Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


09.11.2005   Latvijas brīvo arodbiedrību savienības vēstule I.Ūdrei un Saeimas frakcijām2005.gada 5 .oktobrī

LR VIII Saeimas priekšsēdētājai

I. Ūdres kundzei

LR VIII Saeimas deputātu frakcijām

 

 

Par Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 2005.gada 04.oktobra Valdes lēmumu

 

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Valde nolemj:

 

1)   izteikt protestu   LR   VIII   Saeimas   deputātiem   par   demokrātiju ierobežojošu normu saglabāšanu Streiku Likumā;

 

2)               pieprasīt atcelt aizliegumu Latvijā organizēt solidaritātes streikus sociāli ekonomisku problēmu risināšanai;

 

3)               pieprasīt atcelt Streika likuma 24.panta 3. daļu, kas nosaka

"Ja līdz streika pieteikumā norādītajam streika uzsākšanas datumam tiesā ir iesniegts pieteikums par šā streika pieteikuma atzīšanu par nelikumīgu, streiku nedrīkst uzsākt līdz brīdim, kad stājas spēkā tiesas spriedums.",

tādējādi liedzot izmantot Satversmes 108.pantā paredzētās tiesības streikot;

 

4)  informēt Starptautisko   darba   organizāciju,   Eiropas   Arodbiedrību konfederāciju par centieniem Latvijā aizliegt strādājošiem cilvēkiem reāli izmantot to pamattiesības.


 

 
Priekšsēdētājs       P.Krīgers

Komentāri


Осталось символов:  4124124