Galvenā lapa - Arhīvs - 2007


22.03.2007   Deputāta Valērija Buhvalova runa, apspriežot PCTVL likumprojektu „Grozījumi likumā „Par pašvaldībām”

 

Godātie kolēģi! Patlaban lielākajā daļā Latvijas pilsētu un rajonu kultūras pasākumi nacionālajām minoritātēm tiek nepietiekami finansēti. Īpaši sarežģīta ir situācija ar pasākumiem, kas domāti bērniem. Veselā virknē pilsētu ļoti reti tiek rīkotas Jaungada eglītes krievu valodā. Vēl retāk tiek rīkoti teatralizēti uzvedumi un koncerti vietējām kopienām uz pašvaldību finansēšanas rēķina.

Gribētos atgādināt, ka pilsētu krievu kopienu pārstāvji maksā tādus pašus nodokļus un viņi ir pilntiesīgi saņemt kultūras programmu finansēšanu krievu valodā. Krievu valoda, tā ir valoda, kuru saprot visi mazākumtautību pārstāvji. Tomēr šajā gadījumā runa ir par Latvijas tradicionālajām nacionālajām minoritātēm. Daudzās Latvijas pilsētās ir izveidotas un mēģina sekmīgi strādāt nacionālo kultūru biedrības. Tomēr daudzām no tām ir nopietnas finansiālās grūtības. Pašvaldības piešķir šīm biedrībām pavisam nepietiekamu finansējumu – bieži tikai reizi gadā un visai niecīgu summu. Ņemot vērā to, ka visiem nodokļu maksātājiem jābūt vienādām tiesībām savas kultūras saglabāšanā un attīstībā, piedāvājam atbalstīt šo grozījumu, kā arī otru mūsu grozījumu, kura būtība ir sekojoša: šodien dažās pašvaldībās ir izveidotas Sabiedriskās integrācijas lietu komisijas. Šīs komisijas pārsvarā izstrādā programmas, kas palīdz sagatavoties naturalizācijai, palīdz nepilsoņiem apgūt latviešu valodu, rīkot starpkultūru pasākumus. Bez šaubām, tas ir vajadzīgs, pozitīvs darbs. Bet līdz ar to nepieciešams arī saglabāt Latvijas tradicionālo mazākumtautību kultūru. Šim mērķim pašvaldību paspārnē nepieciešams izveidot Nacionālo minoritāšu kultūras attīstības komisijas. Komisiju sastāvā būtu jāpieņem vietējo nacionālo kultūru biedrību pārstāvjus. To skolu pārstāvjus, kuras strādā ar mazākumtautību programmām. Komisiju galvenais uzdevums – nacionālās kultūras pasākumu, kurus finansiāli atbalsta pašvaldības, programmu izstrādāšana un īstenošana, kas arī kļūs par tiešu dialogu starp vietējiem varas pārstāvjiem un nacionālās kultūras subjektiem.

Aicinu balsot par mūsu priekšlikumiem!

Par balsoja 22 deputāti, pret – 23, atturas – 37. Likumprojekts komisijai netika nodots.

Komentāri


Осталось символов:  4124124