drošības policija ir aizturējusi Ventspils augstskolas Finanšu un grāmatvedības katedras lektoru Dmitriju Smirnovu, tāpat, šajā sakarā Drošības policijas aizdomu lokā ir nonācis arī grupas \"Putnu balle\" dalībnieks Valters Frīdenbergs.          

Ventspils augstskolas pasniedzējs aizturēts saistībā ar vietējā laikrakstā \"Ventas Balss\" ekspertu diskusijā pausto viedokli un prognozēm par Latvijas ekonomikas attīstību, banku un kreditēšanas sistēmas nākotni, savukārt grupas \"Putnu balle\" dalībnieks Valters Frīdenbergs Drošības policijas uzmanību piesaistījis ar dažiem koncerta laikā pateiktiem jokiem.  

            Šī gada augustā Jūsu pārstāvētās Tautas partijas biedrs Gundars Bērziņš ļoti plašajai LNT auditorijai „pareģoja”, ka „referenduma pozitīva iznākuma gadījumā lata devalvācijas riski būtiski palielināsies. Es uzskatu, ka 18 mēnešu laikā, plus seši mēneši, lata devalvācija par 20-25 procentiem var kļūt neizbēgama”. Uz šiem izteikumiem bija spiesta operatīvi reaģēt arī Latvijas Banka, kas paziņoja, ka „šāds izteikums vērtējams kā sabiedrības biedēšana bez kādas jēgas, kas ir, mazākais, neētiski”, savukārt Drošības policija šajā gadījumā paziņoja, ka G.Bērziņa izteikumi jāvērtē kā personas viedoklis, nevis kā apzināti nepatiesu datu vai ziņu izplatīšanas fakts par Latvijas finanšu sistēmas stāvokli, tāpēc nav pamata šo viedokli vērtēt no krimināltiesiskā aspekta.

              Saistībā ar abiem augstākminētajiem gadījumiem publiskajā telpā gan no krimināltiesību speciālistiem, gan no masu mēdiju pārstāvjiem, gan no politiķiem ir izskanējusi pamatota kritika par nepieļaujamo cenzūru un Satversmē nostiprinātās vārda brīvības ierobežojumu.  

Šajā sakarā lūdzam Jūs sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

 

1.      Vai Jūs neuzskatāt, ka Drošības policija abos augstākminētajos gadījumos ir rupji pārkāpusi LR Satversmes 100.pantā nostiprinātās tiesības uz vārda brīvību un savu uzskatu paušanu?

 

2.      Vai Jūs attaisnojat cenzūru un preventīvā kārtā veiktus neadekvātus vārda brīvības ierobežojumus laikā, kad valsts atrodas sarežģītā finansiālā un ekonomiskā situācijā?

 

3.      Vai Jūs neuzskatāt, ka Drošības policija, piemērojot Krimināllikuma 194. 1 pantu, rīkojas mazākā mērā nekonsekventi un vienā un tajā pašā (gadījums ar G.Bērziņu) situācijā darbojas pilnīgi atšķirīgi? Vai Jūs nesaskatāt šajā atšķirīgajā attieksmē zināmas politiskās simpātijas?

 

4.      Kāda, Jūsuprāt, no juridiskā viedokļa ir atšķirība starp politiķa G.Bērziņa praktiski visai Latvijai (ar LNT starpniecību) pausto privāto viedokli par lata devalvāciju, mūziķa Valtera Frīdenberga dažu simtu cilvēku auditorijai dziesmu starplaikā izteikto joku un Ventspils augstskolas pasniedzēja Dmitrija Smirnova avīzei \"Ventas Balss\" izteikto personīgo viedokli?

 

5.      Vai Jūs neuzskatāt, ka pietiekami plaši neizdiskutētais (Tiesībsarga pārstāvji diskusijā nepiedalījās) un tikai uz 3.lasījumu iesniegtais 194. 1 pants būtu svītrojams no Krimināllikuma vai vismaz modificējams tā, lai tā saturs (tajā skaitā Satversmes 100. panta kontekstā) būtu skaidrs šo pantu piemērojošajiem policijas darbiniekiem?

 

6.      Vai Drošības policijas visai bēdīgā pieredze, gan izmeklējot tā saucamo „īsziņu skandālu”, gan neadekvāti reaģējot uz it kā notikušajiem Krimināllikuma 194. 1 pantā minētajiem pārkāpumiem, neliecina par kritiski zemu Jūsu padotībā esošās iestādes – Drošības policijas– darbinieku profesionālās sagatavotības līmeni? Vai Jūs neuzskatāt, ka Drošības policijas darbiniekiem (iespējams, kopīgi ar Tiesībsarga biroju) būtu nepieciešams paaugstināt savu kvalifikāciju par jautājumiem, kas sakar LR Satversmē nostiprinātās cilvēku pamattiesības un pamatbrīvības?

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124