Galvenā lapa - Arhīvs - 2007


18.01.2007   Deputāta V. Buhvalova uzstāšanās, apspriežot grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

 

 

Cienījams prezidijs! Godātie deputāti!

 

 

Šādā redakcijā grozījumu, kas paredz skolu direktoru sodīšanu, nevar pieņemt. Lieta tāda, ka ir jāsadala divus principiāli atšķirīgus procesus – mācību audzināšanas un operatīvo izmeklēšanas. Skolas direktora pamatuzdevums – organizēt mācību audzināšanas procesu.

            Piedāvājamā grozījuma būtība – paplašināt jēdziena „pasākumu nerīkošana, kas kalpo narkotisko un psihotropo vielu, kas norādītas normatīvajos aktos, izplatīšanas profilaksei” traktēšanu. Šeit būtu skaidri jāsadala pedagoģiskos un policijas pasākumus. Katrā skolā, ticiet man, tiek veikts antinarkotiskais audzināšanas darbs. Tās ir gan sarunas ar audzēkņiem, gan tikšanās ar ārstiem narkologiem un ar cilvēkiem, kuri tikuši vaļā no narkotiskās atkarības. Tas ir tiešs pedagoģiskais darbs. Ja pedagogam vai direktoram rodas aizdomas ka skolniekam ir nosliece lietot narkotikas, tad pedagogs ziņo par to vecākiem, ārkārtas gadījumos tiek izsaukta nepieciešamā medicīniskā palīdzība.

            Tomēr turēties pretī narkotiku izplatīšanai skolās pilnā mēra pedagogi nespēj. Ar to ir jānodarbojas policijai. Nedz direktoram, nedz skolotājiem nav tiesību rīkot skolnieku un viņu mantu kratīšanu, viņiem nav tiesību rīkot kāda no bērniem izsekošanu, rīkot aptaujas un pratināšanas. Tie visi ir operatīvie pasākumi, ar kuriem būtu jānodarbojas policijai.

            Šodien mēs izskatam grozījumu, kurā ir ierakstīta vispārēja frāze par direktoru atbildību par normatīvo aktu nepildīšanu, bet nav norādīta to ievirzes sfēra. Iznāks, ka pagalmā noķers narkotiku izplatītāju, bet direktors nesīs administratīvo atbildību. Bet skolas ir pašvaldību vai valsts iestādes un attiecīgi, varas institūcijām būtu jānodrošina jaunās paaudzes aizsardzību no narkotikām, pastiprinot policijas uzraudzību to skolu apkārtnē, kur tas ir nepieciešams. Patlaban tiek izdarīts mēģinājums pārnest atbildību no policijas uz skolu direktoru pleciem, un tas nav pareizi. Narkotiku izplatīšanās problēmu jārisina citādām metodēm, bet nevis ar skolu direktoru primitīvo sodīšanu ar soda naudu par to, ko būtu nepieciešams nodrošināt policijai.

  Aicinu balsot pret.   

 

 Pret balsoja 10 deputàtu, par - 60, atturējās - 10.

Komentāri


Осталось символов:  4124124