Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


06.10.2005   Saeimas vairākums neatbalstīja pretdiskriminācijas likumprojektu

                    PCTVL deputāta Vladimira Buzajeva runa pret lēmumprojektu atdot pretdiskriminācijas likumprojektu pārstrādāšanai Ministru kabinetam.

 

      Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Cienījamie kolēģi!

 

     Likumprojekta “Grozījumi Civillikumā” atdošana pārstrādāšanai Ministru kabinetam ir visai kaunpilns solis, kas pazemo ne tikai Juridisko komisiju un Saeimu vispār, bet arī visu mūsu valsti.

    Atgādināšu, ka likumprojekta mērķis – tiesību normu, kas izriet no ES Direktīvas numur 43, iekļaušana iekšējā likumdošanā. Konkrēti – vienādas attieksmes principu pret personām, neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, ieviešana.

 

    Lūk, arī konkrēts teksts, kuru Saeima atsakās parakstīt:

    Publiski piedāvājot preci vai pakalpojumu, kā arī taisot tiesisku darījumu, kas saistīts ar publiski piedāvātās preces atsavināšanu vai pakalpojuma sniegšanu, aizliegta atšķirīga attieksme atkarībā no personas dzimuma, vecuma, rases, ādas krāsas, valodas, reliģiskās pārliecības, politiskajiem vai citiem uzskatiem, sociālās izcelsmes, tautības, izglītības, sociālā un mantiskā stāvokļa, nodarbošanās veida, veselības stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem.

 

   Atgādināšu, ka šo Direktīvu mums bija jāievieš vēl PIRMS Latvijas iestāšanās ES, tas ir pirms pusotra gada. Nedomājot mēs ieviesām daudz citu direktīvu, tai skaitā arī tādas, kas nes būtisku kaitējumu mūsu tautsaimniecībai, diskriminē vietējos ražotājus. Toties šajā gadījumā pēkšņi sākās pārdomas.

 

    Šīs pārdomas nebūt nav nejaušas. Šis Juridiskās komisijas lēmums kalpo par vislabāko pierādījumu tam, ka diskriminācija pēc rasu vai etniskās piederības pastāv. Vēl vairāk, Saeima to tieši atbalsta.

 

    Dāmas un kungi! Ne jau velti šis jautājums bija pats pēdējais ierakstīts plenārsēdes darba kārtībā. Cerībā, ka žurnālisti jau ir aizgājuši. Velti Jūs cerat, kungi ! Starptautiskais skandāls vienalga būs! Jūs esat to pilnā mērā nopelnījuši. Tomēr vēl ir iespēja saglabāt seju un valsts godu.

 

   Piedāvāju balsot PRET Juridiskās komisijas projektu. 

 

    

( Pret lēmumprojektu nobalsoja tikai PCTVL deputāti. Solidaritāti ar opozīciju izteica arī pats Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Mareks Segliņš, kurš balsojot atturējās. Diemžēl, mūsu kolēģi no TSP un LSP mūs neatbalstīja.)

Komentāri


Осталось символов:  4124124