Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


21.12.2005   Gada process: 16.martā – 35 aizturētie(juridiskās palīdzības sniegšanas tehnoloģija)

 

Juridisko palīdzību, kas tika sniegta apsūdzētajiem, koordinēja Vladimirs Buzajevs, ņemot talkā divus diplomētos juristus – Žannu Kareļinu (LCK) un Elizabeti Krivcovu (OKROL).

 

Kontakti ar apsūdzētajiem tika nodibināti ar septiņu PCTVL biedru starpniecību, kuri paši nokļuva aizturēto vidū. Ar “dzīvās ķēdes” palīdzību izdevās noskaidrot tos cilvēkus, kuri šādā vai citādā veidā bija saistīti savā starpā un apzināti nolēma pretoties Waffen SS leģiona atbalstītājiem. Šo cilvēku skaits bija 31. Tos sasauca kopā un viņiem tika sniegta tiesiskā konsultācija, kā arī pieprasītas lietu materiālu kopijas, lai daudz detalizētāk  tās izpētītu.

Bija noskaidrots, ka 30 cilvēki tika apsūdzēti APK «Ļaunprātīga nepakļaušanās policijas darbinieka ..likumīgam rīkojumam.. vai prasībai» 175. panta pārkāpšanā, viena dāma – par likuma “Par sapulcēm ...” pārkāpšanu (jo viņa aizsedza savu seju ar svīteri). Nevienam no šiem 31 cilvēkiem netika uzstādītas apsūdzības par sīko huligānismu un aizturēšanu alkohola reibumā, par ko tik daudz bija rakstīts presē.

Lietu analīze ļauj secināt, ka tajās dažās stundās, kas pagāja starp aizturēšanu un apsūdzības uzrādīšanu, varas pārstāvji svārstījās, vai ir vērts iesaistīties kolektīvajā kriminālprocesā (piemēram, uzrādot apsūdzību par Krimināllikuma 225.panta – masu nekārtības - vai 226.panta - Sabiedrisko pasākumu organizēšanas un norises kārtības pārkāpšanu), un pieņēma lēmumu iet ceļu, kas izsauks pēc iespējas mazāku skandālu. Tad katram aizturētajam tika “piemeklēti” divi policijas darbinieki, kuri uzrakstīja dienesta ziņojumus par to, ka “savam” apsūdzētajam viņi it kā uzstādīja “likumīgas prasības”, bet pēc tam, kad šis atteicās tās izpildīt, viņu aizturēja un nogādāja uz policijas iecirkni.

Pirmās instances tiesā apsūdzētie aizstāvēja sevi paši, jo likums pagaidām liedza jebkuru pārstāvību tiesā, izņemot vienīgi zvērinātu advokātu. Neskatoties uz to, jau pirmās instances tiesā (3.-7. aprīlī) dažos gadījumos tika atklāts, ka saistība starp apsūdzēto un viņam “piemeklētajiem” diviem policistiem ir apšaubāma, jo ir pretrunā ar fotodokumentiem, kas tika pievienoti lietai no apsūdzēto puses.

 

Tiesa attaisnoja četrus no 31, bet pārējiem 27 piesprieda samērā vieglus sodus – soda naudas par kopējo summu 835 latu apmērā. 24 cilvēki iesniedza apelācijas sūdzības, kuras sagatavoja trīs augstākminētie sabiedriskie aizstāvji. Visi sūdzētāji bija atbrīvoti no valsts nodevas, pateicoties Žannas Kareļinas daļējai uzvarai, pārstāvot  tiesā 2004.g. 16.apriļa masu akcijas pret izglītības reformu dalībnieka (2005. gada 12. aprīlī LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā spriedums lietā Nr.1-27062704/9Nr.143/AA 853-04/6, SKA-97).

Šīs sūdzības bija izskatītas novembra beigās un decembra sākumā. Otrās instances tiesās tika izmantots pārstāvības institūts ( katram no sabiedriskajiem aizstāvjiem bija 8 apsūdzētie), bija noskatīti un pievienoti lietām videomateriāli (Drošības policijas videohronika, LNT videomateriāli un aizstāvības videohronika). Videomateriāli nepārprotami pierāda to, ka:

   1) protestētāju ķēde atradās gājēju zonā (apmēram 2/3 policistu dienesta ziņojumos bija norādīts, ka aizturētajiem tika uzstādīta “likumīga prasība”atbrīvot ielas braucamo daļu);

2) prasību atbrīvot ceļu sankcionētajam gājienam tikai vienu reizi protestētāju ķēdes vidusdaļā uzstādīja viens policijas darbinieks;

3) starp prasības uzstādīšanu un spēka pielietošanu no policijas puses pagāja apmēram 10 sekundes.

 

Tomēr, neskatoties uz to, visi pirmās instances tiesas spriedumi bija atstāti spēkā, izņemot vienīgi to triju cilvēku attaisnošanu, kuru lietas pirmās instances tiesā tika izskatītas viņu prombūtnē. Diviem aizturētajiem, kuriem bija piespriesta soda nauda virs 50 latiem, soda naudas summa tika pazemināta.

 

Vladimira Buzajeva personisks viedoklis  

Komentāri


Осталось символов:  4124124