Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


20.02.2005   Aizkraukle

 

Politisko organizāciju apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" programma Aizkraukles pilsētas domes vēlēšanām 2005. gadā

 

 

Būsim vienoti - kopā mēs esam spēks!

 

Aizkraukles PCTVL nodaļa aicina velētājus atbalstīt mūsu priekšvēlēšanu programmu, kas vērsta uz svarīgāko pilsētas problēmu risinājumu:

 

Nabadzības pārvarēšanai:

 

·          veicināt jaunu uzņēmumu atklāšanu un esošo darbības paplašināšanos:

1.      piešķirot nodokļu atvieglojumus;

2.      sniedzot kredītu garantijas;

3.      piešķirot zemi un komunikācijas uzņēmējiem, kuri rada papildus darba vietas, tajā skaitā invalīdiem;

·    maznodrošinātajiem un invalīdiem paredzētu darba vietu radīšana pašvaldības uzņēmumos;

·    apmaksātu sabiedrisko darbu nodrošināšana maznodrošinātajiem un bezdarbniekiem;

·    transporta un citu kompensāciju palielināšana maznodrošinātajiem un iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem.

 

Mājokļu un komunālās saimniecības problēmu risināšanai:

 

·    dzīvojamā fonda kvalitatīva apkalpošana un saglabāšana;

·    tirgus mehānismu ieviešana siltumapgādē, attīstot alternatīvas apkures iespējas ar mērķi samazināt tarifus;

·    dzīvojamā fonda atjaunošana galvenokārt uz ES fondu un pašvaldības līdzekļu rēķina;

·    palīdzība iedzīvotājiem ar vidējiem ienākumiem un jaunajām ģimenēm atvieglotu kredītu saņemšanai dzīvokļa iegādei;

·    sociālo dzīvokļu statusa piešķiršana maznodrošināto dzīvokļiem;

·    turpināt mikrorajonu labiekārtošanu, apgaismojuma uzlabošanu un papildus apzaļumošanu.

 

Izglītības, kultūras un sporta attīstībai:

 

·          atjaunot bērnudārzos grupas ar krievu apmācības valodu ņemot vērā iedzīvotāju pieprasījumu;

·          krievu skolas saglabāšana un finansējuma palielināšana nepilnu klašu atvēršanai un uz papildu apmācībām krievu valodā;

·          organizēt kvalitatīvu ēdināšanu skolās un veikt pastāvīgu skolu ēdnīcu kontroli;

·          par pašvaldības līdzekļiem organizēt pastāvīgos kursus valsts valodas apguvei un naturalizācijas eksāmenu nokārtošanai nepilsoņiem;

·          izdalīt pastāvīgu finansējumu antihitleriskās koalīcijas cīnītāju brāļu kapu un piemiņas vietu uzturēšanai un piemiņas dienu svinēšanai;

·          kultūras programmu finansēšana skolās un nacionālajās biedrībās; dalība kompromisa risinājumu izstrādē, kas ņem vērā visu pilsētas iedzīvotāju izglītības un kultūras intereses neatkarīgi no tautības;

·          Domes finansiāla līdzdalība kultūras un teātra pasākumu organizācijā pilsētniekiem neatkarīgi no viņu nacionālās piederības;

·          finansiālais atbalsts pulciņiem, interešu klubu programmām un sabiedrisko organizāciju sporta sekcijām, kas piesaistītu jaunatni un veicinātu narkomānijas, alkoholisma, pusaudžu noziedzības profilaksi;

·          jaunu atpūtas vietu radīšana bērniem un pieaugušajiem (parks, atrakcijas);

·          sakārtot pilsētas sporta kompleksa izmantošanu, padarot to vispārpieejamu (stadions, manēža);

 

 

Iedzīvotāju informēšanai, veselības un drošības aizsardzībai:

 

·          regulāra iedzīvotāju informēšana par gatavojamajiem lēmumiem, elektroniskās un drukātās informācijas sagatavošana latviešu un krievu valodā;

·          uz pašvaldības rēķina nodrošināt Domē pilsētnieku dokumentu noformēšanu un tulkošanu valsts valodā;

·          nodrošināt uz pašvaldības rēķina juridisko palīdzību maznodrošinātajiem un iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem;

·          lēmumus  jāpieņem, tikai saskaņojot tos ar tiem iedzīvotājiem, kurus šie lēmumi tieši skar;

·          iedzīvotāju dispanserizācijas programmas izstrāde un pieņemšana;

·          veicināt publiskās pirts (saunas) atklāšanu pilsētā;

·          maznodrošinātajiem invalīdiem, bērniem un pensionāriem palielināt atvieglojumus un kompensācijas uz medikamentiem un medicīniskajiem pakalpojumiem;

·          palielināt policijas operatīvā darba finansēšanu sabiedriskās drošības paaugstināšanai;

·          rūpīga ekoloģiskās situācijas kontrole pilsētā;

·          sakārtot kontroli pār to kā nepilngadīgie apmeklē nakts pasākumus un līdzdarboties alternatīvo diskotēku organizēšanā.

 

Mūsu kandidāti:

 

1. Ļudmila Ušakova  

 

2. Svetlana Pētersone

 

3. Jeļena Sikareva

 

Komentāri


Осталось символов:  4124124