Galvenā lapa - Arhīvs - 2007


23.01.2007   Saeimas frakcijas PCTVL jautājums LR Ārlietu ministram Artim PabrikamSaeimas frakcijas PCTVL jautājums LR Ārlietu ministram Artim Pabrikam 

 

Par bezvīzu režīma nodrošināšanu LR nepilsoņiem 

Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2005. g. 7. marta sprieduma lietā Nr. 2004-15-0106 17. punktam, LR nepilsoņiem noteiktās tiesības un starptautiskās saistības, ko Latvija uzņēmusies pret šīm personām, liecina, ka nepilsoņu tiesiskā saikne ar Latviju tiek zināmā mērā atzīta un uz tās pamata ir radušies savstarpēji pienākumi un tiesības. Tas izriet no Satversmes 98. panta, kas cita starpā arī nosaka, ka ikvienam, kam ir Latvijas pase, ir tiesības uz valsts aizsardzību un tiesības brīvi atgriezties Latvijā.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapā ievietotā informācijas liecina par to, ka Latvijas pilsoņi var doties bez vīzas uz 77 valstīm, bet Latvijas nepilsoņi – tikai uz 7 valstīm. Šeit gan jāatzīmē, ka atbilstoši 2006. gada 20. decembrī iesniegtajiem grozījumiem Eiropas Padomes 2001. gada 15. marta regulā (EK) Nr. 539/2001, Latvijas nepilsoņi no 2007. gada 19. janvāra iegūs tiesības ceļot bez vīzām vēl uz 22 Eiropas Savienības valstīm. Tas ir trīs reizes vairāk, nekā 15 gadu laikā spēja panākt Latvijas Ārlietu ministrija. Taču tas nav Ārlietu ministrijas darbības rezultāts, bet gan rezultāts iniciatīvai, kuru izrādīja viens no deviņiem Latvijas Eiropas Parlamenta deputātiem 

Godātais ministra kungs, savā 2006. gada 23. maija atbildē Nr. 43/3554-4334 uz līdzīgu deputātu jautājumu, Jūs atsaucoties uz Eiropas Padomes 2001. gada 15. marta regulu (EK) Nr. 539/2001, pamatoti apgalvojāt, ka «vīzu politika ir Eiropas kopienas ekskluzīva kompetence – t.i. dalībvalstīm nav pilnvaru slēgt divpusējos līgumus ar trešajām valstīm par bezvīzu ceļošanas kārtību». Neskatoties uz to, Jūs nekorekti izmantojāt šo argumentu, lai izvairītos no atbildības, kas gulstas uz Jūsu vadīto ministriju par to, ka attiecībā uz personām ar LR pasi, kuras nav Latvijas pilsoņi, tiek ignorēts LR Satversmes 98. pants.

 

Sakarā ar augstākminēto, lūdzam Jūs atbildēt uz sekojošiem jautājumiem:

 

1. Vai Latvijas Republikas lūgums visām valstīm, kurās attiecībā uz Latvijas pilsoņiem ir ieviests bezvīzu režīms, attiecināt šo bezvīzu režīmu uz LR nepilsoņiem, arī būs augstākminētās regulas pārkāpums?

2. Lūdzam Jūs sīkāk paskaidrot LR Ārlietu ministrijas lomu bezvīzu režīma nodrošināšanā Latvijas nepilsoņiem attiecībās ar Dāniju un Horvātiju?

3. Vai atbilst patiesībai informācija par to, ka bezvīzu režīms nepilsoņiem ar Dāniju tika nodrošināts tikai pēc Dānijas puses iniciatīvas?

4. No kā nāca iniciatīva par bezvīzu režīma ieviešanu LR nepilsoņiem Horvātijā?

5. Kas traucē LR Ārlietu ministrijai vērsties pie visām valstīm, vai pie daļas valstu, uz kurām LR pilsoņi var ceļot bez vīzām, ar lūgumu nodrošināt tādu pašu režīmu arī LR nepilsoņiem? 6. Kādos termiņos LR Ārlietu ministrija varētu ar šādu lūgumu pie augstākminētajām valstīm vērsties?

Komentāri


Осталось символов:  4124124