Galvenā lapa - Arhīvs - 2007


25.01.2007   Frakcijas PCTVL jautājums izglītības un zinātnes ministrei B.Rivžai "Par situāciju mazākumtautību izglītības jomā"

1. 2005. gada 13. maijā Satversmes tiesa savā lēmumā norādīja, ka tajās vidusskolās, kurās apmācība notiek krievu vai citās mazākumtautību valodās, absolventi ir tiesīgi izvēlēties valodu kādā sniedzama atbilde izlaiduma eksāmenā.

·          Kādā veidā šīs tiesības tiks īstenotas 2006./2007. mācību gadā?

·          Vai pasniedzējiem-eksāmena vadītājiem tiks dotas tiesības pārtulkot mazākumtautību skolu skolēniem eksāmena uzdevumu nosacījumus no latviešu valodas uz krievu valodu?

2. Daļa priekšmetu mazākumtautību pamatskolās un vidusskolās tiek pasniegtas skolēnu dzimtajā valodā, piemēram, “Zinātnes un tehnoloģijas” cikla priekšmeti. Organizējot pilsētu, rajonu un valsts olimpiādes, mazākumtautību skolēniem uzdevumi tiek izsniegti valsts valodā, tādējādi, tiek pārkāptas bērnu tiesības uz vienlīdzīgiem nosacījumiem dalībai olimpiādēs.

·          Kādā veidā Izglītības un zinātnes ministrija plāno labot izveidojušos situāciju?

     3. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, rajonu un pilsētu izglītības pārvaldes ir pārtraukušas izsūtīt informāciju privātajām skolām. Kā zināms, privātās skolas tiek pakļautas tādai pašai kontrolei kā valsts skolas, tāpēc tām ir jāsaņem no skolu valdēm visa nepieciešamā informācija.

·          Kādā veidā skolu valdes plāno nogādāt nepieciešamo informāciju privātajām skolām un vai IZM var sekmēt šādas informācijas nogādi?

    4. Lūdzam iesniegt mums dokumenta kopiju, kurš satur normatīvos kritērijus, uz kuru pamata notiek skolēnu mācību grāmatu kvalitātes vērtējums, pirms to apstiprināšanas.

    5. Atceļot centralizēto eksāmenu priekšmetā – “Biznesa ekonomiskie pamati”, daļa mazākumtautību skolu skolēnu tika nostādīta nevienlīdzīgos apstākļos iestājoties universitātēs, konkrēti Lauksaimniecības universitātē, jo viņiem nebija sertifikāta par centralizēto eksāmenu. Viņi netika ieskaitīti budžeta vietās, tas nozīmē, ka viņi ir spiesti maksāt par mācībām un viņiem ir liegtas tiesības uz stipendiju.

·          Kādā veidā tiek plānots mainīt šo situāciju, lai nepieļautu tās atkārtošanos nākotnē?

Komentāri


Осталось символов:  4124124