Galvenā lapa - Arhīvs - 2005


12.02.2005   Liepāja

PCTVL apvienības Liepājas pilsētas domes 2005. gada vēlēšanu programma.

 

Mēs esam par sabiedrības solidaritāti, par vienādu attieksmi pret visiem pilsētas iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu tautības, dzimtās valodas vai sociālās izcelsmes.

Mēs esam par mazākumtautību skolu saglabāšanu, par tiesībām izmantot krievu valodu valsts un pašvaldību iestādēs, par visu tautu un laikmetu kultūras pieminekļu saglabāšanu.

Mēs esam par to, lai Liepājas Domē tiktu ievēlēti godīgi cilvēki, kuri vēlas strādāt visas tautas labā, kuri nav sevi notraipījuši piedalīšanos nelikumīgos un šaubīgos darījumos un privatizācijā.

 

 

Tiekot Domē, pirmais, ko mēs izdarīsim:

·          Izsludināsim totālu cīņu ar korupciju;

·          Radīsim municipālo krievu skolu saglabāšanas programmu izglītības reformas seku pārvarēšanas atbalstam;

·          Nepieļausim īres un komunālo pakalpojumu, kā arī pilsētas sabiedriskā transporta izmantošanas maksas pieaugumu un pārrēķināsim to attiecībā uz reāliem izcenojumiem;

·          Radīsim visu rūpniecības, zemes, dzīvojamā fonda objektu privatizācijas un nemērķtiecīgas pašvaldību līdzekļu izmantošanas likumības pārbaudes komisiju;

·          Samazināsim ierēdņu skaitu un novirzīsim ietaupītos līdzekļus  sociālo problēmu risināšanai;

·          Optimizēsim pašvaldību administratīvo iestāžu darbību, vienkāršojot birokrātiskās procedūras;

·          Piešķirsim pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atvieglotu braukšanu municipālajā transportā;

·          Nepieļausim īrnieku, īpaši mazturīgo, sociāli neaizsargāto ģimeņu un ģimeņu ar bērniem izlikšanu no dzīvokļiem bez citas dzīvojamās platības piešķiršanas;

·          Radīsim transporta satiksmes optimizācijas programmu. Iniciēsim īpaši nepieciešamo tilta, viadukta celšanu sastrēgumu likvidēšanai;

·          Atjaunosim airēšanas sporta treniņu kompleksu ar pastāvīgu finansējumu no pilsētas budžeta;

·          Radīsim un atbalstīsim brīvprātīgas kopienas efektīvākam drošības un kārtības nodrošinājumam pilsētā;

·          Radīsim laukumus suņu pastaigām nepieciešamajā daudzumā un specializētu dresējuma laukumu.

 

Mēs apsolām:

·          Restrukturēt īres maksas un komunālo maksājumu parādus;

·          Nodrošināt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas darbību pilsētas interesēs;

·          Īstenot pilsētai svarīgo lēmumu pieņemšanu tikai pēc sabiedrības apspriešanas;

·          Pastiprināt sabiedrības kontroli pār namu pārvalžu darbību;

·          Izsniegt līdzekļus no pilsētas budžeta tikai projektu, kas atbilst pilsētas un to iedzīvotāju interesēm, realizēšanai;

·          Palielināt pašvaldību izdevumus sociālajai palīdzībai;

·          Radīt un attīstīt municipālos uzņēmumus ar darba vietām mazturīgajiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

·          Nodrošināt sociālo māju un dzīvokļu, bērnudārzu un pansionātu radīšanu tādā skaitā, kāds ir nepieciešams iedzīvotājiem;

·          Radīt sabiedriskās ēdināšanas tīklu mazturīgajiem;

·          Izmaksāt vienreizējo pabalstu no pilsētas budžeta bērna piedzimšanai;

·          Atjaunot vai uzcelt bērnudārzus līdz pilnīgai rindas likvidācijai;

·          Palielināt ārkārtas situāciju seku novēršanas un likvidācijas dienestu finansēšanu;

·          Finansēt piemiņas vietu, antihitlera koalīcijas dalībnieku un Otrā pasaules kara upuru brāļu kapu restaurāciju un uzturēšanu;

·          Izstrādāt regulārās kontroles programmu pār apkārtējās vides kārtību ar ekoloģisko organizāciju piesaistīšanu un informācijas izsludināšanu par novirzēm no ES ekoloģisko prasību gadijumiem;

·          Atcelt nepamatotus alternatīvo siltumapgādes veidu ierobežojumus;

·          Izstrādāt kompensāciju mehānismu medicīnas iestādēm par mazturīgo iedzīvotāju bezmaksas apkalpošanu un profilaktisko skolnieku vakcināciju;

·          Radīt vienotu un efektīvu pusaudžu noziedzības, alkoholisma un narkomānijas novēršanas sistēmu ar bezmaksas sporta sekciju un interešu klubu attīstības palīdzību;

·          Palielināt municipālās piemaksas pedagogu algām, izsniegt papildus līdzekļus bērnu un jauniešu nodarbībām brīvajā laikā;

·          Radīt bērnu – jauniešu, amatieru sporta atbalsta mērķa programmu;

·          Radīt Domē  sīko un vidējo uzņēmēju komisiju, kas radīs jaunas darba vietas Liepājas pilsētā, atbalstam un pārstāvniecībai Krievijā un ES;

·          Nodrošināt uzņēmējiem godīgo un neslēpto konkursu rīkošanu ar komisijas locekļu savlaicīgās rotācijas palīdzību. 

 

 

Mēs esam pārliecināti:

·          Katram deputātam ir nepieciešams regulāri atskaitīties par konkrēti padarīto darbu pēc deklarētās programmas punktiem.

 

 

Mēs padarīsim Liepāju par plaukstošu rūpniecības, zinātnes, tūrisma un kultūras centru, kas būs atvērts kontaktiem gan ar Rietumiem, gan ar Austrumiem.

 

 

Mūsu kandidāti:

 

1. Viktors Dronovs

 

2. Andrējs Boboško 

 

3. Vladimirs Balagušs

 

4. Vadims Apoļskis

 

5. Antons Radkevičs

 

6. Andris Tauriņš

 

7. Juris Barkanovs  

 

8. Viktorija Golovčenko

 

9. Jekaterina Bikova

 

10. Brigita Maksimova

Komentāri


Осталось символов:  4124124