Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


19.12.2005   Par denacionalizēto namu iedzīvotāju likumīgo prasību noziedzīgu ignorēšanu

PCTVL frakcijas Rīgas Domē paziņojums

 

 

20. decembrī Rīgas Dome izskata Saistošo noteikumu „Personu, kurām nepieciešama palīdzība sakarā ar dzīvojamās telpas atbrīvošanu, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” projektu. Šis projekts tiek virzīts Domes izskatīšanai, nokavējot veselu gadu kopš laika, kad likums piešķīra pašvaldībām tiesības sniegt šāda veida palīdzību. Projekta iepriekšējā izskatīšanā atbildīgajā komitejā visi PCTVL deputātu priekšlikumi tika noraidīti.

Rezultātā ir strauji sašaurināts pabalsta iespējamo saņēmēju loks, pabalsta apmērs neatbilst atbrīvojamā un iegādājamā mājokļa reālajai vērtībai. Visi pienākumi mājokļa meklēšanā ir uzlikti uz iedzīvotājiem, un apzināti ir paredzēts haoss, iedzīvotājiem reģistrējoties rindā.

Vēl jo vairāk, Ministru kabinets un Rīgas Domes valdošais vairākums, liekulīgi atsaucoties vienam uz otru, 2006. g. valsts budžetā un pilsētas budžeta projektā izdalīja denacionalizēto namu iedzīvotāju problēmu risināšanai tikai pa 2 milj. latu. Ar piedāvāto Noteikumu projektu tas ļauj 2006. gadā apmierināt ne vairāk kā 400 ģimeņu vajadzības. Uz 2005. g. 1. oktobri rindā mājokļa saņemšanai Rīgā ir reģistrētas 11 505 ģimenes. No tām 6,5 tūkstoši ir denacionalizēto namu iedzīvotāji ar ienākumiem, ne lielākiem par 150 latiem uz cilvēku (vai vientuļajiem – 200 latu). Pašreiz Latvijā denacionalizētajās mājās dzīvo 78 tūkstoši ģimeņu, no tām aptuveni 50 tūkstoši Rīgā.

 

Ministru kabinets ir apzināti norāvis kompleksās programmas izstrādi valsts un pašvaldību atbalstam denacionalizēto namu īrniekiem. Šai programmai saskaņā ar likumu vajadzētu būt izstrādātai vēl līdz 2005. gada 1. jūlijam. Savukārt Rīgā 2005. gadā nebija nodots ekspluatācijā neviens nams, kurā būtu paredzēti dzīvokļi denacionalizēto namu iedzīvotāju pārcelšanās labad. Turklāt kopš 2006. gada 1. janvāra ir paredzēts īres maksas pieaugums „saimnieku mājās” līdz 0,72 latiem par kvadrātmetru. Tas negatīvi iespaidos šīs personu kategorijas maksātspēju un palielinās bezpajumtnieku skaitu.

 

Šajā situācijā, kas draud ar sociālo katastrofu, PCTVL frakcija Rīgas Domē aicina deputātus atbalstīt mūsu grozījumus Noteikumu projektam, kas likvidē virkni augstāk minēto trūkumu.

 

PCTVL frakcija iesniedz arī grozījumus budžeta projektam, kas paredz attiecīgās izdevumu ailes palielināšanu no 2 līdz 20 miljoniem latu. Frakcija pieprasa, lai domes vadība panāktu arī valsts budžeta attiecīgās ailes pārskatīšanu.

 

2005. g. 19. decembrī

Komentāri


Осталось символов:  4124124