Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


29.11.2005   Mormona zelts kristīgajā Latvijā

  

Puse Liepājas domes deputātu ir par mormoņu “dievnama” celtniecību 

            Pagājušajā nedēļā notika Liepājas pilsētas domes sēde, kurā tika lemts jautājums par mormoņu baznīcas būvēšanu pilsētas vēsturiskajā centrā netālu no 12. un 10. vidusskolas. Vētrainu debašu rezultātā atļauja celtniecībai netika dota.

 

            Kas ir mormoni?

 

            Atgādināsim, ka mormoni ir amerikāņu reliģiskā organizācija. Mormoņu ticības pamatā ir hipotēze, ka velēdamies popularizēt savu ticību, pirmie kristieši devās uz tālo Ameriku, lai sludinātu Dieva Vārdu pagāniem – actekiem. Tur viņu pravietim Mormonam (aptuveni mūsu ēras 500. gados) parādījās Jēzus Kristus un paskaidroja, ka citā kontinentā Viņu krustā sita, bet Viņš augšāmcēlās. Tad Kristus sāka diktēt jaunas reliģijas postulātus. Vēlāk Mormons nodeva ticības patiesības, kas tika pierakstītas uz zelta tāfelītēm, savam dēlam Moronijam. Viņš labi noslēpa šos rakstus, kurus pēc pusotra tūkstoša gadiem atrada pateicīgie pēcteči Džozefa Smita personā, kurš būtībā arī kļuva par šīs mācības pamatlicēju.

            Paši mormoni dēvē sevi vai nu par Jēzus Kristus Baznīcas misionāriem, vai nu par “Pastarās dienas svētajiem”. “Mormona grāmata” ir viņu pašu Bībeles analogs, tomēr lielākā daļa postulātu būtiski atšķiras no mums ierastās reliģiskās mācības. Piemēram, viņi tic Trīsvienībai, bet Dieva Tēva personību izprot burtiski kā bioloģisko tēvu, kurš savienībā ar zemes sievieti bija radījis Jēzu Kristu, mūs visus un ... Luciferu. Tanī pat laikā dievišķo būtību, kas ir cilvēkā, šīs reliģijas piekritēji uztver kā priekšnosacījumu cilvēciskās būtnes attīstībai līdz sava Tēva līmenim, vārdu sakot, ikviens cilvēks potenciāli spēj kļūt par Dievu. Daži mormoņu teologi pat apgalvo, ka savulaik arī Dievs bija izgājis šo ceļu. Tātad ceļu no cilvēka līdz dievišķai būtībai.

            Visvairāk diskusiju izsauc tāds mormoņu reliģijas aspekts, kā daudzsievība, kura jau kopš Džozefa Smita laikiem bija uzskatīta par obligātu postulātu. Tomēr 1870. gadā ASV valdība pievērsās šim jautājumam, un rezultātā mormoņu baznīcā notika šķelšanās. Nelokāmie daudzsievības piekritēji emigrēja uz Meksiku, bet tie, kuri palika, pakļāvās varas pārstāvju prasībām.

            Mūsdienās pats ierastākais mormoņa tēls ir laipni smaidošs jauneklis ar reliģisko literatūru zem paduses, kurš līdzinās cilvēkam, kas piekopj veselīgu dzīves veidu. Tiesa gan, mormoņu mācība uzliek tabu visam tam, kas var kaitēt fiziskā ķermeņa veselībai, jo tas var traucēt garīgas pilnveidošanās procesam. Derētu atcerēties, ka ASV mormoni ir viena no vadošajām reliģiskajām organizācijām, tās piekritēju skaits sastāda apmēram 6 miljonus, bet finansiālais pamats ir patiesi nesatricināms, jo ikvienam šīs organizācijas loceklim desmito daļu ienākumu jāpārskaita savai baznīcai.

 

            Amerikāņu sektu bērniem ?!

 

            Visā pasaulē ir aptuveni 30 tūkstoši mormoņu sludinātāju, un būtu naivi cerēt, ka šī mācība nenonāks arī līdz mūsu pilsētai. Nolemdami teritorijā starp 10. un 12. skolu uzcelt savu baznīcu, mormoņu reliģijas piekritēji, acīmredzot, neņēma vērā to apstākli, ka šādas būvniecības perspektīva kristīgajā valstī izsauks gan ierēdņu, gan vienkāršo iedzīvotāju, tai skaitā arī vecāku, kuru bērni mācās šajās vidusskolās, sašutumu.

            Liepājas pilsētas domes PCTVL deputāts Andrejs Boboško domes sēdē norādīja, ka “amerikāņu sektas” atrašanās blakus Latvijas vispārizglītojošām iestādēm nav pieļaujama. Latvijas lielākā iedzīvotāju daļa pieder vai nu evaņģēliski luteriskai, vai nu katoliskai, vai nu pareizticīgai konfesijai. Mormoņu Baznīcas mācība virknē pamatpozīciju ir pretrunā ar kristietības dogmātiem un Latvijā nevar būt nostādīta vienādā līmenī ar tiem.

            Tanī pat laikā baznīcas celtniecība negaidīti guva gandrīz puses deputātu atbalstu. Tikai ar minimālu balsu pārsvaru būvniecības projekts tika noraidīts. Domājams, ka zināmā mērā pateicoties arī Andreja Boboško argumentētiem iebildumiem, pagaidām Liepājā mormoņu baznīca netiks celta. Vismaz pilsētas vēsturiskajā centrā, blakus divām vidusskolām. Neskatoties uz reliģiskās pārliecības brīvību, katrai valstij ir savas gadsimtiem ilgas tradīcijas, un viens no ierēdņu uzdevumiem būtu tās ieverot un aizstāvēt.            

 

tulkojums no laikraksta “Rakurs-Libava” nr. 7            

Komentāri


Осталось символов:  4124124