Galvenā lapa - Arhīvs - 2007


07.06.2007   Deputāta V. Buzajeva runa, aizstāvot PCTVL grozījumu Profesionālās izglītības likumā

 

 Cienījamais Prezidij! Cienījamās dāmas un kungi!

 

PCTVL frakcijas priekšlikums uzticēt Ministru kabinetam nodrošināt pietiekamu profesionālās izglītības pieejamību mazākumtautībām viņu dzimtajā valodā nav parādījies nejauši. Ņemiet vērā, ka mēs šeit nepieprasām valsts standartu pārskatīšanu, bet pievēršam sabiedrības uzmanību tam, ka nav iespējams iegūt arodizglītību krievu valodā pat noteiktajos procentuālajos ietvaros 60 uz 40.

Mēs jau daudzkārt pievērsām Jūsu uzmanību faktam, ka arodskolu audzēkņu daļa, kas daļēji iegūst izglītību krievu valodā, katastrofiski samazinās.

Es vēlreiz atkārtošu skaitļus, kuriem nedrīkstētu nepievērst uzmanību brīvā demokrātiskā valstī. Protams, ja šī valsts patiesi ir brīva un demokrātiska.

Kopš 1998. līdz 2004. gadam nelatviešu daļa valsts iedzīvotāju vidū samazinājās no 45 līdz 41 procentam. Tātad, tikai par vienu desmito. Tanī pat laikā vispārizglītojošo skolu audzēkņu daļa, kas daļēji iegūst izglītību krievu valodā, samazinājās no 35 līdz 28 procentiem, tātad jau par vienu ceturto. Toties arodskolu audzēkņu daļa samazinājās no 28 līdz 15 procentiem, gandrīz divkārt.

Dāmas un kungi! Šo parādību nevar izskaidrot ar dabiskiem iemesliem. Teiksim, ar to, ka skolnieki deva priekšroku daudz attīstītākai salīdzinājumā ar nepietiekami attīstīto krievu valodu latviešu valodai, jo krievu valodā, iespējams, pēc daudzu klātesošo uzskatiem, nepietiek attiecīgo tehnisko terminu. Sešu gadu laikā šādu krasu, gandrīz divkārtēju to skolnieku daļas samazināšanos, kas mācās arodskolās krievu valodā, nevar izsaukt nedz dabiski iemesli, nedz brīvprātīga izvēle. Tā ir mērķtiecīga valsts politika.

Tikai nevajag stāstīt pasaciņas, ka šādas politikas mērķis ir paaugstināt krievu bērnu konkurētspēju. Šiem meliem šeit neticēs, jo, ja pastāvētu tāda apzināta politika ar šādiem cēliem mērķiem, tad tas netiktu dēvēts par valsts noslēpumu. Jo vismaz valsts ierēdņi noliedz šādas politikas esamību, kaut gan arodskolu krievu audzēkņu daļas divkārtēja samazināšanās, kas turklāt ir gandrīz trīs reizes mazāka par nelatviešu daļu iedzīvotāju sastāvā, nenoliedzami pierāda, ka viņi apzināti melo.

Īpaša nozīme ir tam faktam, ka kopš 2004. gada šie dati pārgāja slēgto datu kategorijā, un vairs netiek publicēti. Tāds īpašs valsts noslēpums.

Ministru kabinetam nepieciešams steidzami tikt skaidrībā ar šo problēmu, it īpaši pēc Vispārējās mazākumtautību aizsardzības konvencijas ratifikācijas.

Saeimas vairākuma atteikšanos atbalstīt šo PCTVL grozījumu var uzskatīt kā tiešu sabotēšanu izpildīt šīs Konvencijas prasības, kā arī citas Latvijas starptautiskās saistības.

 

 Par nobalsoja 21 deputāts, pret – 62.

Komentāri


Осталось символов:  4124124