Galvenā lapa - Arhīvs - 2007


12.09.2007   T. Ždanoka: "Ievērojot EKT spriedumu, jāpārskata noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem"

11. septembrī Eiropas Kopienu Tiesa pasludināja spriedumu lietā C‑318/05 par prasību, ko cēla Eiropas Komisija pret Vāciju. Eiropas Parlamenta deputāte Tatjana Ždanoka (PCTVL) ir pārliecināta, ka šis spriedums ietekmēs arī Latvijas nodokļu tiesības.

 

Atbilstoši Vācijas tiesiskajam regulējumam uz mācību maksu, kas saistīta ar privātas izglītības iestādes apmeklēšanu, attiecas nodokļu atvieglojumi. Tomēr nodokļu atvieglojumi piemērojami tikai gadījumos, ja bērns apmeklē Vācijā dibināto izglītības iestādi.

 

Tiesa atzina, ka izglītība, ko sniedz izglītības iestādes, kas galvenokārt ir finansētas no privātiem līdzekļiem, it īpaši skolēnu un viņu vecāku līdzekļiem, ir par atlīdzību sniegtie pakalpojumi Eiropas Kopienu līguma nozīmē. Vācijas regulējums rada nodokļu maksātājiem lielāku apgrūtinājumu nodokļu ziņā tāpēc, ka viņu bērni apmeklē izglītības iestādi, kas atrodas citā ES dalībvalstī. Līdz ar to lietā konstatēts pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojums.

 

Tāpat minētais regulējums nepamatoti ierobežo personu brīvu pārvietošanos, jo nelabvēlīgā situācijā nostāda darba ņēmējus un pašnodarbinātās personas, kuri maksā nodokļus Vācijā un kuru bērni turpina apmeklēt maksas izglītības iestādi, kas atrodas citā dalībvalstī. Turklāt, dodoties uz citu dalībvalsti, lai tur mācītos, Vācijas pilsoņu bērni izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties. Pārvietošanās brīvības ierobežojums arī ir nepamatots.

 Tatjana Ždanoka atgādina, ka arī daudzi Latvijas iedzīvotāji par maksu iegūst augstāko un profesionālo izglītību, kā arī apgūst darbā nepieciešamās iemaņas citās ES dalībvalstīs. Tomēr Ministru kabineta 2001. gada 31. jūlija noteikumi nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem" paredz, ka attaisnotajos izdevumos ietver izdevumus tikai par izglītības iegūšanu vai apmācību Latvijas izglītības iestādēs vai apgūstot Latvijā akreditētās izglītības programmas. Šie noteikumi ir jāpaplašina, lai arī maksa par studijām citās ES dalībvalstīs tiktu uzskatīta par attaisnotajiem izdevumiem, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijā.

Komentāri


Осталось символов:  4124124