Galvenā lapa - Arhīvs - 2007


02.08.2007   Atklātā vēstule "Par Naturalizācijas Pārvaldes resoru pakļautību"

Latvijas Republikas Ministru Prezidentam

Aigaram Kalvīša kungam

 

 

2007. gada 2. augustā          

 

 

 

2007. 1. augustā Tieslietu ministrija izplatīja informatīvu ziņojumu par  ministra Gaida Bērziņa nodomiem apvienot vienā iestādē Naturalizācijas pārvaldi un Valsts Valodas centru.

Savus nodomus ministrs pamato ar to, ka «Pēdējo gadu statistika liecina, ka naturalizācijas tempi ir samazinājušies … Naturalizācijas aktualitāte ir mazinājusies, taču nepieciešamība rūpēties par valsts valodu kļūst aizvien svarīgāka».

Ministrs paziņoja par attiecīgās darba grupas izveidošanu, kurai jau līdz septembrim būtu jāsagatavo attiecīgu projektu. Jaunajai iestādei būtu jāuzsāk darbu 2009. gada janvārī. Tās galvenais uzdevums būs «valsts valodas statusa nostiprināšana un tās lietošanas veicināšana» un «[naturalizācijas] nodrošināšana būs viena no šīs iestādes funkcijām». Jaunajai iestādei būtu «pietiekami resursi un plašs reģionālais tīkls, lai šos uzdevumus spētu efektīvi īstenot», teikts paziņojumā.

Pievēršam Jūsu uzmanību tam apstāklim, ka divas iestādes, kuras ir nolemts apvienot, pilda ne tikai atšķirīgas, bet arī pilnīgi pretējas funkcijas. Tā, Naturalizācijas pārvaldes nolikums, kuru 2005. gada 22. februārī apstiprināja Ministru kabinets, uzliek Naturalizācijas pārvaldei par pienākumu, tai skaitā pildīt arī sabiedrības integrācijas procesu koordinācijas funkcijas (3.8. p.). 2005. gada 22. marta Valsts Valodas centra nolikumā gluži pretēji, dominē funkcijas, kas paredz pārkāpumu atklāšanu un sodu par tiem (3.1., 3.2., 4.3., 4.4., 5. p.p. utt.). Tieši, lai izpildītu šādas soda funkcijas, droši vien, arī tiek piedāvāts nodot Valsts Valodas centram no Naturalizācijas pārvaldes tās rīcībā esošos «pietiekamus resursus un plašu reģionālo tīklu».

Derētu arī atzīmēt to, ka viedoklis par nepieciešamību palielināt rūpes par valsts valodu tieši 2007. gadā ir personīgais tieslietu ministra viedoklis, kuru neapstiprina nekādi fakti. Tanī pat laikā naturalizācijas tempi patiesi ir katastrofiski samazinājušies. Šā gada pirmo 5 mēnešu laikposmā tika iesniegts tikai 1 521 iesniegums, kas ir četrreiz mazāk, nekā tas bija tādā pašā 2006. gada periodā, gandrīz septiņas reizes zemāk par 2005. gada līmeni un gandrīz trīsreiz mazāk par vidējiem iesniegumu iesniegšanas tempiem, kādi tika novēroti 13 gadu laikā kopš pastāv naturalizācijas procedūra.

Naturalizācijas tempu katastrofiskā samazināšanās ir klajā pretrunā ar tādām Latvijai adresētām starptautiskām rekomendācijām, kā, piemēram, Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas Komisijas visaptverošo monitoringa ziņojumu par Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas gatavību dalībai ES, 74.punkts. P5_TA(2004)0180, 11/03/2004.

Ministra publiskais paziņojums sekmē vienīgi to, ka arī turpmāk iesniegumu iesniegšanas temps samazināsies, kas palīdzēs sasniegt partijas TB/LNNK programmas mērķi, kura arī deleģēja Gaidi Bērziņa kungu valdībā. Tomēr valdības deklarācija šādu mērķi nav sev nospraudusi. Atgādināsim, ka TB/LNNK frakcija daudzkārt iesniedza Saeimā likumprojektus, kuros tika nosprausts mērķis likvidēt Naturalizācijas pārvaldi vispār. Naturalizācijas tempu daudzkārtējā samazināšanās 2007. gadā demonstrē, ka šis mērķis ir gandrīz sasniegts. No citas puses, naturalizācijas tempu samazināšanās liecina par to, ka ministrs netiek galā ar daļu viņam uzlikto pienākumu, atrazdamies valsts un savas partijas interešu konflikta stāvoklī.

Nobeigumā mēs nevaram neatzīmēt to, ka abas iestādes, kuras paredzēts reorganizēt, tiek tieši minētas Valsts valodas likumā (Valsts Valodas centrs, 26. pants) и Pilsonības likumā (Naturalizācijas pārvalde – 17. pants). Tieslietu ministra plānu īstenošana pieprasa, lai abos šajos sabiedrībai tik ārkārtīgi delikātos likumos tiktu izdarīti grozījumi.

Izeju no izveidojušās situācijas mēs redzam tanī, lai izpildītu Pilsonības likuma 17. panta 1. daļu, kas pieprasa, lai naturalizācijas iesniegumi tiktu iesniegti nevis Tieslietu ministrijā (kuras pakļautībā atrodas Naturalizācijas pārvalde), bet gan Iekšlietu ministrijā. Tādēļ mēs piedāvājam vēl līdz septembrim ar Ministru kabineta lēmumu grozīt Naturalizācijas pārvaldes nolikumu un nodot šo struktūru Iekšlietu ministrijas pakļautībā.

 

 

Ar cieņu,

 

PCTVL līdzpriekšsēdētājs, PCTVL frakcijas Saeimā priekšsēdētājs

 

Jakovs Pliners

Komentāri


Осталось символов:  4124124