Galvenā lapa - Arhīvs - 2007


04.04.2007   Deputāta J. Plinera runa par grozījumiem Satversmē

 

Cienījamais Prezidij! Dāmas un kungi!

 

2004. gada septembrī mēs atradām savas partijas ofisa, deputātu pieņemšanas telpā noklausīšanas ierīci. Acīmredzams līdzīga ierīce atrodas arī mūsu frakcijas telpas Saeimā. Jo 14. martā frakcijas sēdē mēs esam pieņēmuši lēmumu sagatavot grozījumus Latvijas Republikas Satversmē ar mērķi izslēgt no tās 81. pantu un iesniegt attiecīgo likumprojektu Saeimas prezidijam nākamā dienā parastā kārtībā. Tas bija pulksten 14.30 un pēc dažam stundām, kad viss jau bija gatavs, mēs no internēta saņemam informāciju, ka valdoša koalīcija jau ir iepazīta ar mūsu vēlmi un ir gatava iesniegt analoģisko likumprojektu.

Lūk, pieradījums ir PCTVL rīcības programmas 4. sadaļā – valsts iekārta. Citēju – PCTVL ir par reālu varas dalīšanu, tajā skaita likumdošanas varas un izpildvaras. Nepieciešams atcelt Satversmes 81. pantu, kas ļauj Ministru kabinetam Saeimas sēžu starplaikā pieņemt noteikumus, kuriem piemīt likuma spēks.

 

Un lūk – mūsu sagatavota likumprojekta anotācija:

LR Satversmes 81. pants paredz, kā laikā starp Saeimas sesijām ministru kabinetam ir tiesības, ja neatliekama vajadzība to prasa, izdot noteikumus, kuriem ir likuma spēks. Šādi noteikumi nevar grozīt Saeimas vēlēšanu likumu, tiesu iekārtas un procesa likumus, budžetu un budžeta tiesības, kā arī pastāvošās Saeimas laikā pieņemtos likumus, tie nevar attiekties uz amnestiju, valsts nodokļiem, muitām un aizņēmumiem, un tie zaudē spēku, ja nav vēlākais trīs dienas pēc Saeimas nākamās sesijas atklāšanas iesniegti Saeimai.

            Šī likumdošanas norma atrodas zināmā pretrunā ar LR Satversmes 64. pantu, kurā teikts, ka „Likumdošanas tiesības pieder Saeimai, kā arī tautai šinī Satversmē paredzētā kartībā un apmēros”.

            Bez tam, nav nekādas nepieciešamības deleģēt Ministru kabinetam tiesības pieņemt noteikumus, kuriem ir likuma spēks.

            Neatliekamas vajadzības gadījumā Saeimai ir tiesības pieņemt likumprojektu steidzamības kārtā vienas darba dienas laikā: divos lasījumos vienas plenārsēdes laikā, ja neviens no deputātiem neiebilst.

            Ministru kabinetam arī bez tā ir Satversmes 65. pantā atrunātās likumdošanas iniciatīvas tiesības.

            Satversmes 81. pantā Ministru kabineta piešķirto tiesību izmantošanas prakse neliecina par dotā panta pastāvēšanas lietderību:

– parasti neatliekamā vajadzība pieņemt šos noteikumus ir stipri apšaubāma

– Saeimas tiesības iesniegt grozījumus 81. panta kārtībā pieņemtajiem noteikumiem, rada juridiskās kolīzijas, kas saistītas ar to, ka fiziskām un juridiskām personām noteikumu piešķirtās tiesības pēc kāda laika var tikt atņemtas.

            Visi šie augstākminētie trūkumi pilnā mērā parādījās arī pēc tam, kad 2007. gada 8. janvārī Ministru kabinets Satversmes 81. panta kārtībā pieņēma Noteikumus Nr.32 Grozījumi Nacionālās drošības likumā un Noteikumus Nr.34 Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā.

            Šo noteikumu izskatīšanas gaitā, tāpat noskaidrojās, ka Satversmes 81 .pants atrodas pretrunā ar Satversmes 72. pantu, saskaņā ar kuru Valsts Prezidentam ir tiesības apturēt likuma publicēšanu uz diviem mēnešiem un valsts izveidojas pirmskrīzes situācija.

Ņemot vērā augstākminēto, PCTVL frakcija ir gatava atbalstīt likumprojektu visos trijos lasījumos un ir par visradikālāko variantu – vispār svītrot no Satversmes teksta 81. pantu.

 

Paldies.

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124