Galvenā lapa - Arhīvs - 2006


14.12.2006   Latvijas nacionālo minoritāšu sabiedriskās organizācijas aicina atbalstīt grozījumus par labu mazākumtautību skolāmLR  9. Saeimas frakcijām

 

 

 „Jā” – izglītības kvalitātei! «Jā» - skolu sistēmas attīstībai!

 

Cienījamie deputātu kungi!

 

Iepazīstoties ar grozījumiem Izglītības likumā, kurus 7. decembrī sagatavoja PCTVL frakcija, mēs, apakšā parakstījušies sabiedrisko organizāciju pārstāvji, paziņojam sekojošo:

 

1. Priekšlikumi par apmācības valodas brīvu izvēli, par skolas eksāmenu kārtošanas valodas brīvu izvēli, par pārkvalifikācijas un zinātnisko darbu aizstāvības valodas brīvu izvēli ir vērsti uz to, lai veicinātu Latvijas valsts demokrātisko attīstību, paaugstinātu Latvijas skolu absolventu konkurētspēju darba tirgū „zinību ekonomikas” laikmetā.

Šie priekšlikumi ir tas nepieciešamais minimums, kas nodrošinātu Latvijas nacionālo minoritāšu identitātes saglabāšanu periodā, kas pārsniedz vienas paaudzes dzīves laiku.

2. Priekšlikumi par Nacionālo minoritāšu skolu Departamenta atjaunošanu Izglītības un zinātnes ministrijā atbilst labākajām Latvijas neatkarības pirmā laikposma tradīcijām un Latvijas daudznacionālās tautas vitāli svarīgajām vajadzībām.

3. Priekšlikumi par skolu pašpārvalžu lomas paplašināšanu un privātskolu finansēšanu vienādā līmenī ar valsts skolām atbilst Eiropas Savienības demokrātisko valstu pozitīvai praksei.

4. Priekšlikumi par to, lai tiktu atceltas kvalifikācijas prasības skolotājiem, jo tās neatbilst reālai ekonomiskajai situācijai, kā arī priekšlikums par to, lai likumdošanas līmenī tiktu saglabātas skolotāju algas plānveida paaugstināšanas garantijas – tas ir minimums līdzekļu, kas nepieciešami, lai novērstu skolu izglītības sistēmas iespējamo sabrukumu, par ko brīdina eksperti un paši pedagogi.

 

Grozījumi likumā par labu lielākajai brīvībai apmācības valodas izvēlē, par skolas pašpārvaldes lomas paaugstināšanu, par valsts atbalstu dažādu tipu skolām atbilst nozīmīgas daļas skolnieku un viņu vecāku cerībām un interesēm, kuri atklāti demonstrēja savu pozīciju 2003.-2004. gadu masu protesta akciju gaitā. Mūsuprāt, neviena sociāli atbildīga partija, kas domā par valsts un savu nākotni, nevar ignorēt visai nozīmīga skaita nodokļu maksātāju viedokli, kuri uzstājas par mazākumtautību izglītības sistēmas saglabāšanu un attīstību. 

Mēs aicinām visu partiju deputātus ņemt dalību atbildīgā diskusijā par šiem priekšlikumiem, kas noritētu labvēlīgā gaisotnē. Būsim atzinīgi, ja mūsu deputāti publiskos savu viedokli attiecībā par grozījumiem „Izglītības likumā”, 19. decembrī uzstājoties no Saeimas tribīnes. Mēs lūdzam Latvijas laikrakstus publicēt atskaites par šo diskusiju.

 

Ar cieņu,

Latvijas Krievu kopienas apvienotais kongress

Latvijas Krievu kopiena

Krievu sabiedrība Latvijā

Latvijas Krievu jaunatnes asociācija

Latvijas Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju asociācija

Rodina (Krievu nacionālā savienība)

Latvijas Cilvēktiesību komiteja (LCK)

 

 

2006. gada 13. decembrī

Komentāri


Осталось символов:  4124124