Galvenā lapa - Arhīvs - 2007


17.05.2007   Deputāta V. Buhvalova runa, aizstāvot PCTVL likumprojektu par kompensācijām denacionalizēto māju īrniekiem

Cienījamais Prezidij! Godātie deputāti!

PCTVL frakcija iesniedz Saeimai šo likumprojektu saskaņā ar dažu atsevišķu īrnieku un to asociāciju pieprasījumiem. Likumprojekts paredz kardināli atrisināt denacionalizēto namu īrnieku problēmu un pilnībā kompensēt viņu nevienlīdzīgo stāvokli, kādā viņi ir salīdzinājumā ar pārējiem Latvijas iedzīvotājiem gan pašreiz, gan arī iepriekšējā periodā. Latvijā denacionalizēja apmēram 10 000 dzīvojamo māju ar 78 000 dzīvokļu jeb 8% no valsts kopējā mājokļu skaita. Īres maksa denacionalizētajos namos būtiski atšķiras no pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksas. Ar likumu vai normatīvajiem aktiem tā vispār neierobežota.

Godātie kolēģi, mēs vēlreiz gribam mēģināt pievērst jūsu uzmanību tuvajai katastrofai, kas neizbēgami iestāsies Latvijā valdības bezdarbības dēļ. Kopš likuma „Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā” un likuma „Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem” pieņemšanas brīža, no tā brīža, kad tika pieņemti šie likumi, ir izpildīti visi šo likumu panti, kas skar namīpašniekus, bet nav izpildīts neviens — atkārtoju — neviens! — kas ir vērsts uz to cilvēku, kuri pret savu gribu izrādījās namīpašnieku ķīlnieki, mājokļu jautājumu atrisināšanu. Ik gadu īrnieku stāvoklis tika pasliktināts. Šo ģimeņu materiālais stāvoklis ir strauji krities. Jau pašlaik viņi ir spiesti maksāt piecas, septiņas, ja ne desmit reizes vairāk nekā municipālo māju iedzīvotāji. PCTVL likumprojekts paredz pilnīgi kompensēt denacionalizēto namu īrniekiem, kuri lieto attiecīgo dzīvokli pašreiz vai tika izlikti no dzīvokļa par parādiem, nevienlīdzīgo stāvokli, kādā viņi ir salīdzinājumā ar personām, kuras ieguvušas tiesības piedalīties valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijā.

Likumprojekts paredz arī īrnieku tiesību aizsardzību īres līguma izbeigšanas draudu vai izlikšanas uz ielas gadījumā. Likumprojekts paredz uzdot pašvaldībām piešķirt denacionalizēto namu īrniekiem īpašu statusu un aprēķināt kompensācijas apmēru gan saskaņā ar īrētās dzīvojamās telpas tirgus vērtību, gan arī saskaņā ar starpību starp pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu un denacionalizēto namu īres maksu. Kompensācija izmaksājama no valsts budžeta vienādās daļās katru mēnesi desmit gadu laikā no kompensācijas aprēķināšanas brīža. Ja īrnieks iegūst īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, pēc viņa pieprasījuma kompensācija izmaksājama avansā. Pašvaldība izdod saistošos noteikumus pār kārtību, kādā īrnieks apmaksā īres maksas daļu, pārējo daļu apmaksā pašvaldība no sava budžeta. Valsts, kā paredzēts, sedz ne mazāk kā pusi no pašvaldību izmaksām īres maksas dzēšanai.

Lūdzu atbalstīt mūsu likumprojektu.

Rezultāti: Par — 38, pret — 3, atturas — 45.

Komentāri


Осталось символов:  4124124