Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


10.10.2005   Latvijas Cilvēktiesību komitejas referāts Varšavā

                                           

                                                           

 

   Varšavā notika EDSO sanāksme, kas bija veltīta saistību izskatīšanai cilvēka dimensijas jomā. Sanāksmē piedalījās EDSO cilvēktiesību komisārs Rolfs Ekeuss. EDSO uzdevumā Latvijas tiesībsargi sagatavoja savu alternatīvo analīzi, kas tika veltīta situācijai Latvijā. Analīze izrādījās visai neglaimojoša LR varas pārstāvjiem. Tomēr, LCK līdzpriekšsēdētāja Natālija Jolkina un LCK eksperte Žanna Kareļina ir pārliecinātas, ka analīze ir objektīva.

 

    Nacionālās minoritātes – aiz borta

 

   LCK referātā ir akcentēts tas fakts, ka Latvijā ir izveidojusies divkopienu valsts.

 

   Mazākumtautības, kuras vienmēr bija sastādījušas Latvijas iedzīvotāju nozīmīgu daļu (31, 7 % - 1897. gadā, 40,2 % - 1914. gadā, 44,7 % -1997. gadā), praktiski ir izslēgtas no aktīvas dalības valsts pārvaldē. 2005. gadā mazākumtautības sastāda 41 %, un tikai 8 % nelatviešu ir pārstāvēti valsts pārvaldes institūcijās.

 

   “Baltijas Sociālo zinātņu institūta pētījumi, kas tika veikti ar ASV vēstniecības atbalstu, liecina, ka pastāv nevis etniskais, bet gan etnopolitiskais konflikts. Likumdošanas līmenī izdodas mākslīgi radīt nesaskaņas kopienu starpā. Diskriminācija notiek pēc etniskā un valodas principa,” tiek konstatēts LCK referātā.

     Tiesībsargi pievērsa īpašu EDSO uzmanību masu bezpilsonības problēmai Latvijā: “Lielākā daļa krievvalodīgās kopienas pārstāvju ir Latvijas nepilsoņi. Latvijas galvenā problēma ir mākslīgi radītās masu bezpilsonības problēma. Patlaban nepilsoņi sastāda 19 % Latvijas iedzīvotāju. Tas ir vairāk kā 430 tūkstoši cilvēku no 2,3 mln. iedzīvotāju kopējā skaita. Šiem cilvēkiem ir liegtas balsstiesības, viņi nevar balotēties gan pašvaldību, gan parlamenta vēlēšanās, tiem nav tiesību strādāt 40 profesijās, tai skaitā arī par valsts ierēdņiem izpildvaras institūcijās.

    Pēdējo desmit gadu laikā naturalizēto skaits sastādīja tikai 100 000 cilvēku. Šādos tempos naturalizācija turpināsies līdz pat 2040. gadam. 2005. gadā, sakarā ar pieaugušajām prasībām attiecībā uz valodas prasmi, ir divreiz palielinājies pilsonības pretendentu skaits, kuri pirmajā reizē nespēja nokārtot eksāmenu.” 

 

     Jauni šķēršļi    

                           

     Tanī vietā, lai atvieglot un paātrināt naturalizācijas procesu, varas pārstāvji cenšas radīt arvien jaunus šķēršļus tiem, kas vēlas iegūt LR pilsonību. LCK ekspertes stādīja priekšā EDSO pārstāvjiem grozījumu Pilsonības likumā projektu, kas paredz “lojalitātes” principa ieviešanu tiem, kas naturalizējas. Ņemot vērā precedentu ar Juriju Petropavlovski, var iedomāties, ka piedāvātie grozījumi ļaus naturalizācijas procesā “atsēt” valdošās elites politiskos oponentus.

