Galvenā lapa - Arhīvs - 2007


27.03.2007   Tatjana Ždanoka: "Jāievieš kriminālatbildība par rasisma un ksenofobijas izpausmēm"

Aizvadītājā nedēļā Eiropas Parlamentā aktīvi debatēja par pamatlēmumu par rasisma un ksenofobijas apkarošanu. Pamatlēmuma pieņemšana liks grozīt arī Latvijas Krimināllikumu, ieviešot sodu, piemēram, par Nirnbergas tribunāla spriedumā minēto noziegumu attaisnošanu un noliegšanu.

 

Eiropas Parlamenta deputāte Tatjana Ždanoka (PCTVL) norāda, ka patlaban Krimināllikums paredz atbildību par publisku aicinājumu uz genocīdu, agresīvu karu, kā arī nacionālo vai rasu naidu vai nesaticību. Līdz ar to, kamēr nav pierādīts nodoms izraisīt rasu naidu, nav iespējams saukt pie kriminālatbildības labējos ekstrēmistus, kas publiski noliedz Holokaustu vai arī mēģina mazināt Salaspils koncentrācijas nometnē pastrādāto noziegumu nozīmi.

 

Saskaņā ar projektu ES dalībvalstīm būs jāparedz kriminālatbildība par tīšu aicinājumu uz vardarbību vai naidu pret kādu personu vai personu grupu saistībā ar rasi, ādas krāsu, reliģiju, izcelsmi vai nacionālo vai etnisko piederību, kā arī par sacerējumu, attēlu vai citu materiālu izplatīšanu šādā nolūkā. Turklāt būs aizliegts publiski attaisnot, noliegt vai mazināt genocīda, noziegumu pret cilvēci, kara noziegumu un Nirnbergas tribunāla statūtos paredzēto noziegumu nozīmi, ja tie ir saistīti ar personu vai personu grupu rasi, ādas krāsu, reliģiju, izcelsmi vai nacionālo vai etnisko piederību. Par minētajiem nodarījumiem jāsoda vismaz ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena līdz trim gadiem.

 

Tatjana Ždanoka pauž nožēlu, ka no sākotnējā projekta izslēgta atbildība par aicinājumu uz rasu diskrimināciju (Latvijā būtu vēlams to attiecināt ne tikai uz rasu diskrimināciju, bet arī uz citiem diskriminācijas veidiem). Tajā pat laikā pamatlēmumu nedrīkst izmantot kā ieganstu, lai ierobežotu vārda brīvību un ieviestu "oficiālo" vēstures izpratni. Lai tā nenotiktu, varētu paredzēt, ka atbildība iestājas tikai par objektīvi konstatēto noziegumu noliegšanu (piemēram, ja noziegumus konstatējusi starptautiskā tiesa).

 Pamatlēmuma projekts ir balstīts uz Eiropas Komisijas 2001.gada priekšlikumiem. Sarunas par šo projektu tomēr apstājās 2005.gadā. Pēc Tatjanas Ždanokas iniciatīvas pieņemtajā rezolūcijā Eiropas Parlaments 2006.gada maijā aicināja Padomi akceptēt pamatlēmuma projektu. Tagad šim ierosinājumam piekrīt arī Eiropas Savienībā prezidējošā valsts Vācija. Tiek plānots, ka Padome izskatīs pamatlēmuma projektu šā gada aprīlī.

Komentāri


Осталось символов:  4124124