Galvenā lapa - Arhīvs - 2008


03.11.2008   "Saimnieku mājas": īrnieki neatkāpjas

1. novembrī Pasaules tirdzniecības centrā notika Latvijas denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un dzīvokļu īpašnieku asociācijas (LMĪA) ikgadējā konference. Runas tajā noturēja: Rīgas domnieki, LMĪA valdes locekļi Natālija Jolkina, Tatjana Jemeļjanova un Aleksandrs Kuzmins, LCK jurists Gagiks Sarkisjans, SIA Jurlat juriste Tamāra Čigrina, LMĪA valdes locekle Viktorija Murina, kā arī Saeimas deputāts Vladimirs Buzajevs.

Konferencē tika apstiprināti vēstuļu Ekonomikas ministrijai un Tieslietu ministrijai teksti, kā arī sekojošā rezolūcija:

Sakarā ar to, ka 17 gadu laikā, kas pagājis pēc to pieņemšanas, nav izpildītas 30.10.1991. likuma “Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā” 12. panta, 13. panta un 15. panta 4. daļas un likuma “Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem” 12., 13. un 15. panta, kā arī lēmuma “Par Latvijas Republikas likumu «Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem» un «Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā» spēkā stāšanās kārtību” 4.2., 4.5., 5.2., 5.3. pkt. prasības,
Konference nolēma:

1. Pieprasīt Saeimas deputātiem atzīt likumu “Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā”, “Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem” un “Par dzīvojamo telpu īri” un grozījumus tajos, īpaši daļā par tiesību privatizēt par sertifikātiem likumīgi lietošanā saņemtos dzīvokļus atņemšanu, diskriminējošo un pret īrniekiem nehumāno raksturu.


2. Pašvaldībām pārtraukt denacionalizēto namu iedzīvotāju dalīšanas maznodrošinātajos un citos praksi, atstājot vienotu statusu, kas paredzēts likumos “Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā” un “Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem”.


3. Atzīt dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalstu apmēru par neatbilstošu šo mājokļu tirgus vērtībai.

4. Atcelt ierobežojumus ģimenes ienākumiem, kas noteikti, lai stātos mājokļa izīrēšanas vai dzīvokļa atbrīvošanas pabalsta rindā.

5. Atcelt ierobežojumus dzīvokļa atbrīvošanas pabalsta izmantošanai, ļaujot īrniekiem pašiem lemt, kā to izlietot.

6. Pārtraukt denacionalizēto namu īrnieku izslēgšanas no dzīvokļa vai pabalsta rindām, mainoties ienākumiem, praksi.

7. Uzlikt par pienākumu Rīgas Domei sniegt dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalstu apmēra ekonomisko aprēķinu un pamatot tā saņemšanas kārtību.

8. Apturēt īrnieku, kas dzīvoja denacionalizētajos namos pirms denacionalizācijas, izlikšanas bez valsts vai pašvaldību dzīvojamo telpu ar to turpmākas privatizācijas tiesībām ierādīšanas.

9. Pašvaldībām ir pienākums veikt denacionalizēto un likumīgiem īpašniekiem atdoto namīpašumu sanitāri tehnisko inventarizāciju un nodrošināt pastāvīgu kontroli pār to sanitāri tehnisko stāvokli.

10. Valstij un pašvaldībām jānodrošina īres maksas atbilstības izīrējamo dzīvokļu sanitāri tehniskajam stāvoklim kontrole.

11. Īres maksa jānosaka, ievērojot iztikas minimumu, un starpību starp to un ģimenei paliekošiem līdzekļiem piemaksājot no valsts budžeta. Īres maksas un komunālo pakalpojumu apmērs kopā nedrīkst pārsniegt 25% no ģimenes ienākumiem, kā tas ir pieņemts vairākās ES valstīs.

12. Ministru kabinetam jāizstrādā visiem namīpašniekiem vienota dokumentu pakete, kas ietvertu: dzīvokļa rēķinus, abpusējas vienošanās par īres maksas izmaiņām un kā tās pielikumu obligāto dokumentu, kas finansiāli pamatotu izīrētāja pieprasīto īres maksu, uzskaitījumu.

13. Ministru kabinetam sadarbībā ar pašvaldībām jāizstrādā normatīvo dokumentu, kas regulētu izīrētāju un īrnieku attiecības denacionalizētajās mājās, nodrošinot īrnieku aizsardzību no izīrētāju patvaļas, saraksts.

14. Likumdošanas kārtā aizliegt namīpašniekiem pārtraukt vitāli svarīgo pakalpojumu (apkures, ūdens, kanalizācijas, elektroenerģijas, gazes) piegādi.

15. Apstiprināt nosūtīšanai adresātiem vēstules Tieslietu ministrijai un Ekonomikas ministrijai.

16. Lūgt PCTVL Saeimas deputātiem atkārtoti iesniegt grozījumus Satversmē, kas paredzētu tiesības uz mājokli, kuras mūsu apstākļos ir līdzvērtīgas tiesībām uz dzīvību, ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

17. Lūgt PCTVL Saeimas deputātiem atkārtoti iesniegt likumprojektu par kompensācijām īrniekiem, kas lietoja dzīvojamās telpas pirms to nodošanas bijušajiem īpašniekiem vai to mantiniekiem.

Komentāri


Осталось символов:  4124124