Galvenā lapa - Arhīvs - 2007


29.03.2007   Deputāta J. Plinera runa, aizstāvot PCTVL likumprojektu «Grozījumi likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem»

 

Cienījamais Prezidij! Godātie kolēģi deputāti!

 

Iesniedzot likumprojektu «grozījumi likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem», PCTVL pirmkārt gribēja atzīmēt, ka valsts deklarētā formāli vienlīdzīgā attieksme pret abiem režīmiem neatbilst patiesībai. Pretdabiska priekšroka, kas tiek dota nacismam, salīdzinājumā ar komunismu, ir skaidri saredzama dažos likumos. Arī apspriežamais likums diemžēl nav izņēmums. Saņemt politiski represētās personas statusu, kas cietusi no komunistiskā režīma, ir daudz vieglāk, nekā būt atzītam par nacisma upuri.

Varbūt tas ir saistīts ar to, ka zaudējumu skaits, kuru abi režīmi bija nodarījuši Latvijai, nav salīdzināms?

Man gribētos atgādināt, ka komunistiskais terors ir beidzies gandrīz pirms 55 gadiem. Šajā laikā tika represēti (galvenokārt izsūtīti) 140-190 tūkstoši cilvēku. Nogalināto, cietumos un izsūtījumā mirušo skaits svārstās 10% līdz 20% robežās. Nacisti Latvijas teritorijā iznīcināja aptuveni 600 tūkstošus cilvēku, no tiem aptuveni 100 tūkstošus Latvijas pilsoņu. Tikai nacistu nogalināto skaits ir vismaz 15 reizes lielāks.

Tādēļ mēs piedāvājam izslēgt no likuma sekojošus neloģiskos ierobežojumus tiem nacisma upuriem, kuri pretendē uz statusa iegūšanu:

– obligāta (gandrīz visos gadījumos) Latvijas pilsonības esamība;

– ierobežojumi attiecībā uz izsūtīšanas laiku (1942.gads un 1943.gads) un vietu (tikai Vācija, nepieminot Vācijas okupētās valstis).

Diez vai Latvijas nepilsonis, kurš 1944.gadā tika izsūtīts piespiedu darbos uz nacistu okupēto Franciju "ir mazāk politiski represēts", nekā Latvijas pilsonis, kurš 1943.gadā tika izsūtīts uz piespiedu darbiem Vācijā.

Dāmas un kungi!

Visos šajos upuros ir vainīgi Staļins, Hitlers un viņu sen mirušie laikabiedri. Diemžēl, tā saucamo „demokrātisko reformu” laikposmā no 1990. gada līdz 2007.gadam, Latvijas iedzīvotāju skaits saruka par 383 tūkstošiem. Tas ir vismaz divas-trīs reizes vairāk, nekā tika izsūtīts Staļina laikos, un sastāda 2/3 no to cilvēku skaita, kurus iznīcināja Hitlera laikos. Un par to jau atbildam mēs, šeit zālē sēdošie deputāti.

PCTVL piedāvā novērst netaisnību, kas tika izdarīta 1995. gada aprīlī un kurā nav vainojami nedz Staļins, nedz Hitlers. Tieši tad Saeima, pieņemot jauno likumu par politiski represētās personas statusu, atņēma šo statusu, kā minimums vairākiem tūkstošiem cilvēku (galvenokārt no nacistiskā režīma cietušajiem nepilsoņiem), kuriem pirms tam šis statuss Latvijas Republikā tika atzīts, pie viena arī atņemot viņiem pienākošos atvieglojumus. Pēc PCTVL frakcijas domām, šiem cilvēkiem ir jādod iespēja vienkārši apmainīt savas vecās apliecības pret jaunajām. To, ka nacisma upuri rūpīgi glabā vecā parauga apliecības, mums konsultāciju laikā apstiprināja biedrība "Piemiņa nākotnei", kura apvieno Latvijā dzīvojošos nacistisko koncentrācijas nometņu bijušos ieslodzītos.

Biedrība atbalstīja likumprojektu, kurš turklāt piedāvā atvieglot statusa saņemšanas birokrātisko procedūru. Likumprojekts piedāvā arī atcelt dažus absurda uzdevumus Ministru kabinetam, kurus tas nevar izpildīt jau 12 gadus.

Aicinu balsot „par”.

 

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124