Galvenā lapa - Arhīvs - 2006


07.12.2006   7. decembrī notika denacionalizēto namu īrnieku mītiņš

7. decembrī pie Saeimas notika denacionalizēto namu īrnieku mītiņš par atbalstu PCTVL frakcijas priekšlikumam turpināt likumprojekta "Par kompensācijām..." izskatīšanu arī 9. Saeimā.

Mītiņa dalībnieki izplatīja aicinājumu Saeimas deputātiem:

Deputātu kungi!

Šodien Jūs izšķirat desmitiem tūkstošu denacionalizēto namu īrnieku likteņu.

Stāvoklis, kurā nonāca šie cilvēki gadiem ilgās valdības bezdarbības dēļ, ir gluži katastrofāls.

Denacionalizēto namu iedzīvotāji piespiedu kārtā, nevis brīvprātīgi, kļuva par īpašu cilvēku kategoriju – par pilnīgi beztiesīgiem cilvēkiem, kuriem uzlikts par pienākumu uzturēt par saviem līdzekļiem namīpašniekus un viņu mājas.

Jau vairāk par 40 000 ģimeņu ir izliktas no denacionalizētiem namiem bez citas dzīvojamas telpas ierādīšanas ar tiesas spriedumu.

Vairāk par 200 000 cilvēku, kas ir spiesti dzīvot denacionalizētos namos, cieš no pastāvīgā namīpašnieku morālā un fiziskā terora.

Daudzi jau priekšlaicīgi aizgāja viņsaulē, tā arī nesagaidījuši no valsts savas dzīvokļu problēmas taisnīgu risinājumu.

Īres maksas apmērs, ko namīpašnieki piedāvā ar 2007. gada 1. janvāri, bieži nemaz nav adekvāts un neatbilst mājokļa sanitāri tehniskajam stāvoklim. Bez tam, jebkāda īres maksas paaugstināšana daudzkārt palielinās ielās izmetamo cilvēku skaitu, jo vairuma algas un pensijas, kas nesasniedz pat iztikas minimumu, neļaus apmaksāt īri.

Bezpajumtnieki, pašnāvības, slimības un depresija – lūk, kas sagaida valsti pēc 2007. gada 1. janvāra.

Mēs uzskatām, ka šī situācija neatbilst civilizētās demokrātiskās sabiedrības normām un Eiropas Savienības standartiem.

Mēs ceram, ka jūs neaizmirsāt savus priekšvēlēšanu solījumus:

Saskaņas centrs

 


Problēmas atrisināšanai denacionalizēto māju īrniekiem nepieciešams pielietot kompleksu risinājumu, kas ņem vērā īrnieku nepieciešamības un iespējas. Atbildību par risinājuma realizāciju jāuzņemas ne tikai pašvaldībai, bet pirmkārt Saeimai un valdībai.


TB/LNNK


4. Valstij ir jāgarantē tiesības uz mājokli visiem denacionalizēto māju īrniekiem, kuri ir dzīvojuši šajos namos pirms denacionalizācijas.

5. Denacionalizēto māju īrniekiem valsts nedeva iespēju, līdzvērtīgi citiem valsts iedzīvotājiem, iegādāties īpašumā dzīvokļus, kuros viņi dzīvoja līdz mājas denacionalizācijas. Tāpēc tieši valstij ir jāuzņemas pienākums risināt šo cilvēku mājokļu problēmas.


LPP


Mēs atzīstam cilvēku pamattiesību vienlīdzību neatkarīgi no viņu dzimuma, tautības, rases, reliģiskās un politiskās pārliecības, vecuma, sociālā un veselības stāvokļa. Mēs izprotam vienlīdzību kā pamatu cieņai pret citu cilvēku tiesībām, un šī cieņa raksturo cilvēka personiskās brīvības pakāpi.

- ģimeņu ar bērniem, invalīdu, maznodrošināto, vientuļo pensionāru aizsardzību pret izlikšanu no mājokļa, neierādot līdzvērtīgu dzīvojamo platību;


Tautas partija


Mājoklis

Mājoklis ir nozīmīgs cilvēka darbības un pat eksistences faktors, tas ir arī viens no tautas labklājības rādītājiem. Mājokļa pieejamība un nodrošinājums ir būtisks darbaspēka piesaistes, kā arī nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas aspekts. Vienlaikus mājoklis kļūst arī par privāto darba vietu ar brīvu darba laiku plašam darbinieku lokam.

Mēs uzsveram tādas politikas nepieciešamību mājokļu kvalitātes un pieejamības paaugstināšanai, kas sekmētu ikviena Latvijas iedzīvotāja dzīves kvalitātes celšanos:

·         valsts mērķdotācijas pašvaldību daudzdzīvokļu īres namu un sociālo māju celtniecībai, vienlaikus izvēršot publisko un privāto partnerību;

·         valsts un pašvaldību solidāru atbalstu denacionalizēto un likumīgajiem īpašniekiem atdoto namu īrniekiem un viņu ģimenes locekļiem: mājokļa nodrošināšanu pensionāriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ģimenēm ar mazgadīgiem bērniem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalstus;


Jaunais Laiks


11. Mājokļu politikā rast ilgtermiņa risinājumus, atbalstot jaunās ģimenes un nodrošinot reālu virzību denacionalizēto namu īrnieku jautājumā, lai novērstu

nevienlīdzīgo situāciju, kāda radīta tuvredzīgas un nepārdomātas nekustamā īpašuma denacionalizācijas un privatizācijas rezultātā


Deputātu kungi!

Denacionalizēto namu īrnieki ir tādi paši cilvēki kā jūs, un viņiem ir tādas pašas Latvijas likumu garantētās tiesības – tiesības uz pašu mājokli, ar ko rīkoties pēc sava ieskata.

Cilvēkiem jābūt iespējai droši skatīties nākotnē, nevis aizmigt bailēs no tiesām un izlikšanām, kas viņus gaida.

 

Šodien lemjat ne tikai Jūs, bet arī Jūsu sirdsapziņa.

Ieklausieties tajā un padomājiet – vai spēsiet turpmāk atklāti un tieši

skatīties vēlētāju acīs.

 

 

2006.gada 07.decembrī.    

                                                                        Latvijas Denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un dzīvokļu īpašnieku asociācija

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124