Galvenā lapa - Arhīvs - 2008


06.11.2008   Frakcijas PCTVL jautājums par Eiropas Savienības novērotāju misijas Gruzijā darba efektivitāti

LR Ārlietu ministram

M.Riekstiņa kungam

 

2008. gada 1. oktobrī oficiāli sākās Eiropas Savienības novērotāju misija Gruzijā, kurā dalību ņem arī trīs novērotāji no Latvijas. Saskaņā ar masu informācijas līdzekļos izskanējušo informāciju novērotāji tiks izvietoti Tbilisi, Gori, Zugdidi pilsētās un Poti ostā. Visas šīs teritorijas atrodas zināmā attālumā no augusta konflikta izcelšanās vietas – Dienvidosetijas galvaspilsētas Chinvali.

  Medvedeva - Sarkozī plāna 6.punkts paredz radīt tādas starptautiskās garantijas, kas veicinās stabilitātes un drošības garantēšanu Abhāzijā un Dienvidosetijā. Tāpat arī Eiropas Padomes 2008. gada 15. septembrī pieņemtā Vienotās rīcība 2008/736/KĀDP Par Eiropas Savienības Pārraudzības misiju Gruzijā, EUMM Georgia, paredz, ka Misijas mērķi ir situācijas stabilizācija un normalizācija reģionā un uzticības veicināšana starp konfliktā iesaistītajām pusēm.

Kā noskaidrojās PCTVL pārstāvju vizītes gaitā Chinvali 2008. gada 25. oktobrī, novērotāji de facto nepatrulē tās augstienes apkārt Chinvali, no kurām agrāk tika apšaudīta pilsēta. Tāpat Dienvidosetijas varas pārstāvji apgalvo, ka ir atsākušās viņu teritorijas apšaudes un ir fiksēti arī cilvēku nolaupīšanas gadījumi.

 Pievienojoties Vienotajai rīcībai 2008/736/KĀDP Par Eiropas Savienības Pārraudzības misiju Gruzijā un nosūtot darbībai misijā savus novērotājus, Latvija ir uzņēmusies arī daļu atbildības par šīs Misijas darba efektivitāti. Sakarā ar to lūdzam Jūs atbildēt uz sekojošiem jautājumiem:

1. Vai Jūsuprāt ir iespējams panākt drošību un stabilitāti reģionā, neizvietojot pastāvīgus stacionārus novērotāju posteņus tieši uz Gruzijas – Dienvidosetijas robežas (pēc analoģijas ar Krievijas miera uzturētāju blokposteņiem)?

            2. Vai Latvijai ir savs pārstāvis Politikas un drošības komitejā, kas Padomes atbildībā veic misijas politisko kontroli un stratēģisko vadību? Ja ir, tad kas ir šis cilvēks un kādas ir viņa pilnvaras, ja nav, tad vai Latvija vispār var kaut kādā veidā ietekmēt stratēģiskus Misijas lēmumus un izteikt savu redzējumu misijas darba efektivitātes uzlabošanai?

 3. Misijas ietvaros novērotāji tiek izvietoti tikai Gruzijas teritorijā. Vai tiek plānots izvietot novērotājus arī Chinvali pilsētā? Ja tiek, tad kādas darbības (pārrunas, vienošanās) tiek veiktas vai tiek plānots veikt ar otru konfliktā iesaistīto pusi – Dienvidosetiju?

 

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124