Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


17.02.2005   Jēkabpils

Politisko organizāciju apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" programma Jēkabpils pilsētas domes vēlēšanām 2005. gadā

 

" Par sociālo taisnīgumu un cilvēka cienīgu dzīvi."

PCTVL Jēkabpils pilsētas nodaļa aicina visus vēlētājus atbalstīt mūsu priekšvēlēšanu programmu, kura ir veidota, lai risinātu Jēkabpils pilsētas svarīgākās problēmas.

 

1.   Nabadzības pārvarēšanai:

 

1.1.          Pašvaldību uzņēmumos izveidot jaunas darba vietas mazturīgajiem un invalīdiem.

1.2.          Veicināt nodokļu atvieglojumus biznesa struktūrām, kuras veidos papildu darba vietas, tajā skaitā arī invalīdiem.

1.3.          Palielināt apmaksātu sabiedrisko darba vietu skaitu bezdarbniekiem un mazturīgajiem.

1.4.          Ņemt dalību jaunu uzņēmumu izveidošanā, garantējot kredītus, iedalot zemi, veidojot komunikāciju sistēmas.

1.5.          Atbalstīt un ieviest jaunākās tehnoloģijas uzņēmumos, lai paaugstinātu strādājošo reālos ienākumus.

1.6.          Ieviest transporta izdevumu kompensācijas mazturīgajiem, kā arī iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem.

 

2.    Dzīvokļu un komunālās saimniecības problēmu risināšanai:

 

2.1.     Atbalstīt un popularizēt alternatīvās apkures attīstību.

2.2.     Profesionāli un kvalitatīvi apsaimniekot un saglabāt dzīvojamo fondu.

2.3.     Dzīvojamā fonda renovācija pārsvarā par ES un pašvaldības līdzekļiem.

2.4.     Palīdzēt jaunajām ģimenēm un iedzīvotājiem ar vidēju ienākumu līmeni saņemt kredītus dzīvojamās platības iegādei.

2.5.     Piešķirt sociālo dzīvokļu statusu mazturīgo ģimeņu dzīvokļiem.

2.6.     Labiekārtot pilsētas mikrorajonus, papildus apzaļumot, uzlabot ceļu un trotuāru stāvokli, uzlabot apgaismojumu
( īpašu uzmanību pievērst Pils, Ķieģeļu ielas un bijušās Lauktehnikas mikrorajoniem ).

 

3.    Izglītības, kultūras un sporta attīstībai:

 

3.1.    Saglabāt esošās krievu skolas un palielināt finansējumu papildus apmācībām krievu valodā, izveidot krievu ģimnā­ziju.

3.2.    Par pašvaldības līdzekļiem izveidot valsts valodas apgūšanas un nepilsoņu naturalizācijas kursus.

3.3.    Pilnībā apgādāt skolas ar mācību grāmatām, daiļliteratūru un tehniskiem līdzekļiem, ar to paaugstinot veiksmīgu mācību programmas izpildi.

3.4.    Par pašvaldības līdzekļiem regulāri organizēt kursus un seminārus pedagogiem. Paaugstināt pedagogu darba apmak­su par darba kvalitāti.

3.5.    Nodrošināt regulāru finansējumu piemiņas vietu un antihitleriskās koalīcijas cīnītāju brāļu kapu               uzturēšanai.

3.6.    Pastāvīgu un vienādu finansējumu skolu un nacionālo biedrību kultūras programmām.

3.7.    Pašvaldību finansiālu atbalstu pilsētas teātra un kultūras pasākumos.

3.8.    Finansu atbalsts pulciņiem, interešu klubu programmām un sabiedrisko organizāciju sporta sekcijām, kas nodrošina jaunatnes piesaisti un narkomānijas, alkoholisma, pusaudžu noziedzības profilaksi.

3.9.    Sporta programmu finansējums uz paritātes principa, it sevišķi sporta spēlēs.

3.10.   Radīt jaunas un atjaunot esošās bērnu un pieaugušo atpūtas vietas.

3.11.   Piedalīties pilsētas arhitektūras pieminekļu restaurācijā.

 

4.    Iedzīvotāju informētībai, veselībai un drošībai:

 

4.1.     Regulāri veikt tikšanās un informēt sabiedrību par lēmumiem, kuri tiks pieņemti tuvākajā laikā, elektronisko un drukāto informāciju saga­tavot latviešu un krievu valodā.

4.2.     Nodrošināt domes iestādēs pilsētas iedzīvotāju dokumentu tulkošanu un noformējumu valsts valodā.

4.3.     Par pašvaldības līdzekļiem nodrošināt juridisku un finansiālu palīdzību maznodrošinātajiem un iedzīvotājiem ar zemu ienākumu līmeni.

4.4.     Pieņemt jebkurus lēmumus tikai pēc saskaņošanas ar iedzīvotājiem uz kuriem šie lēmumi attiecas.

4.5.     Izveidot un pieņemt iedzīvotāju dispanserizācijas programmu.

4.6.     Ieviest vienreizēju finansiālu palīdzību bērna dzimšanas gadījumā.

4.7.     Palielināt atvieglojumus un kompensācijas medikamentiem un medicīnas pakalpojumiem bērniem, invalīdiem un mazturīgajiem.

4.8.     Palielināt finansējumu policijas operatīvajam darbam, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību.

4.9.     Sīki kontrolēt ekoloģisko situāciju pilsētā.

 

Mūsu kandidāti:

 

1.  Juris Petrovs 

 

2. Vija Iie

 

3. Žanna Molčanova

 

4. Ināra Grīsle

 

5. Igors Belostockis

 

6. Klava Čuviļova

 

7. Ina Volkova

 

8. Aigars Gributs

 

9. Vasīlijs Dubkovs

 

10. Leonīds Volkovs

Komentāri


Осталось символов:  4124124