Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


10.03.2005   V.Buzajeva runa, aizstāvot nepilsoņu bērnus

   Cienījamā priekšsēdētājas kundze! Cienījamie deputātu kungi!

 

    Ko tad ar šo grozījumu vēlas panākt Latvijas Pirmās partijas pārstāvis Turlā kungs un Pirmās partijas pakļautībā esošā Iekšlietu ministrija?

   Nu, Pirmās partijas piedāvātā grozījuma pieņemšanas sekas ir izprotamas. Vecākiem no jauktajām ģimenēm, kur māte, teiksim, ir Latvijas nepilsone, bet tēvs Ukrainas pilsonis, tiek atņemta izvēles brīvība. Saskaņā ar likuma pantu, kuru Turlā kungs piedāvā svītrot, vecāki varēja paši izvēlēties bērna statusu. Ja ģimene vēlējās turpināt dzīvot Latvijā, tad bērnam izvēlējās nepilsoņa statusu un deva iespēju saņemt Latvijas pilsonību atvieglotajā ceļā. Ja ģimene vēlējās pārcelties uz Ukrainu, izvēlējās ārvalstnieka statusu un noformēja zīdainim uzturēšanās atļauju.

 

    Cienījamās dāmas un kungi! Šāda izvēles brīvība pastāv mūsu likumdošanā jau septiņus gadus! Pēc mūsu aplēsēm, šajā laikā pasaulē bija nācis aptuveni tūkstotis šādu bērnu. Daudzi no viņiem, iziedami nepilsoņa statusa starpposmu, jau ir reģistrēti kā Latvijas pilsoņi. Vai tad viņi kaut kādā veidā bija grāvuši mūsu valsts drošību?!

    Nu, lūk, ir atnākusi Pirmā partija, kurai piemīt īpaša bērnu mīlestība; ir atnācis Padomju armijas pulkvedis Turlājs - un viņiem sāka likties, ka šīs brīvības ir dots par daudz!  Nē, teica viņi, lai jaundzimušais ar pirmo savu brēcienu uzreiz kļūst par ārvalstnieku!

    Rodas jautājums, kādēļ? Kādēļ Jums bez jebkādas motivācijas gribas izdarīt tā, lai zīdaiņiem un viņu vecākiem kļūtu sliktāk? Turlā kungs, Jūsu jaunajā, jau sestajā pēc kārtas partijā, varētu teikt, ka tas ir pretrunā ar kristīgo morāli!     

    

    Cienījamās dāmas un kungi! Pat ļaunumam jābūt motivētam!    Piemēram, par Latvijas bērnu adopcijas uz ārvalstīm procedūras atvieglošanu, bez šaubām, varētu saņemt trīsdesmit Jūdasa sudraba grašu.

    Par varonīgo uzvedību, novēršot skolnieku demonstrācijas, Turlā vadītājs no Iekšlietu ministrijas Jēkabsona kungs izmaksāja drosmīgajiem policistiem no pieciem simtiem līdz septiņiem simtiem latu. Arī pašam Jēkabsonam tika pasniegts ierocis ar īpašnieka vārdu – pistole SIG SAUER P23.

   Galu galā, arī ķēniņš Hērods, slaktējot visus vīriešu dzimuma zīdaiņus, cerēja, ka viņu vidū būs arī Dieva Dēls.

        Cienījamās dāmas un kungi!     

   Nemotivētais ļaunums ir daudz vairāk raksturīgs nevis tradicionālām kristīgajām konfesijām, bet totalitārajām sektām. Radoši pieejot Bībeles tekstam, varētu pieļaut, ka kāds, kā tas ir teikts Apokalipsē, kura rokās atrodas vienlaicīgi gan tranzīts, gan kontrole pār tranzītu, par saņemto peļņu visās ielās izkārs Antikrista portretu. Antikrista, kurš kopā vel ar diviem ministriem no pirmiem  atklāti piedalījies sektas "Jauna paaudze" raganu sapulcē. Nevainīgo bērnu asiņu upurēšana šāda altāra priekšā ir visai piedienīga lieta.

 

     Turlā kungs! Jums vēl ir laiks mainīt savas domas un, rīkojoties saskaņā ar kristīgās morāles normām, atsaukt savu kanibālisko grozījumu. Kas attiecas uz PCTVL frakciju, tad mēs līdz pēdējam cīnīsimies par bērnu interesēm, un gadījumā, ja šis grozījums tiks pieņemts, esam gatavi pieprasīt no Valsts Prezidentes, lai viņa neizsludina šo pedofobisko likumu.                   

Komentāri


Осталось символов:  4124124