Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


16.02.2005   Jūrmala

                                    

Politisko organizāciju apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" programma Jūrmalas pilsētas domes vēlēšanām 2005. gadā

 

 

Lai nodrošinātu cilvēka cienīgu dzīves līmeni, nodarbinātību, izglītību un profesionālo izaugsmi, mēs centīsimies panākt:

 

- lai tiktu īstenota Jūrmalas pilsētas ilgtermiņa attīstības programma ;

- lai tiktu ievestas  efektīvas Domes darbības regulēšanas un kontroles metodes;

- pilsētas iedzīvotāju un speciālistu piesaistīšanu aktuālu ekonomisko, ekoloģisko un humanitāro problēmu īstenošanai;

 

 

 

          1. Jūrmala – kūrortpilsēta un starptautiskā tūrisma centrs.

 

      Mēs esam par draudzīgu politiku attiecībās ar NVS valstīm, par to lai mūsu pilsētu apmeklē tūristi no Austrumiem.

      Mēs esam pret Jūrmalas varas pārstāvju realizēto politiku, kas pārvērš mūsu kūrortpilsētu par vasarnīcu rajonu un izstumj pamatiedzīvotājus no pilsētas. Mums jāatgriež Jūrmalai agrākā tūrisma centra slava un šī mērķa sasniegšanai mēs paredzam:

 

   - izveidot plašu pārstāvniecības tīklu un noslēgt līgumus ar Krievijas un citu valstu tūrisma firmām un Latvijas lielākajām firmām, lai piesaistītu maksātspējīgus tūristus;

  - attīstīt Jūrmalas tūrisma biroju;

   - stimulēt sanatoriju, atpūtas namu un viesnīcu celtniecību un attīstību;

   - lobēt vīzu režīma atvieglošanu tūristiem;

   - atbalstīt iniciatīvas, kas paredz radīt apstākļus jauniešu tūrismam.

 

                 

2. Jūrmala kļūs par godīgai uzņēmējdarbībai atklātu pilsētu.

    

Mēs:      

 

    - dosim nodokļu atvieglojumus privātuzņēmējiem, kuri rada papildu darba vietas pilsētas iedzīvotājiem, nodrošina darbiniekiem normālus darba apstākļus, ievēro sanitārās normas un darba drošības tehniku;

    - uz labvēlīgiem nosacījumiem piešķirsim zemi uzņēmējiem, kuri attīsta infrastruktūru pilsētas, nevis prezidentes ģimenes labā;

    - atbalstīsim vietējos ražotājus, kuri nodrošina pilsētas iedzīvotājus ar kvalitatīvām precēm un produktiem par pieņemamām cenām.

 

                 3. Jūrmala būs drošas sociālās aizsardzības pilsēta.

  

Mēs plānojam:

 

        - izveidot municipālo autobusu parku, piesaistot ES fondus;

       - iegādāties autobusus ar invalīdu pārvadāšanas ierīcēm;

       - nodrošināt skolniekiem bezmaksas braukšanu speciālos skolas autobusos;

       - atjaunot un uzcelt jaunus pašvaldības bērnudārzus likvidējot izveidojušos rindu;

       - maznodrošinātajiem un invalīdiem palielināt atvieglojumus braukšanai sabiedriskajā transportā, medikamentu un medicīniskās optikas iegādei, medicīnas pakalpojumu saņemšanai;

       - sniegt maznodrošinātajiem iedzīvotājiem finansiālo atbalstu, dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu apmaksai, palielināt sociālo dzīvokļu skaitu;

       - uz pašvaldības rēķina nodrošināt personām ar zemu ienākumu līmeni un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem juridisko un profesionālo palīdzību.

 

4. Jūrmala kļūs par izglītības, kultūras un atpūtas vietu pašiem jūrmalniekiem.

Mēs apņemamies:

 

      - izveidot Kauguros daudzprofilu arodu centru ar iespēju saņemt profesionālo apmācību krievu valodā;

      - uz pašvaldības rēķina izveidot valsts valodas apguves pastāvīgos kursus;

- ieviest Jūrmalas krievu skolās tādu mācību programmu, kas nodrošinātu kvalitatīvu latviešu valodas apguvi, minimāli izmantojot to kā mācību valodu;

      - izveidot sporta un atveseļošanās kompleksu bērniem, jauniešiem un gados veciem ļaudīm;

       - atjaunot bērnu vasaras atpūtas nometņu (darba nometņu) darbību un finansiāli atbalstīt skolnieku izbraukuma nometņu organizācijas projektus;

      - veicināt kultūras pasākumu un svētku organizēšanu krieviem un citām mazākumtautībām (baltkrieviem, ukraiņiem, čigāniem); 

      - Kauguru kultūras nama iespēju robežās organizēt bezmaksas lektoriju.

 

              5. Jūrmalniekiem jābūt informētiem par Domes lēmumiem un viņiem jābūt iespējai tos ietekmēt. 

                       

Mēs nodrošināsim:            

 

       - regulāras tikšanās ar deputātiem un savlaicīgu iedzīvotāju informēšanu par paredzētajiem lēmumiem;

      - nodrošināt Jūrmalas apbūves projektu reālu apspriešanu, sniedzot katram iedzīvotājam, kurš dzīvo plānojamās būves rajonā, iespēju paust savu viedokli par projektu, kuru ņemtu vērā, pieņemot gala lēmumu;

      - iedzīvotāju un dzīvokļu īpašnieku ievēlēto namu pārvaldnieku apmācību;

      - nodrošināt laikraksta “Jūrmalas Ziņas” tulkojuma krievu valodā identitāti.

 

6.  Par ekoloģiski tīru un drošu kūrortpilsētu. 

 

Jūrmalas domei ir nepieciešams:

 

       - realizēt dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas programmu;

       - informēt sabiedrību par aizsargājamo dabas objektu atrašanās vietām un to aizsardzības pasākumiem;

      - izveidot labierīkotus parkus un speciālas atpūtas vietas;

      - kontrolēt un pilnveidot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darbību;

       - gādāt par transporta kustības drošību ļaužu sablīvējumu vietās, skolu un citu bērnu iestāžu tuvumā.    

             

Mūsu kandidāti:

 

1. Žanna Kupčika  

 

2. Anna Kaleri   

 

3. Vladimirs Kupčiks   

 

4. Vladimirs Maksimovs  

 

5. Oļegs Caune

 

6. Igors Filozofovičs

 

7. Sergejs Koļenkins

 

8. Ainārs Rupeiks

Komentāri


Осталось символов:  4124124