Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


18.02.2005   Jelgava

Politisko organizāciju apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" programma Jelgavas pilsētas domes vēlēšanām 2005. gadā

 

“Par sociālo taisnīgumu un cilvēka cienīgu dzīvi!”

 

 

PCTVL Jelgavas nodaļa aicina vēlētājus atbalstīt mūsu priekšvēlēšanu programmu, kas paredz pilsētas nopietnāko problēmu risinājumu.

 

Nabadzības pārvarēšanai:

- darbavietu radīšana pašvaldības uzņēmumos invalīdiem un maznodrošinātajiem;

- nodokļu atvieglojumu piešķiršana uzņēmējiem, kuri rada papildu darba vietas, tajā skaitā arī  invalīdiem;

- apmaksātu sabiedrisko darbu palielināšana maznodrošinātajiem un bezdarbniekiem;

- pašvaldības dalība jaunu uzņēmumu radīšanā, garantējot kredītus, piešķirot zemi un izveidojot nepieciešamās komunikācijas;

- tirdzniecības vietu izveide katrā pilsētas rajonā, kas paredzētas tirdzniecībai ar lētām rūpniecības precēm un produktiem;

-transporta kompensācijas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un iedzīvotājiem ar zemu ienākumu līmeni.

 

Dzīvokļu komunālās saimniecības problēmu risināšanai:

 

- alternatīvu tirgus mehānismu ieviešana siltumapgādē, attīstot alternatīvus apkures veidus;

- dzīvojamā fonda kvalitatīva apkalpošana un saglabāšana;

- mājokļu celtniecība, piedaloties pašvaldībai un privātuzņēmējiem;

-dzīvojamā fonda renovācija, galvenokārt izmantojot ES fondus un pašvaldības līdzekļus;

- palīdzība iedzīvotājiem ar vidējiem ienākumiem un jaunajām ģimenēm kredītu ar atvieglotajiem noteikumiem saņemšanai dzīvokļu iegādei;

- sociālo dzīvokļu statusa piešķiršana maznodrošinātajiem iedzīvotājiem;

- maznodrošināto nodrošināšana ar sociālajiem dzīvokļiem un sociālo māju celtniecība.

 

Izglītības, kultūras un sporta attīstībai:

 

- pašvaldības bērnu dārzu celtniecība un atjaunošana līdz pilnīgai rindas izzušanai;

-krievu skolu saglabāšana un papildu apmācību krievu valodā finansēšana, krievu ģimnāzijas izveide uz konkursa pamata;

- par pašvaldības līdzekļiem izveidot pastāvīgus kursus valsts valodas apguvei un naturalizācijas eksāmena nokārtošanai nepilsoņiem;

- pilnīga skolu nodrošināšana ar mācību grāmatām, daiļliteratūru un tehniskajiem līdzekļiem veiksmīgai mācību programmu apguvei;

- par pašvaldības līdzekļiem organizēt pastāvīgus seminārus un kursus pasniedzējiem, ieviest piemaksu pedagogiem par kvalitatīvu darbu;

-pilsētas integrācijas programmas izstrāde;

- pastāvīga finansējuma piešķiršana antihitleriskās koalīcijas cīnītāju piemiņas vietu un brāļu kapu uzturēšanai;

- vienlīdzīgs un pastāvīgs kultūras programmu finansējums skolām un nacionālajām biedrībām;

- domes finansiālā līdzdalība teātra un kultūras pasākumu rīkošanā un piesaistē pilsētai;

- finansiāls atbalsts pulciņiem, interešu klubu programmām un sabiedrisko organizāciju sporta sekcijām, kas piesaista jaunatni un veicina narkomānijas, alkoholisma, pusaudžu noziedzības profilaksi;

- sporta programmu finansējums, it sevišķi sporta spēļu, uz paritātes principa;

- pieaugušo un bērnu atpūtai paredzēto vietu izveidošana un atjaunošana.

 

Iedzīvotāju informēšanai, veselības aizsardzībai un drošībai:

 

- regulāra tikšanos organizēšana un sabiedrības informēšana par gatavotajiem lēmumiem, elektroniskās un drukātās informācijas sagatavošana latviešu un krievu valodās;

- nodrošināt Domē pilsētnieku dokumentu noformēšanu un tulkošanu valsts valodā;

- par pašvaldības līdzekļiem nodrošināt juridisko un finansiālo palīdzību maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un iedzīvotājiem ar zemu ienākumu līmeni;

- jebkura lēmuma pieņemšana, tikai saskaņojot šo lēmumu ar tiem iedzīvotājiem, kurus tas skars;

- pašvaldībai jāizstrādā un jāpieņem programma iedzīvotāju dispanserizācijai;

- vienreizējas finansiālās palīdzības ieviešana bērna piedzimšanas gadījumā;

- pabalstu un atvieglojumu palielināšana  medikamentu un medicīnisko pakalpojumu kompensācijai bērniem, invalīdiem un maznodrošinātajiem;

- palielināt policijas operatīvā darba finansēšanu sabiedriskās drošības paaugstināšanai;

- transporta kustības ierobežošana skolu apkārtnē, videonovērošanas kameru uzstādīšana.

 

Mūsu kandidāti:

 

1. Valērijs Buhvalovs

 

2. Sergejs Ņevoļskis

 

3. Dainis Pilots

 

4. Maksims Galkins 

 

5. Antoņina Lunceviča

 

6. Ainārs Galviņš

 

7. Dainis Zariņš

 

8. Tatjana Aleksejeva

 

9. Valentīna Kudrjavceva

 

10. Aleksandrs Staselovičs

Komentāri


Осталось символов:  4124124