Galvenā lapa - Arhīvs - 2006


24.10.2006   EDSO misija: Latvijā joprojām pastāv demokrātijas deficīts

Parlamenta vēlēšanas Latvijā 7. oktobrī noritējušas atklāti un profesionāli. Tomēr ir paveikts maz, lai ievērotu agrākās rekomendācijas vēlēšanu procesa uzlabošanai. Tas īpaši attiecas uz daudzajiem nepilsoņiem bez balsstiesībām, kā arī joprojām pastāvošajiem kandidēšanas tiesību ierobežojumiem. Tādi ir galvenie secinājumi EDSO Demokrātisko institūciju un Cilvēktiesību biroja nepilna apjoma vēlēšanu novērošanas misijas Sākotnējā ziņojumā. Citējam EDSO misijas paziņojumu presei:

 

„Esmu patīkami pārsteigts par lielo sabiedrības uzticēšanos Latvijas vēlēšanu procesam. Tomēr šī uzticēšanās nevar pilnīga, kamēr pilsonība, tai skaitā tiesības vēlēt, joprojām ir aktuāla problēma lielai daļai Latvijas iedzīvotāju” (vēstnieks Frlecs);

„CVK ir veikusi plašus vēlētāju izglītošanas pasākumus. Tomēr, ievērojot Valsts valodas likumu, informatīvie materiāli veidoti tikai latviešu valodā. Šis jautājums minēts arī iepriekšējās EDSO/DICB rekomendācijās, norādot, ka ievērojamai daļai Latvijas balsstiesīgo iedzīvotāju krievu valoda ir dzimtā”;

 

„Dažas partijas norādījušas, ka šis [tēriņu] limits noteikts nepamatoti zems un ietekmējis partiju iespējas reklamēt sevi masu medijos. Šķiet, ka tas kļuvis par iemeslu mēģinājumiem apiet finansēšanas ierobežojumus, plaši izmantojot trešo personu reklāmas kampaņas, kurās atklāti atbalstīti vai neatbalstīti konkrēti kandidāti un politiskās partijas. Joprojām nav skaidrs, vai šos izdevumus vajadzētu iekļaut partiju tēriņos”;

 

„(..) daži likumdošanas elementi vēl jāpilnveido, tai skaitā noteikumi, kas ierobežo iespējas kandidēt personām, kas darbojušās Komunistiskajā partijā un citās noteiktās organizācijās pēc 1991. g. 13. janvāra, vai ir bijušas PSRS vai ārvalstu drošības dienestu darbinieki. Lai arī jaunākie Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi ir apstiprinājuši šo noteikumu turpmāku piemērošanu, tajos paziņots, ka šie noteikumi Saeimai jāpārskata, izvērtējot iespēju tos atcelt. Šajā vēlēšanu periodā neviens kandidāts netika svītrots no saraksta šī iemesla dēļ, tomēr pašlaik tiesa izvērtē vienu no gadījumiem EDSO/DICB iepriekš ieteikusi atkārtoti pārskatīt šos kandidēšanas ierobežojumus”;

 

„Tas, ka nozīmīgai daļai pilngadīgu valsts iedzīvotāju nav vēlēšanu tiesību, norāda, ka joprojām pastāv demokrātijas deficīts. Eiropas Padome un Baltijas Jūras valstu padome ieteikušas apsvērt iespēju piešķirt nepilsoņiem tiesības balsot pašvaldību vēlēšanās”.

 

 

 

Misijas iegūtos datus EDSO Parlamentārā Asambleja apspriedīs nākamajā sanāksmē. EDSO/DICB publicēs Noslēguma ziņojumu par veiktajiem novērojumiem aptuveni divu mēnešu laikā pēc vēlēšanu procesa beigām.

Komentāri


Осталось символов:  4124124