Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


10.03.2005   PCTVL pret D.Turlā piedāvātajiem grozījumiem

      

Es vēlētos Jums paskaidrot ko tieši mēs gribam likvidēt, izsvītrojot, kā to piedāvā Turlā kungs, no likuma 11. pantu. 

Iedzīvotāju reģistra likuma (turpmāk – Reģistra likums) 11.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka, ja bērna dzimšanas brīdī viens no bērna vecākiem ir Latvijas nepilsonis, bet otrs-ārvalstnieks, ziņas par bērna valstisko piederību iekļauj Reģistrā saskaņā ar bērna vecāku savstarpējo vienošanos (gadījumos, kurus neregulē Pilsonības likums un citi likumi).

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) uzskata, ka pēc 2004.gada 18.jūnija, kad stājās spēkā grozījumi likumā „Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” (turpmāk – Statusa likums), tieši Statusa likums regulē minēto situāciju.

PMLP atsakās reģistrēt bērnu kā nepilsoni, piespiedu kārtā piešķirot viņam zemāku - ārvalstnieka statusu. Apmēram reizi ceturksnī krievvalodīgā prese apraksta kārtējo skandālu par to, kā vecāki pretojas jaundzimušā bērna statusa mākslīgai pazemināšanai, un ilgstošas nereģistrēšanas rezultātā šis bērns nesaņem pabalstu un medicīnisko aprūpi.

Orientējoši, ģimenēs, kurās viens no vecākiem ir ārvalstnieks ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju, bet otrs – Latvijas nepilsonis dzimst ap 50 – 100 bērnu gadā. 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes argumentācija ir pretrunīga. No vienas puses, tā uzskata, ka Statusa likuma 8.panta otrā daļa regulē situāciju, ja bērna dzimšanas brīdī viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis, bet otrs-ārvalstnieks. No otrās puses, PMLP atsakās piešķirt bērnam nepilsoņa statusu, jo Statusa likuma 8.panta otrā daļa neregulē šādu situāciju.

Pagājuša gada beigās Administratīvā apgabaltiesa deva priekšroku vecāku interpretācijai, uzskatot, ka nedz Statusa likums, nedz citi normatīvie akti neregulē situāciju, kad bērna dzimšanas brīdī viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis, bet otrs-ārvalstnieks, tāpēc ir jāpiemēro Reģistra likuma norma. Tiesa atzīst “ ka nepilsoņa saikne ar LR ir ciešāka nekā tā ir bezvalstniekam vai ārvalstniekam .. un .. ņemot vērā to, ka bērna vecāki kā dzīvesvietu ir izvēlējušies Latviju.. bērnam, iegūstot nepilsoņa statusu, Latvijā netiek ierobežotas viņa cilvēktiesības”

Un, lūk, tagad, zaudējot tiesā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, izmantojot balsošanu Saeimā vēlas revanšēties un atcelt tiesības uz brīvu bērna statusa izvēli

 Vai tā ir tiesiska valsts? Tā ir tikai tiesiskas valsts parodija. Aicinu tomēr domāt par bērniem, kaut arī nelatviešu bērniem, un neatbalstīt šo priekšlikumu!

Komentāri


Осталось символов:  4124124