Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


09.11.2005   PCTVL iesniegtie grozījumi Jūrmalas pilsētas budžeta projektā

 

 

 

 

Jūrmalas pilsētas priekšsēdētājai

I.Aizstrautai

 

Jūrmalas pilsētas domes

Finanšu pārvaldei

 

 

 

Jūrmala

07.11.2005.

 

Par budžeta projektu 2006.gadam

 

 

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājas 05.09.2005. rīkojumu Nr.350-n, ierosinām iekļaut 2006.gada pilsētas budžetā sekojošās pozīcijas:

 

1.Piešķirt finansējumu latviešu, angļu un krievu valodu fakultatīvām mācību stundām.

2.Piešķirt 2006.gadā svētku pabalstu katram pilsētas skolu skolotājām 35 latu apmērā skolotāju dienā.

3.Piešķirt 2006.gadā Ziemassvētku pabalstu katram pilsētas skolu skolotājām 20 latu apmērā skolotāju dienā.

4. Piešķirt finansējumu pilsētas skolu skolotāju algas paaugstināšanai par 20 latiem.

5.Par 20% paaugstināt iedzīvotāju ienākumu minimumu, no kuras sākas sociālās palīdzības sniegšana.

6. Par 20% paaugstināt materiālās palīdzības summas visās sociālās palīdzības pozīcijās, kuras tiek piešķirtas kā sociālā palīdzība.

7. Piešķirt 2006.gada 9.maijā svētku pabalstu 2 Pasaules Kara veterāniem un nepilngadīgiem koncentrācijas nometņu gūstekņiem 50 latu apmērā.

8. Piešķirt 2006.gadā Ziemassvētku pabalstu maznodrošinātām ģimenēm.

9.Piešķirt finansējumu pašvaldības mājokļa celtniecībai.

10.Uzcelt un atjaunot bērnu spēļu laukumus pilsētas dzīvojamo pamatmikrorajonu pagalmos.

11.Piešķirt finansējumu antihitleriskas koalīcijas cīnītāju Brāļu kapu uzturēšanai.

12.Piešķirt finansējumu pilsētas dzīvojamo pamatmikrorajonu pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centros juridisko konsultāciju sniegšanai pašvaldības kompetences jautājumos.

13.Piešķirt vienreizējo materiālo pabalstu 25 latu apmērā reģistrētiem Jūrmalā personām bērna piedzimšanas gadījumā.

14.Piešķirt privātiem sporta klubiem interešu pulciņiem, teātra un citām studijām katram bērnam no maznodrošinātām ģimenēm, kuri nodarbojas šajās studijās, finansējumu, rēķinot no 0,5 slodzes vispārizglītojošās skolas pedagoga nodarbības stundas apmaksai.

15.Piešķirt biedrībai „Jūrmalas krievu kopiena” finansējumu datortehnikas iegādei (2 vienības).

16.Piešķirt finansējumu mācību kursu iedzīvotājiem par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu organizēšanai.

 

__________________(Ž.Kupčika)

 

________________(V.Maksimovs)

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124