Galvenā lapa - Arhīvs - 2007


08.03.2007   Deputāta J. Plinera runa, apspriežot likumprojektu "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā”

 

Cienījamais Prezidij! Cienījamās dāmas un kungi!

 

PCTVL likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā” paredz pāriet uz principiāli jaunu valsts budžeta izstrādes modeli, kas raksturīgs sociāli orientētām valstīm – no sākuma tiek izlemts jautājums par sociāli neaizsargāto sabiedrības slāņu izdzīvošanu un risināta demogrāfiskā problēma un tikai pēc tam tiek realizētas pārējās budžeta prioritātes. Lai nepārtraukta cenu kāpuma apstākļos nodrošinātu sociāli visneaizsargātākos iedzīvotāju slāņus, ir nepieciešams pastāvīgi palielināt sociālo pabalstu apmērus.

Patreizējā momentā pabalstu apmērs tiek noteikts ar atsevišķu Ministru kabineta lēmumu, balstoties uz budžeta iespējām. Pie tam, jautājums par pabalstu apmēru tiek izlemts pēc pārpalikuma principa, kad ir apmierinātas Aizsardzības ministrijas prasības un piešķirti līdzekļi pompozo projektu realizācijai.

Tā rezultātā pabalstu apmēri  tiek noteikti manāmi zemāki par iztikas minimumu, un tas savukārt Latvijas kritiskās demogrāfiskās situācijas apstākļos nebūt neveicina mirstības samazināšanos un dzimstības pieaugumu.

Lai pārtrauktu šo kaitīgo praksi, ir nepieciešams saistīt sociālo pabalstu apmēru ar objektīviem cenu kāpuma kritērijiem, konkrēti – sociālā pabalsta apmērs nav mazāks par iztikas minimumu. Ģimenes pabalsta apmēru un bērna dzimšanas pabalsta apmēru tiek piedāvāts piesaistīt sociālā pabalsta apmēram, tādā veidā labvēlīgi iespaidojot dzimstības palielināšanos.

Bet budžeta izdevumu daļu plānot tikai pēc tam, kad tiks apmierinātas visneaizsargātāko iedzīvotāju slāņu elementāras izdzīvošanas prasības.

 

Likumsakarīgi ir pielāgot mūsu priekšlikumu izskatīšanu tieši 8. martam – Starptautiskajai Sieviešu dienai. Tieši pirms 150 gadiem tūkstošiem Ņujorkas šūšanas un apavu fabriku darbinieču izgāja ielās ar prasību ieviest desmit stundu ilgu darbadienu. Vīrieši tad to jau bija panākuši, bet sievietes vēl bija spiestas strādāt 16 stundas dienā. Vēl šīs sievietes prasīja arodbiedrību izveidošanas brīvību un tiesību piešķiršanu sievietēm piedalīties vēlēšanās. Kā Jūs noprotat, divsimts tūkstošām daiļo dāmu no Latvijas pēdējā prasība joprojām paliek aktuāla. Nu, bet ģimeņu un bērna kopšanas pabalstu niecīgais apmērs ir aktuāls katrai sievietei, katrai ģimenei.

 

Bērna kopšanas pabalstu sasaiste ar to, vai bērna māte strādā vai nestrādā pirmajā bērna dzīves gadā, ir mērķtiecīga tikai valstīs ar augstu ienākumu līmeni. Pabalsta apmēra noteikšana zemāk par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas apmēru un pabalsta griestu noteikšana, nestimulē dzimstību.

 

PCTVL priekšlikums krasi palielināt visu pamatpabalstu apmērus nebūt nav avantūra. Līdzekli budžetā taču ir. Un iet runa tikai par šo līdzekļu pareizu izlietošanu. Turklāt likumprojekts paredz pārejas periodu pusotra gada garumā.

Aicinu atbalstīt PCTVL piedāvājumu, kurš noteikti ir daudz labāks, nekā nemākulīgie Ministru kabineta inflācijas apkarošanas plāni.

Komentāri


Осталось символов:  4124124