Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


17.11.2005   Deputāta J.Plinera runa Saeimas sēdē 17.novembrī

                            Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Godātie kolēģi!

Satversmes grozījumi - tā ir pārāk nopietna lieta. Nevar pieļaut, ka grozījums notiek tikai tāpēc, lai izdabātu vēlētāju zemiskajai gaumei, it īpaši tad, kad runa iet par Satversmes pantu, kas praktiski nemainīgā veidā pastāv jau vairāk nekā astoņdesmit gadus. Satversmes 30. pants pieder pie šo negrozāmo pantu skaita. Tā sākotnējā redakcija bija līdzīga spēkā esošai: “Par noziedzīgu nodarījumu nevar uzsākt pret Saeimas locekli tiesas vai administratīvo vajāšanu bez Saeimas piekrišanas.”

Cienījamā Linda Mūrniece, Satversmes 30.panta grozīšanas idejas galvenā autore un pati simpātiskākā mūsu deputātu saimē, uzskata, ka deputātu neaizskaramības galvenais uzdevums ir nodrošināt normālu, netraucētu parlamenta funkcionēšanu. No tā izriet, ka galvenais deputāta neaizskaramības uzdevums ir nodrošināt paša deputāta brīvību, kas vairāk vai mazāk koncentrējas deputāta neaizskaramībā un aizsardzībā pret dažādiem negatīviem piespiedu līdzekļiem. Atteikšanās no Saeimas lēmuma nepieciešamības deputāta administratīvās sodīšanas gadījumā, pēc viņas viedokļa, nekādā ziņā nebūtu pretrunā ar deputāta neaizskaramības mērķi. Lemjot par deputāta izdošanu administratīvajai sodīšanai, nekādi nevarētu tikt aizkavēts normāls parlamenta darbs un tā funkcionēšana kopumā.

Pie tam Linda nodarbojas ar gaisa piļu būvēšanu un uzskata, ka deputāta materiālā iespaidošana, kuru paredz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, absolūti neietekmē viņa darbu. Kaut gan šis kodekss paredz arī naudas sodu līdz pat pieciem tūkstošiem latu un aizliegumu ieņemt noteiktus amatus, kā arī administratīvo arestu, kas tiek izciests tādu personu kompānijā, kuri par noteiktu samaksu gatavi vēl vairāk pārkāpt deputāta neaizskaramību.

Cienījamie deputātu kungi, deputāta neaizskaramība – tā nav nekāda privilēģija, bet gan noteiktas garantijas tam, ka deputāts var pieņemt neatkarīgus lēmumus. Valdošās koalīcijas deputātam tā ir garantija, ka viņš var nepiedalīties korupciju sekmējošo lēmumu pieņemšanā, garantija tam, ka viņš var balsot saskaņā ar savu sirdsapziņu. Opozīcijas deputātam – tā ir garantija brīvi izteikt neatkarīgu viedokli. Jebkurš centiens ierobežot neaizskaramību, tas ir solis ceļā uz opozīcijas deputātu pārvēršanu par klusējošām statujām, kas grezno plenārsēžu zāli. Jebkurš centiens ierobežot deputātu neaizskaramību, tas ir solis ceļā uz pozīcijas deputātu pārvēršanu par paklausīgo aitu baru, kuras piespiež podziņas saskaņā ar diriģenta norādījumiem. Piemēram, “Jaunā Laika” frakcijā šāds diriģents, jeb diriģente, plenārsēdes laikā ir pati cienījamā Linda Mūrniece. To, kas diriģē “Jaunā Laika” frakciju aiz kulisēm, mēs neredzam. Bet par šādas diriģēšanas efektivitāti mēs varam spriest pēc tā, cik paklausīgi šie un arī citi deputāti atsauca savus priekšlikumus budžetam.    

Tādēļ, kolēģi, iztiksim bez demagoģijas par to, ka Jūs it kā vēlaties tuvināt deputātus tautai. Jums vienkārši gribas piespiest nepaklausīgos, kuri varētu arī nepiekrist tiem valdošās koalīcijas lēmumiem, kas nesaskan ar Baznīcā doto zvērestu. 

