Galvenā lapa - Arhīvs - 2007


30.03.2007   Aparteīda demogrāfiskās pazīmes Latvijā

Nesen ir nākusi klajā 2006. gada Latvijas Statistiskas gadagrāmata. Tajā publicētie dati liecina, ka pieaug atšķirība demogrāfiskajos rādītājos starp latviešiem un pārējiem valsts iedzīvotājiem.

Par atsevišķām tautībām tiek publicēti 2005. gada dati. 2005. gadā bija dzimuši 21 497 bērni, tai skaitā 14 061 latviešu un 7 436 nelatviešu (5 379 krievu) ( apkopojot šos datus, ņēma vērā mātes tautību). Nomira, attiecīgi, 32 777 cilvēku, tai skaitā 17 713 latviešu un 15 064 nelatviešu (10 294 krievu).

Dzimušo skaits uz 1000 iedzīvotājiem: visi iedzīvotāji – 9,3; latvieši – 10,4; nelatvieši – 7,8; krievi – 8,1. Attiecīgi, dzimstības rādītājs nelatviešiem ir par 24 % zemāks, nekā pamatnācijai.

Attiecīgie mirstības rādītāji: visi iedzīvotāji – 14,2; latvieši – 13,1 ; nelatvieši – 15,9; krievi – 15,6.

Nelatviešiem dabiskā zuduma radītājs ir 2,99(!) reizes lielāks, nekā latviešiem, bet ņemot vērā ilgtermiņa migrāciju – 3,12 reizes lielāks. Salīdzinājumam: 2004. gadā šīs atšķirības sastādīja, attiecīgi, 2,23 un 2,51, bet vidēji pēdējo 6 gadu laikā – 2,27 un 2,83.

1990. gadā tika novērots iedzīvotāju dabiskais pieaugums un šā pieauguma rādītāji latviešiem un nelatviešiem atšķīrās tikai par 10 %.

 

Dzimstības un mirstības uz tūkstoti iedzīvotāju rādītāji:

 

Lietuvieši Lietuvā – 9 un 13, Latvijā – 9 un 19 ;

Poļi Polijā  – 10 un 10, Latvijā – 8  un  17 ;

Ukraiņi Ukrainā – 9 un 17, Latvijā – 7 un 15;

Baltkrievi Baltkrievijā – 9 un 15, Latvijā – 5 un 18 ;

Krievi Krievijā – 10 un 16, Latvijā – 8 un 16.

 

Diemžēl, 2006. gada gadagrāmata pārstāja publicēt datus par bezdarbnieku etnisko piederību. Nav izslēgts, ka tas notika sakarā ar to, ka PCTVL sāka plaši izmantot šos datus, lai pamatotu nepieciešamību apmācīt bezdarbniekus latviešu valodas prasmei (ko 14. martā apstiprināja LR 9. Saeimas atbildīgā komisija), kā arī nepieciešamību pārkvalificēt bezdarbniekus viņu dzimtajā valodā (ko atbildīgā komisija noraidīja). 2004. gadā nelatviešu daļa bezdarbnieku vidū bija par 35 % augstāka, nekā pamatnācijas pārstāvju vidū. Pēdējo 10 gadu laikā vidēji – par 33 % augstāka.

Komentāri


Осталось символов:  4124124