 

    “Pēc savas būtības grozījumi, kurus ir atbalstījusi valdība, paredz politisku lojalitāti valdībai, kas izslēdz tiesības uz opozicionāru darbību, tātad tiesības publiski paust valdībai opozicionāros uzskatus. Lojalitātes pakāpes noteikšanas tiesības paredzēts piešķirt valdībai, bez tiesībām pārsūdzēt lēmumu tiesā,” referātā atzīmē N. Jolkina un Ž. Kareļina.

 

    LCK pārstāves izteicās arī sakarā ar Izglītības reformu mazākumtautību skolās. Referātā ir konstatēts, ka valdība atsakās ievērot pat Eiropas struktūru “saudzīgās” rekomendācijas, kas paredz Izglītības reformas īstenošanu dialoga ar reformas upuriem režīmā un zināšanu kvalitātes saglabāšanu.        

 

      Vēl viens rādītājs, kas raksturo neveselīgo situāciju cilvēktiesību jomā, ir varas institūciju centieni aizliegt krievvalodīgajiem iedzīvotajiem izteikt savu pozīciju, rīkojot mītiņus, piketus un gājienus.

 

    SS leģionāriem – zaļo gaismu!

 

    Tanī pat laikā latviešu radikālo organizāciju pārstāvji, sadarbodamies ar bijušajiem Waffen SS leģionāriem, rīko gājienus pilsētas centrā, protams, saņemot varas pārstāvju svētību. 2005. gada 16. martā antifašisti, kuri centās traucēt bijušo esesiešu gājienu, tika aizturēti un administratīvi sodīti.

 

    SS leģionāri un citi “nacionālie” partizāni saņem no valdības pensijas pielikumu 50 latu apmērā. “Acīmredzami, tā ir kompensācija par sakāvi Otrajā Pasaules karā,” atzīmē LCK pārstāves.

 

    Līdzās tam Latvijas tiesībsargu referātā tiek aplūkota arī nacionālradikālo organizāciju darbība Latvijā. Pēdējā laikā naciķi ir manāmi aktivizējušies, droši vien sajuzdami atbalstu no nacionālistiskās preses un paļaudamies uz to, ka par savu rīcību viņi netiks sodīti.

 

   “Aktīva nacionālisma un ksenofobijas propaganda, ar kuru nodarbojās nacionālistiskās avīzes, padarīja par iespējamu tādas parādības kā pieminekļa ebreju masu genocīda upuriem Biķerniekos apgānīšanu, cilvēku ar savādāku ādas krāsu piekaušanu Rīgas centrā, aplokšņu ar nacistu bendes Cukura portretu izplatīšanu.”

 

     Nobeigumā LCK aktīvistes uzstādīja diagnozi tagadējai Latvijas politikai un deva rekomendācijas, kuras būtu jāņem vērā arī EDSO.

 

    “Dubultstandartu politika, kuru varas pārstāvji demonstrē attiecībā pret krievu lingvistisko kopienu, nesekmē Latvijas sabiedrības stabilitāti.

      Latvija nav izolēta valsts, bet Eiropas Savienības locekle. Iestājoties ES, Latvija pieņēma zināmas saistības attiecībā pret saviem iedzīvotājiem, un tās būtu jāpilda. Netiek izpildīta Eiropas Padomes 2000./43./EK Direktīva... Lai kontrolētu šo procesu, Latvijā būtu jāatjauno nepamatoti pārtraukto starptautisko mazākumtautību tiesību ievērošanas monitoringu.”

 

      Liktenīgā kļūda ?

 

      Latvijas tiesībsargi ir pārliecināti, ka pirms 5 gadiem pieņemtais lēmums par situācijas mūsu valstī monitoringa pārtraukšanu kļuva par vienu no visnopietnākajām kļūdām EDSO jaunāko laiku vēsturē. Tai sekojošie notikumi Latvijā demonstrēja, ka situācija ar cilvēktiesībām daudzās jomās ir pasliktinājusies. Ņemot vērā notikumus Latvijā, EDSO būtu nepieciešams gūt no tā mācību.

 

( saīsināts tulkojums no krievu valodas "Vesti Segodņa")

 

 

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124