Galvenā lapa - Arhīvs - 2008


30.10.2008   Deputāta Vladimira Buzajeva runa, apspriežot grozījumus Valsts sociālo pabalstu likumā

Cienījamais Prezidij! Cienījamās dāmas un kungi! Apspriežamā priekšlikuma būtība ir apbrīnojami vienkārša: nedot valdībai iespēju izvairīties no tā solījuma pildīšanas, kas ir iekļauts valdības deklarācijā. Proti, no 1.janvāra paaugstināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru no pašreizējiem 45 vismaz līdz 60 latiem mēnesī. Milzīga atšķirība no tikko apspriestiem „Pilsoniskas Savienības” frakcijas likumprojektiem, kur bija runa par ierēdņu mēnešalgām, kādas šie cilvēki saņem ne ik mēnesi, bet divas piecgades periodā. Mūsu priekšlikums nav nekāda ubagu dāvana maznodrošinātajiem, bet gan parasta inflācijas kompensācija.

Kopš 2007.gada 1.janvāra, kad tika noteikts pašreizējais pabalsta apmērs un līdz gada beigām, pamatojoties uz Centrālās Statistikas pārvaldes datiem un Finanšu ministrijas prognozēm, vidējais faktiskais patēriņa cenu indekss pieaugs tieši par vienu trešdaļu. Attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos tā arī ir rakstīts. Citēju: „Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apmēru pārskata Ministru kabinets pēc Labklājības ministrijas ierosinājuma atbilstoši valsts budžeta iespējām, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī un ņemot vērā Centrālās Statistikas pārvaldes noteiktā vidējā patēriņa cenu indeksācija”. Citāta beigas.

Attiecīgais Labklājības ministrijas ierosinājums bija izvirzīt, bet valdība to noraidīja. Vienīgi pabalsta apmēru invalīdiem no bērnības tika nolemts paaugstināt no 50 līdz 75 latiem. Rezultātā uz bada nāves sliekšņa nonāca aptuveni 6 000 cilvēku vecumā virs 60 gadiem, kuriem valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts ir vienīgais eksistences avots.

PCTVL izprot, ka šo cietsirdīgo valdības rīcību izsauca tas, ka no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra saskaņā ar likumu „Par Valsts pensijām” ir atkarīgas arī valsts vecuma pensijas, invaliditātes pensijas, apgādnieka zaudējuma pensijas minimālais apmērs, kā arī pensiju indeksācija. Pabalsta apmēra palielināšanai attiecīgi izsauks automātisku minimālās vecuma pensijas paaugstināšanos par vienu trešdaļu 50 tūkstošiem cilvēku. Invaliditātes pensijas – 25 tūkstošiem cilvēku, un apgādnieka zaudējuma pensijas vēl pusotram tūkstotim atraitnēm un bāreņiem. Palielinājās arī pabalsts uz Černobiļas avārijas seku likvidatoriem. Mums varētu iebilst, ka valdība jau tā iebilda paaugstināt gandrīz visiem šiem cilvēkiem pensijas, ieviešot speciālu piemaksu par 70 santīmiem par katru gadu, kas nostrādāts līdz 1997.gadam. Un tā ir tiesa. Bet savā deklarācijā valdība bija solījusi gan piemaksāt, gan pašas pensijas apmēra palielināšanu. Vai man ir taisnība, cienījamais Godmaņa kungs?

Un pēdējais solījums. Šis publiskais solījums, kas bija vēl vienu rezi. Pirms pensijas referenduma arī netika izpildīts. Visam tam kopumā būs nepieciešami 20 miljoni latu, vai aptuveni 1 procents no prognozējamā pievienotās vērtības nodokļa ievākšanas apjoma. Šādu relatīvi nelielu naudas summu var sameklēt arī izmantojot citus avotus.

Dāmas un kungi! Gan no arodbiedrībām, gan no pensionāru federācijas, visas Saeimas frakcijas bija saņēmušas vēstules, kurās pausts atbalsts vidēji palielināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Turklāt mūsu priekšlikums atbilst Lisabonas stratēģijas prioritātēm, kuras ietvaros nabadzības apkarošanā ir viena no pirmajām. Tieši oktobrī tika uzsākta visas Eiropas cīņa pret nabadzību kampaņa, kurā mēs piedāvājam iesaistīties arī Latviju.

Var jau būt, ka mēs vēlamies pārāk daudz dot šiem cilvēkiem. Kā piemēru aplūkosim cilvēku, kurš izgāja pensijā 2009.gadā un kuram ir apdrošināšanas stāžs 41 gads. Viņš saņem minimālo pensiju, kas proporcionāla pabalsta apmēram ar koeficientu 1,7. Tas ir 76 ar pusi latu. Piemaksa viņam tika izmaksāta par 28 gadiem un tas sastāda vēl 19 ar pusi latu. Kopsummā 96 latus pēc 40 gadu godīgā darbā. Tanī laikā, kas iztikas minimums līdzinās 160 latiem. Ja iepriekš minētā pabalsta apmērs tiks palielināts, tad viņam kopējā pensija sastādīs 122 latus. Arī ar to vēl ir par maz, lai izdzīvotu vienatnē, bet tomēr jācer, ka šajā gadījumā mirstība mūsu valstī nebūs tik liela, kā patlaban vai Pasaules kara laikā.

Cienījamie kolēģi deputāti! Esat ar kopā ar tautu un ar tās nabadzīgāko daļu! It īpaši padomājiet par veco ļaužu bēdīgo likteni, jo arī jūs reiz kļūsiet veci un nevarīgi.

Balsojiet par likumprojekta nodošanu komisijām un tā iekļaušanu kopējā budžeta paketē!

Paldies.

Komentāri


Осталось символов:  4124124