Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


14.02.2005   Kalnciems

Apvienības „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”
programma Kalnciema domes vēlēšanām 2005.gadā

„Par sociālo taisnīgumu un cilvēka cienīgu dzīvi!”

PCTVL Kalnciema pilsētas nodaļa aicina vēlētājus atbalstīt mūsu priekšvēlēšanu programmu, kas paredz pilsētas nopietnāko problēmu risinājumu.

Nabadzības pārvarēšana:
- darbavietu radīšana pašvaldības uzņēmumos invalīdiem un maznodrošinātajiem;
- nodokļu atvieglojumu piešķiršana uzņēmējiem, kuri rada papildu darba vietas, tajā skaitā arī invalīdiem;
- apmaksātu sabiedrisko darbu palielināšana maznodrošinātajiem un bezdarbniekiem;
- pašvaldību dalība jaunu uzņēmumu radīšanā, garantējot kredītus, piešķirot zemi un izveidojot nepieciešamās komunikācijas;
- tirdzniecības vietu izveide katrā pilsētas rajonā, kas paredzētas tirdzniecībai ar lētām rūpniecības precēm un produktiem.

Dzīvokļu komunālās saimniecības problēmu risināšanai:

- alternatīvu tirgus mehānismu ieviešana siltumapgādē, attīstot alternatīvus apkures veidus;
- dzīvojamā fonda kvalitatīva apkalpošana un saglabāšana;
- dzīvojamā fonda renovācija, galvenokārt izmantojot ES fondus un pašvaldības līdzekļus;
- palīdzība iedzīvotājiem ar vidējiem ienākumiem un jaunajām ģimenēm kredītu ar atvieglotajiem noteikumiem saņemšanai dzīvokļu iegādei;
- maznodrošināto nodrošināšana ar sociālajiem dzīvokļiem un sociālo māju celtniecība.

Izglītības, kultūras un sporta attīstībai:

- pašvaldības bērnu dārzu celtniecība vai atjaunošana līdz pilnīgai rindas izzušanai;
- krievu valodīgo grupu atjaunošana bērnu dārzā;
- krievu skolas saglabāšana un papildu apmācību krievu valodā finansēšana;
- par pašvaldības līdzekļiem izveidot pastāvīgus kursus valsts valodas apguvei un naturalizācijas eksāmena nokārtošanai nepilsoņiem;
- pilnīga skolu nodrošināšana ar mācību grāmatām, daiļliteratūru un tehniskajiem līdzekļiem veiksmīgai mācību programmu apguvei;
- par pašvaldības līdzekļiem organizēt pastāvīgus seminārus un kursus pasniedzējiem, ieviest piemaksu pedagogiem par kvalitatīvu darbu;
- pilsētas integrācijas programmas izstrāde;
- vienlīdzīgs un pastāvīgs kultūras programmu finansējums skolām un nacionālajām biedrībām;
- finansiāls atbalsts pulciņiem, interešu klubu programmām un sabiedrisko organizāciju sporta sekcijām, kas piesaista jaunatni un veicina narkomānijas, alkoholisma, pusaudžu noziedzības profilaksi;
- sporta programmu finansējums, it sevišķi sporta spēļu, uz paritātes principa;
- pieaugušo un bērnu atpūtai paredzēto vietu izveidošana un atjaunošana.


Iedzīvotāju informēšanai, veselības aizsardzībai un drošībai:

- regulāra tikšanos organizēšana un sabiedrības informēšana par gatavotajiem lēmumiem elektroniskās un drukātās informācijas sagatavošana latviešu un krievu valodās;
- nodrošināt Domē pilsētnieku dokumentu noformēšanu un tulkošanu valsts valodā;
- par pašvaldības līdzekļiem nodrošināt juridisko un finansiālo palīdzību maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un iedzīvotājiem ar zemu ienākumu līmeni;
- jebkura lēmuma pieņemšana, tikai saskaņojot šo lēmumu ar tiem iedzīvotājiem, kurus tas skars;
- pašvaldībai jāizstrādā un jāpieņem programma iedzīvotāju dispanserizācijai;
- vienreizējas finansiālās palīdzības ieviešana bērna piedzimšanas gadījumā;
- pabalstu un atvieglojumu palielināšana medikamentu un medicīnisko pakalpojumu kompensācijai bērniem, invalīdiem un maznodrošinātajiem.

 

Mūsu kandidāti:

 

1. Vasilijs Nazarišins 

 

2. Valērijs Matvejevs 

 

3. Dmitrijs Boiko 

 

4. Nikolajs Bogdanovs

 

5. Elita Krilova

 

6. Irina Beinaroviča

 

7. Inese Žigalova

 

8. Aivars Skudra

 

9. Alla Plotņikova

 

10. Zinaida Molčanova

 

11. Antoņina Zelča

 12. Igors Jegorovs

Komentāri


Осталось символов:  4124124