Galvenā lapa - Arhīvs - 2007


18.07.2007   Pilsoņa diena

1.      Vai jūs varētu auditorijas priekšā pateikt „Esmu Latvijas patriots” vai arī „Es lepojos, ka esmu Latvijas pilsonis”? Kā jūs pamatotu šo izteikumu?

Pamatotu ar savu aktivitāti likumdošanas priekšlikumu iesniegšanas un aizstāvēšanas jomā

 

2.      Kas, jūsuprāt, nosaka konkrētas valsts pilsonības prestižu ?

Demokrātijas, it īpaši cilvēka tiesību, neatkarīgi no etniskas izcelsmes cieņas līmenis.

 

3.      Kā jūs vērtējat Latvijas pilsonības prestiža līmeni šobrīd? Kas to ceļ, vai arī gremdē?

Ņemot vērā, ka atteikšana no Latvijas pilsonības ir ekskluzīvs gadījums, ir runa galvenokārt par draudoši zemiem naturalizācijas tempiem. Vienīgais ceļš paaugstināt LR pilsonības prestižu – konkrēti soli mazākumtautību pārstāvju priekšā: oficiāli atzīt viņu valodas, īpaši izglītībā, samazināt starpību starp pilsoņu un nepilsoņu tiesībām. Starp citu, šis mans priekšlikums pilnībā sakrīt ar visām man zināmām starptautiskajām rekomendācijām.

 

4.      Ja svinamo un atzīmējamo dienu sarakstā ieviestu Pilsoņa dienu, kāds varētu būt šīs dienas moto?

Dienas nosaukums ir krietni neveiksmīgs. Par šo hipotētisko dienu krievu vidē jau ir izgudroti anekdoti.

Sakarā ar to būtu pareizāk nosaukt šo projektu par Masveida bezpilsonības novēršanas dienu. Protams, tādas dienas iekļaušana oficiālajā sarakstā ir problemātiska, bet šī datumu varētu iekļaut NP darba grafikā.

 

5.      Uz kādiem trīs vaļiem jūs balstītu Pilsoņa dienas saturu?

– starptautisko rekomendāciju masveida bezpilsonības novēršanas jomā popularizācija latviešu, it īpaši latviešu elites vidē;

– sekmīgo jaunpilsoņu un nepilsoņu publiskas uzstāšanas;

– naturalizācijas tempu un attiecīgo šķēršļu publiskā analīze.

 

6.      Varbūt Jums ir ideja par kāda rituāla (tradīcijas) ieviešanu Pilsoņa dienas kontekstā?

mums taču tāds rituāls jau ir: nepilsoņa pases maketa palaišana debesī ar gaisu balonu palīdzību.

 

7.      Kādas aktivitātes Pilsoņa dienā varētu notikt skolās?

– ir nepieciešams automātiski piešķirt pilsonību Latvijas skolu abiturientiem, ņemot vērā proporciju 60:40. Pēc tam nekāda īpaša aktivitāte nav vajadzīga.

 

8.      Kādi pasākumi varētu būt pieaugušo auditorijai?

– sk. «otro vali»

 

9.      Kāda loma Pilsoņa dienā varētu būt Valsts prezidentam? Saeimai? MK? Pašvaldībām? Valsts institūcijām? NVO? Plašsaziņas līdzekļiem?

– attiecīgas likumdošanas liberalizācija;

– svešinieka tēla izjukšana;

– taisnīgas informācijās par masveida bezpilsonību un tās sekām izplatīšana   

 

10.  No piedāvātajiem datumiem, kurš jums šķiet visoptimālākais Pilsoņa dienas atzīmēšanai?

1)     26. janvāris (1921. gada Latvijas valsts atzīšana de iure - par starptautisko attiecību subjektu)

2)     15. februāris (1922. gadā pieņēma Satversmi)

3)     17., 18. aprīlis (1920. gada 17., 18. aprīlī notika pirmās demokrātiskās vēlēšanas Latvijā – Satversmes sapulces vēlēšanas)

4)      5. septembris (1919. gada 5. septembrī „Latvijas Vēstnesī” publicēts „Likums par pavalstniecību”)Cits 15. oktobris – 1991. gada LR AP lēmuma «Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem» pieņemšanas diena.

Komentāri


Осталось символов:  4124124