Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


14.10.2005   PCTVL viesi – grāmatas “Cik demokrātiska ir Latvija” viesi autori

  

 

   12. oktobrī PCTVL frakcijas viesi bija pētījuma “Cik demokrātiska ir Latvija” autori profesors Juris Rozenvalds, asociētā profesore Feliciāna Rajevska, doktorante Iveta Reinholde, Strātēģiskās analīzes komisijas priekšsēdētāja vietniece Gunda Ignatāne.

    Biezs izdevums, kas ir ilustrēts ar tabulām, paredzēts plašam lasītāju lokam. Jēdziens “demokrātija”, pēc autoru viedokļa, no vienas puses ir indivīda brīvība, bet no otras pastāv jēdziens “substantīvā demokrātija”, kas nozīmē, vai konkrētos pastāvošajos apstākļos indivīds ir spējīgs izmantot savas brīvības. Pētot problēmu, darba autori pielietoja starptautisko metodiku, kuru ir izstrādājis Starptautiskais Demokrātijas institūts (IDEA). Mērķis – noteikt LR demokrātisko pamatu kvalitāti.

   2004. gadā tika izveidota grupa, kurā ietilpa neatkarīgie politologi, sociologi, ekonomisti, juristi. Strādāja bez cenzūras, pavisam patstāvīgi. Pētījums nekļuva par mūsu valsts demokrātijas sasniegumu suminājumu, gluži pretēji, tajā ir atklātas daudzas mūsdienu institūciju, likumdošanas un sabiedrības noskaņojumu negatīvās puses. Kā pozitīvas tiek vērtētas Latvijas iestāšanās ES un NATO. Tomēr valstī var novērot sociālo un ekonomisko tiesību pārkāpumus. Pēdējo gadu laikā iedzīvotāju lielākā daļa nav saņēmusi nekādus labumus, pastāvīgi palielinās plaisa starp tiem, kuri dzīvo, un tiem, kuri izdzīvo : pieaug starpība viņu ienākumos. Iekšējo kopproduktu būtu steidzami jāsadala par labu sociālajai sfērai.

    Latvijā vidējā bruto alga sastāda 250 latus (2005. g. jūnijs), “tīrā” naudā sanāk 170 lati pie iztikas minimuma 107 lati. Cilvēkiem nepietiek naudas, lai uzturētu ģimeni, ārstēties, lietot pilnvērtīgu uzturu. Cita problēma – ļoti daudz skolnieku tiek atskaitīti no skolas, tādejādi netiek pildīts likums par obligāto pamatizglītību. Pieaug jauniešu skaits, kas ir iesaistīti kriminālo struktūru darbībā. Viesi piezīmēja, ka valstij būtu jānovēro katru jauno cilvēku līdz 18 gadu vecumam, lai tam būtu pieejama arī vidējā izglītība.

    Deputāts Juris Sokolovskis uzdeva jautājumu, kā viesi vērtē situāciju sakarā ar darbaspēka noplūdi uz ārzemēm, vai var prognozēt, cik imigrantu saistībā ar to parādīsies Latvijā ?

    Atbildot uz šo jautājumu, pētījuma autori uzsvēra, ka cilvēku brīvā pārvietošanās tas ir normāli. Pagājuši tie laiki, kad cilvēki meklējot darbu atsaucās uz jebkuru sludinājumu, tagad meklē labāk atalgotu darbu. Šādā kontekstā aktuāls kļūst jautājums : kas ir lētāk, vai ievest imigrantus no Austrumiem, vai arī labi atalgot savējos ļaudis? Jo vēlāk taču imigrantus vajadzēs integrēt Latvijas sabiedrībā un tas prasīs daudz lielākus materiālos un morālos ieguldījumus.

      Latvijai ir 7,7 tonnas zelta valūtas krājumu, kādēļ tad šo krājumu daļu neizmantot, kā Krievijā, lai izveidotu stabilizācijas fondu?

      Sokolovska k-gs jautāja, cik darbspējīgu iedzīvotāju ir vajadzīgs Latvijai, lai tautsaimniecība varētu normāli funkcionēt? Grāmatas autori teica, ka līdz 2010. gadam situācija būs ciešama, bet pēc tam izveidosies demogrāfiska aiza. Sociālais budžets sabruks. Pētnieku dati liecina, ka iedzīvotāju uzticības pakāpe  ierēdņiem, valdībai un Saeimai ir neredzēti zema. Cilvēki ir piekusuši un ignorē vēlēšanas. Tikai 13% iedzīvotāju ir priekšstats par nodokļu ienākumu sadali, tas nozīmē, ka valstī valda analfabētisms elementāros jautājumos. Likumprojektu skaits aug, kā sniega lavīna, kas drīzumā var aprakt pašus likumdevējus. Deputāti uzdod maz būtisku jautājumu valdības locekļiem, bet ja uzdod, tad šo faktu masu mediji noklusē.

     Vispār masu mediji pie mums strādā pēc principa “melns vai balts”, demokrātija tās apgaismotā izpratnē nefigurē. Vēl pētījumā ir interesanti iedzīvotāju aptauju dati par uzticēšanos armijai, par militārajām misijām ārzemēs, par attieksmi pret kukuļiem, par to, vai varas pārstāvji reaģē uz protesta akcijām.       Sarunas nobeigumā grāmatas autori ar pārliecību paziņoja, ka katram pilsonim jābūt drošsirdīgam un gatavam, aizstāvot savas tiesības, griezties tiesā, lai tiesātos ar valsti.                

Komentāri


Осталось символов:  4124124