Galvenā lapa - Arhīvs - 2007


14.05.2007   Deputātu jautājums par Valsts valodas centra finansējuma divkāršošanu

2007. gada 10. maijā

 Tieslietu ministram

G. Bērziņa kungam

 

DEPUTĀTU JAUTĀJUMS

  

 

Par Valsts valodas centra

finansējuma divkāršošanu

 

 

8. maijā laikraksts „Latvijas avīze” publicēja rakstu - „Papildspēki valsts valodas sargātājiem”. No šī raksta mums kļuva zināms, ka Valsts valodas centra finansējums salīdzinājumā ar 2006. gadu ir palielināts vairāk kā divas reizes. Par šiem līdzekļiem tiek plānots ne tikai divkāršot centra darbinieku algas, bet arī divas reizes palielināt viņu skaitu.

Sakarā ar augstākminēto, lūdzam Jūs atbildēt uz sekojošiem jautājumiem

 

 1. Kāpēc tieši 2007. gadā ir kļuvis nepieciešams tik krasi palielināt Valsts valodas centra finansējumu un divkāršot šī centra darbinieku skaitu?

 2. Ja tas ir saistīts ar to (kā apgalvo tajā pat rakstā Valsts valodas centra direktors Agris Timuška), ka „valsts valodas lietošana valstī ir samazinājusies» un „valsts valoda sastop lielu pretestību un negribēšanu to lietot”, tad gribētos dzirdēt pierādījumus šim apgalvojumam, it sevišķi, salīdzinājumā ar situāciju 2005. gadā un 2006. gadā?

3. Saskaņā ar Valsts valodas centra interneta mājas lapā sniegto informāciju, šis centrs risina sekojošus uzdevumus:

1) piedalās valsts valodas stratēģijas un atbalsta politikas, kā arī latviešu valodas kā valsts valodas juridiskās normatīvās un lingvistiskās bāzes izstrādē;

2) sniedz izziņas un konsultācijas, lai sekmētu Valsts valodas likuma, Likuma par Uzņēmumu reģistru, Komerclikuma, Vēlēšanu likuma u.c. tiesībaktu izpildi;

3) attīsta dialogu starp kultūrvides speciālistiem, pašvaldībām un iedzīvotājiem latviskās kultūrvides sakārtošanas problēmu apzināšanā un risināšanā;

4) reglamentē latviešu valodas lietošanu sabiedriskās dzīves sfērās,

5) kontrolē Valsts valodas likuma un citu normatīvo aktu izpildi un aizsargā iedzīvotāju intereses valodas normu neievērošanas gadījumos;

6) skaidro Latvijas valodas politikas pamatprincipus, apgūstot Eiropas valstu valodas politikas pieredzi;

7) sadarbojas ar starptautiskiem fondiem un organizācijām citu valstu valodas politikas pieredzes apguvē Eiropas Savienības prasību un Latvijas starptautisko saistību kontekstā.

Tikai vienam no šiem uzdevumiem ir nepieciešams inspektoru skaita palielinājums un viņu algu paaugstināšana, tāpēc lūdzam Jūs sniegt informāciju par to, cik proporcionāli tiek plānots sadalīt piešķirtos līdzekļus citu uzdevumu risināšanai?

Komentāri


Осталось символов:  4124124