Visa Astotās Saeimas darbības pieredze liecina, ka nekādu pamatojumu tam, lai grozītu Satversmes 30. pantu nav. Savu pilnvaru laikā mēs jau astoņpadsmit reizes esam izskatījuši lēmumprojektus par piekrišanu saukt deputātus pie administratīvās atbildības. Pārkāpēju vidū bija manītas visas frakcijas, izņemot TB/LNNK. PCTVL frakcijas deputātu liktenis tika apspriests septiņas reizes, ZZS - trīs reizes, “Jaunā laika”, Tautas Partijas un Latvijas Pirmās partijas deputātu - divas reizes.

Pretēji sabiedriskās organizācijas “Delna” un citu populistu viedoklim, kuri bieži un ne pēc būtības kritizē Saeimu, tikai trīs reizes bija fiksēts atteikums izdot deputātu tiesai - tātad mazāk nekā 20% gadījumu.

Astoņas reizes tika izskatīti gadījumi, kad bija pārkāpti ceļu satiksmes noteikumi, un visos šajos gadījumos deputāti tika izdoti tiesībsargājošajām instancēm. Pārējiem desmit gadījumiem bija klaji izteikts politisks raksturs. Astoņos gadījumos tika apspriestas politiskās aktivitātes izpausmes, organizējot sapulces un piketus, bet divos gadījumos bija saskatāmi centieni izdarīt finansiālu spiedienu uz deputātiem.

Visus trīs centienus izdarīt politisku spiedienu uz deputātiem no valdošajām partijām, tas ir no ZZS un Latvijas Pirmās partijas, Saeima nobloķēja. Pārējie septiņi politiskā spiediena uz deputātiem gadījumi attiecas vienīgi uz opozīciju - konkrēti uz PCTVL frakciju.

Visi deputāti tika izdoti tiesāšanai, un tiesa tikai vienu reizi no septiņām pasludināja galīgo apsūdzības spriedumu.

Cienījamās dāmas un kungi!

Jau no minētās statistikas vien var izdarīt secinājumus par Satversmes 30.panta efektivitāti, kas nodrošina mums neaizskaramību. Pirmām kārtām nav fiksēts neviens gadījums, kad Saeima ļaunprātīgi būtu izmantojusi šo pantu. Visi astoņi deputāti, kuri bija pārkāpuši satiksmes noteikumus, tika izdoti tiesāšanai. Visos gadījumos Satversme efektīvi aizsargāja samērā nelielo valdošās koalīcijas frakciju deputātus no spiediena, kuru izdarīja vecākie partneri.

Kas attiecas uz opozīciju, tad mums nav ko meklēt aizstāvību Saeimā. Un ētikas kodeksi arī nav rakstīti mums. Tādejādi, nevēlēdamies balsot par piedāvātajiem Satversmes grozījumiem, mēs rūpējamies nevis par sevi. Pirmām kārtām, mēs rūpējamies par Latvijas Pirmās partijas deputātiem, kuri varētu brīvi aizstāvēt savus uzskatus attiecībā uz tradicionālajiem ģimenes pamatiem. Mēs rūpējamies par Zaļo un Zemnieku savienības frakciju, par Jaunajiem demokrātiem, lai tie varētu bez spiediena mainīt savu viedokli par nepieciešamību pagarināt Latvijas bruņotā kontingenta Irākā atrašanās mandātu.

Mēs rūpējamies arī par to “Jaunā Laika” frakcijas deputātu neaizskaramību, kuri patiesi ir gatavi cīnīties pret korupciju, kādus lēmumus tiem arī neuzspiestu viņu partijas vadība.

Cienījamie kolēģi deputāti!

Ņemot vērā visu augstākminēto, PCTVL frakcija neatbalstīs piedāvātos grozījumus Satversmē.    

 

 

 

 

 

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124